Behoud van kinderbijslag bij een voltijdse dagopleiding

Kinderbijslag wordt nu ‘groeipakket’ genoemd

De voltijdse dagopleidingen van Syntra West zijn officieel erkende ondernemerschapstrajecten die minimaal 17 lesuren per week tellen. Wie een voltijdse dagopleiding volgt, kan, mits naleving van de voorwaarden, fiscaal ten laste blijven van de ouders en het recht op het groeipakket (voormalige kinderbijslag) behouden

Opgelet

  • Indien men tijdens het cursusjaar bepaalde modules of een opgelegde stage laat vallen, waardoor men niet maar aan 17 uren per week komt, dan vervalt vanaf die datum het recht op het groeipakket. 
  • Indien men tijdens het lopende cursusjaar stopt met het volgen van de voltijdse dagopleiding, dan vervalt vanaf de maand van stopzetting het recht op het groeipakket, tenzij je je onmiddellijk na de uitschrijving als werkzoekende inschrijft bij de VDAB. Je krijgt dan het groeipakket tijdens de beroepsinschakelingstijd op voorwaarde dat je nog geen 25 jaar bent en niet meer dan een bepaald bedrag per maand verdient. 
  • Het is in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de cursist en de ouders om de gewijzigde situatie of stopzetting mee te delen aan de uitbetaler van het groeipakket (vroegere kinderbijslagfonds). Iemand die in juni de opleiding beëindigt, behoudt het groeipakket tijdens de vakantieperiode. 

Met het formulier 9Bis wordt nagegaan of aan alle voorwaarden voldaan is. De jongere dient zich in geval van stopzetting van de opleiding of op het einde van de opleiding zo snel mogelijk in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende schoolverlater, opdat er verder recht kan zijn op het groeipakket tijdens de beroepsinschakelingstijd.