Nieuwe opleiding Corporate Vitality Manager bij Syntra West

Een extra sleutel tot welzijn en vitaliteit in bedrijven

Niki Mistiaen

Door in te zetten op corporate vitality zorg je ervoor dat medewerkers meer betrokken zijn

De nieuwe opleiding Corporate vitality manager start dit najaar in Roeselare. De spildocent van deze opleiding is Niki Mistiaen. Niki geeft nu al les psychologie en psychopathologie in het basisjaar gezondheidscoach voor Syntra West. Voor TVH was zij eerder trekker van het Global Nudge Team als happiness advisor. Niki zal dus vanuit haar ruime praktijkervaring doceren.
We hadden zelf nog enkele vragen. Niki beantwoordde ze voor u met enthousiasme.

Hoewel het soms lijkt alsof initiatieven rond welzijn vooral geld kosten is het tegendeel waar, ze leveren op de langere termijn vooral geld op. Want afwezigheid door ziekte, nieuwe mensen moeten opleiden door verloop… Dat zijn kosten die vaak onderschat worden maar sterk doorwegen in een organisatie. 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd op het gebied van vitaliteit en welzijn?

Helaas gaan steeds meer medewerkers gebukt onder aanhoudende stress en vaak zelfs met een burn-out tot gevolg. Daar heeft niemand baat bij, die persoon zelf al zeker niet, maar ook voor de organisatie is dit geen wenselijk scenario. 
Work-life balance is ook een erg belangrijk thema. Daarin speelt de technologie een erg dubbele rol: dankzij die technologie is thuiswerk voor sommige functies bijvoorbeeld mogelijk, wat zorgt voor minder filestress en meer ruimte voor je privéleven. Anderzijds zorgt dit er ook voor dat je ‘altijd’ bereikbaar bent en, in sommige gevallen, dat de connectie met je collega’s verloren gaat. Terwijl die verbinding net van noodzakelijk belang is. 
In de War for Talent speelt verloop ook een belangrijke rol. Door de vele vacatures gaat men sneller eens kijken of het elders niet interessanter is. 
Wat minder zichtbaar is maar op langere termijn ook nefast kan zijn (vooral binnen kantoorjobs) is de sedentaire levensstijl. Mensen zitten vele uren achter hun bureau, wat helemaal niet bevorderlijk is voor de concentratie, productiviteit en creativiteit en op lange termijn ook echt schadelijke lichamelijke gevolgen kan hebben. 

corporate vitality
corporate vitality

Hoe kan het bevorderen van corporate vitality organisaties helpen om concurrerend te blijven in een snel veranderende zakelijke omgeving?

Vroeger begon men te werken binnen een bepaalde organisatie en bleef men daar tot aan zijn pensioen. Die tijden zijn voorbij. Er is ook een tekort aan medewerkers overal waardoor men al snel eens gaat kijken of het elders niet interessanter is. Door in te zetten op Corporate Vitality zorg je ervoor dat je medewerkers meer betrokken zijn. Ze voelen zich gewaardeerd als mens en gaan hierdoor minder snel geneigd zijn om de overstap te maken. Omgekeerd, wanneer jij als bedrijf nieuwe medewerkers wil aantrekken, gaat het al lang niet meer over ‘wie het hoogste loon biedt’. Uiteraard is een goed loon een basisvoorwaarde waaraan voldaan moet worden maar mensen zijn ook op zoek naar andere dingen: hoe is de bedrijfssfeer hier, geeft men om mij, hoe kan ik mezelf hier ontplooien, hoe kan ik de balans bewaken met mijn gezin…? Hierdoor behoud je talent en trek je nieuw talent aan. 
Mensen die zich goed voelen zijn ook veel veerkrachtiger en passen zich beter aan aan nieuwe omstandigheden. Ze zijn innovatiever en creatiever. Als het groepsgevoel goed zit, dan ga je er als team voor om dingen tot een goed einde te brengen. 


Welke rol speelt leiderschap bij het creëren van een gezonde en vitale bedrijfscultuur?

Een héle grote rol. Het is erg belangrijk dat de leiders binnen de organisatie ook mee zijn in dit verhaal en hierachter staan, dat er een gedragenheid is. Je mag nog zo’n prachtig kader creëren en de beste dingen organiseren, als je management of leadership hier niet achterstaat, dan werkt het gewoon niet.

