SYNTRA's krijgen ander regelgevend kader

Regierol Syntra Vlaanderen verschuift

De Vlaamse regering heeft in haar akkoord het vertrouwen en de toekomst van de Syntra-opleidingen verzekerd, maar wel in een ander regelgevend kader. Dit zal geen impact hebben op de lopende opleidingen.

Wij zijn tevreden dat dit akkoord ondernemingszin en ondernemerschap in een ambitieus Vlaanderen stimuleert. De werking van de Syntra vzw’s wordt hiermee naar waarde geschat waardoor we verder blijven inzetten op:
- het versterken van ondernemerscompetenties
- het verstrekken van praktijkgerichte opleidingen
- het aanbieden van duaal leren.

Om de dienstverlening van de overheid efficiënter te maken is Syntra Vlaanderen, de overheidsinstelling in Brussel en dus niet te verwarren met de Syntra-campussen, afgeschaft. Haar taken waaronder de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de regierol, worden overgedragen naar andere beleidsorganen.
Het afschaffen van het agentschap heeft dus geen impact op de werking van de Syntra-koepels. Elke cursist kan dus met een gerust gemoed zijn opleiding bij Syntra voltooien.

 

Cursist aan het woord

Na mijn stageperiode kreeg ik een vast contract. Ondertussen ben ik verkoopsadviseur.

Maarten

See you on