Syntra West zette 3 jaar haar schouders onder Europees Zero Waste Project

Het resultaat? Hapklare handige zero waste recepten, een online platform én inspiratie om nóg beter te doen

Het Projectbureau van Syntra West werkte de afgelopen drie jaar aan het project Cateringlab, een zero waste project met de steun van Erasmus+

Het interne projectteam van de Groep Syntra West werkt steeds aan interne en externe projecten omtrent talent, levenslang leren, innovatie en ondernemerschap. Europese subsidies helpen hen daarbij. Samen met de partners in binnen- en buitenland ontwikkelen zij oplossingen (nieuwe concepten, inhouden en methodieken) voor concrete vragen van de eigen en gelijkaardige organisaties.

Januari '24 stelde het projectbureau trots de resultaten en bevindingen van het Cateringlab Project voor, waarbij het project sinds '21 voluit gaat voor zero waste in catering en horeca. 
Het doel? Geen, of in elk geval zo min mogelijk afval creëren binnen de horeca en horeca onderwijs.


De ‘take-aways’ voor Syntra West worden alvast:

•    Het zero waste principe tot bij de cursist krijgen vanaf de start van de opleiding en de docenten medevaandeldragers te maken van dit principe 
•    Het Zero Waste principe is bij voorkeur dus te integreren in de verschillende modules van de horeca opleidingen: theorie-praktijk-voedselveiligheid-ondernemerschap-voorraadbeheer 
•    Integreren van voldoende praktijkvoorbeelden met sprekers, praktijkoefeningen, uitdagingen voor de cursist, chefs op bezoek.. want deze hebben impact

Met de bonte Europese groep – met 7 projectpartners uit Slovenië, Italië en Kroatië - werd er werk gemaakt van digitale horeca tools om bewustzijn en kennis rond het Zero Waste principe te verhogen.  Zo werd een take-away platform gemaakt van zero waste restaurants en werd een online netwerk voorzien die lokale voedselproducenten en restaurants/klanten samenbracht die voldeden aan de principes van zero waste in catering. Daarnaast zorgden we zelf voor een innovatieve aanpak én was er aandacht voor kennisoverdracht bij studenten, lokale leveranciers, restaurants en consumenten. 
Er werden verschillende receptjes uitgeprobeerd én opgenomen op video én er werd als kers op de taart ook nog een e-book met zero waste recepten klaargemaakt

We zijn alvast tevreden met deze verdere bewuste stappen richting zero waste. Kleine stappen bij alle partners in de voedingsketen kunnen al mooie veranderingen teweeg brengen.

Heeft u zelf een innovatief idee rond duurzame, sociale of technologische innovatie? 
Contacteer ons!  Samen maken we er een succesvol project van.