Als leider heb je ook een voorbeeldfunctie binnen de organisatie. En het is de verantwoordelijkheid van het ganse team maar zeker ook van de leider om een veilige sfeer te creëren waarin mensen optimaal kunnen ontwikkelen.

Op welke manieren kunnen bedrijven de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers ondersteunen?

Dé basis is het bekijken van de arbeidsomstandigheden zelf. Medewerkers moeten op een veilige manier aan de slag kunnen en het materiaal voor handen hebben die ze nodig hebben om hun werk op een goeie manier uit te kunnen voeren. Het is ook heel belangrijk om naar de bedrijfscultuur en de arbeidsomstandigheden te kijken: is de werkdruk torenhoog, zitten mensen van ’s morgens tot ’s avonds in meetings en worden ze verwacht in het weekend ook nog eens bereikbaar te zijn? Of is er een toxische sfeer tussen de collega’s? Dan kom je niet ver met extra ‘leuke’ of gezonde initiatieven. Persoonlijk vind ik het belangrijk om eerst naar die arbeidsomstandigheden zelf te kijken. Zitten die fundamenten goed? Dan kan je verder bouwen. 

En daar zijn weer ontzettend veel mogelijkheden. En in tegenstelling tot wat men vaak denkt hoeven ze niet persé handenvol geld te kosten. Integendeel. De zaken waar mensen vaak het eerst aan denken zijn de ‘extra initiatieven’: je kan bijvoorbeeld fruit voorzien op het werk, bepaalde sportactiviteiten aanbieden, een fietsleasingplan voorzien, bepaalde voordelen aanbieden voor medewerkers, een lezing organiseren, een opleiding voorzien rond specifieke thema’s… Je kan hier zo ver in gaan als je wil. Zo heeft TVH ondertussen de eigen TVH-triatlon waaraan heel wat collega’s deelnemen. 

Wat zijn enkele voorbeelden van (Vlaamse of internationale) succesvolle corporate vitality-initiatieven die organisaties hebben geïmplementeerd?

Als voormalig Employee Happiness Advisor van TVH ben ik heel trots op de succesvolle initiatieven die we daar samen hebben geïmplementeerd (en die nog steeds geïmplementeerd worden). Daar staat een mooi welzijnsbeleid dat steunt op verschillende pijlers als beweging, gezonde voeding, mentaal welzijn etc.. dat wordt gedragen door veel verschillende collega’s en ambassadeurs binnen de organisatie. Dit werd vorig jaar ook beloond met de titel als Sportbedrijf van het jaar. 

Ook het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) viel in de prijzen in de categorie non-profit met meer dan 250 medewerkers. Ook schoenen Torfs staat bekend als Great Place To Work en Accent en Agristo zetten ook sterk in op het welzijn van hun medewerkers.
Great Place To Work verkiest ook elk jaar de ‘Best Workplaces’ en maakt hierin een onderscheid tussen zeer grote, grote, gemiddelde en kleine bedrijven. Het is dus zeker niet zo dat welzijn op het werk enkel is weggelegd voor grote bedrijven met veel middelen.

corporate vitality
corporate vitality

Hoe kunnen bedrijven de effectiviteit van hun vitaliteitsprogramma's meten en evalueren?

Het is belangrijk om bij de start in kaart te brengen waarop het bedrijf vooral wil inzetten en een basismeting te doen. Dan weet je van waar je vertrekt en waar je heen wil. Het is handig om een soort dashboard te maken waarin bepaalde cijfers staan en die dan op gezette tijdstippen opnieuw te bekijken. Dit kunnen cijfers zijn rond ziekteverzuim, verloop, productiviteit, betrokkenheid… Je kan die cijfers verkrijgen door bepaalde data die sowieso in de HR-systemen worden bijgehouden of door bijvoorbeeld een bevraging te doen bij de medewerkers.


Welke vaardigheden en kennis zijn essentieel voor professionals die streven naar een rol als Corporate Vitality Manager?

