• 12 sep. 2022
  • Syntra West
  • #duaal

Duaal leren in de lift bij SYNTRA

Dubbel zoveel duale leerlingen

Duaal leren neemt een grote vlucht vooruit bij de SYNTRA. Met dubbel zoveel duale leerlingen als vorig jaar. We mogen SYNTRA zien als dé actor die echt met duaal leren aan de slag gaat.

In het schooljaar ’22-’23 geven maar liefst 1.165 Vlaamse leerplichtige cursisten het beste van zichzelf in de SYNTRA- praktijkopleidingen bij uitstek ‘leertijd’ en ‘duaal leren’*.   
In West-Vlaanderen zien we ook dit jaar een stijging van het aantal cursisten met een kleine 10%. Waarbij het opvalt dat het aandeel ‘duale’ cursisten terug sterk in de lift zit met +66%.

(*) Duaal leren en leertijd zijn twee onderwijsvormen die in essentie op hetzelfde neerkomen. Jongeren leren in de beide formules vier dagen op de werkplek en één dag op de campus. De SYNTRA blijven op vandaag relatief gezien dé grootste aanbieder van duaal leren. De leertijdopleidingen worden in de komende jaren systematisch ingekanteld in het stelsel van Duaal Leren. 

Werkplekleren is top want

01 / Je leert al doende & je verdient bij
02 / Je blijft ten laste van je ouders voor een groeipakket
03 / Je staat sterk op de arbeidsmarkt, met een diploma én werkervaring op zak

Snel op weg naar werk

Het grootste voordeel van duaal leren is de hoge kans op tewerkstelling. Naast een officieel attest (getuigschrift of diploma secundair onderwijs) krijg de student-cursist een pak werkervaring mee. Vaak krijg de leerling zelfs al tijdens de opleiding een vast contract aangeboden op de bedrijfsvloer.


Voor meer informatie kan je terecht bij Hugo Ghyselen, verantwoordelijke duaal leren/leertijd