Essentiële vaardigheden:
•    Luisteren: het is van groot belang te kunnen luisteren naar de verschillende partijen binnen een organisatie: hoe ervaren zij het nu, waar verlangen ze naar? Welke ideeën hebben ze zelf? 
•    Strategie en beleid kunnen uitzetten: het is vervolgens belangrijk die informatie te kunnen vertalen naar een strategie en beleid met een duurzame toekomst, voor alle partijen in het bedrijf. 
•    Praktisch-organisatorische vaardigheden: in de meeste organisaties zal de persoon die dit beleid uitstippelt ook diegene zijn die de praktische uitvoer voor zijn of haar rekening neemt. Het is dus ook een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen plannen en organiseren. 


Kennis:
•    Weten welke zaken verplicht en optioneel zijn. Weten op welke zaken je allemaal recht hebt ter ondersteuning (bijvoorbeeld werkbaarheidscheques). En je hoeft het uiteraard ook allemaal niet zelf te weten. Het is belangrijk een goed zicht te hebben op de verschillende infobronnen en partners die je hiervoor kan raadplegen.  

Hoe kan de nieuwe opleiding 'Corporate Vitality Manager' bijdragen aan het aanpakken van de groeiende behoefte aan gekwalificeerde professionals op dit gebied?

Momenteel wordt het luikje rond welzijn vaak nog gezien als een extraatje. Terwijl het een essentiële bouwsteen van je bedrijf is als je graag nieuwe mensen wil aantrekken en je huidige mensen op een kwalitatieve manier aan de slag wil houden. Als er al gewerkt wordt rond welzijn, dan gaat het vaak over de hoogstnoodzakelijke dingen (bijvoorbeeld puur rond veiligheid) of hangt het af van de inzet van een aantal vrijwilligers. Het komt op het stapeltje terecht van iemand die hier niet noodzakelijk voor opgeleid is en vaak geen idee heeft wat de mogelijkheden allemaal zijn. 

De opleiding kan hier een stevige basis bieden voor die mensen. Je leert er enerzijds wat de wetgeving zegt, je leert hoe je een strategie kan ontwikkelen en hoe je dit concreet kan vertalen naar een projectplan. Je leert hoe je resultaten ook concreet meetbaar kan maken, zodat je ziet wat de inspanningen opbrengen. Het is ook belangrijk voldoende achtergrond te hebben in de menselijke psychologie wat betreft gedragsverandering en motivatie en dat je ook leert hoe je concreet kan communiceren hierover. De studenten worden ook geïnspireerd aan de hand van reeds bestaande vitaliteitsprojecten. Na afloop hebben ze hele concrete handvaten om aan de slag te gaan binnen hun eigen organisatie of als freelancekracht binnen verschillende organisaties. 
Het lijkt me ook een meerwaarde om een netwerk uit te bouwen van mensen die hierin interesse hebben. Zo kunnen medestudenten elkaar later misschien ook nog blijven inspireren of kunnen ze bij elkaar terecht als ze ergens tegenaan lopen. 

Wat onderscheidt deze opleiding van andere programma's die gericht zijn op gezondheidsmanagement en welzijn binnen organisaties?

Er zijn vaak opleidingen die een aantal dagen voorzien of een aantal workshops. Het voordeel van deze opleiding is dat het een allround opleiding is, waarin alle aspecten van de job als Corporate Vitality Manager aan bod komen. De opleiding is in die zin intensiever dan de meeste opleidingen. De diverse vakken worden gegeven door een team van docenten die al een mooie praktijkervaring hebben opgedaan en van daaruit hun kennis en vaardigheden heel graag doorgeven aan de studenten.

Welke voordelen zijn er voor bedrijven en organisaties die een Corporate Vitality Manager inzetten binnen hun teams?

Wanneer een Corporate Vitality Manager programma’s kan uitwerken en implementeren die bijdragen tot een betere mentale en fysieke gezondheid van de medewerkers, kan dit leiden tot tal van voordelen:
-    afname van ziekteverzuim
-    hogere productiviteit
-    lager verloop 
-    hogere werknemersbetrokkenheid
-    positieve bedrijfscultuur
-    aantrekkelijke werkgever 

Hoewel het soms lijkt alsof initiatieven rond welzijn vooral geld kosten is het tegendeel waar, ze leveren op de langere termijn vooral geld op. Want afwezigheid door ziekte, nieuwe mensen moeten opleiden door verloop… Dat zijn kosten die vaak onderschat worden maar sterk doorwegen in een organisatie. 

 

Neem deel aan deze opleiding en help jouw organisatie om duurzaam aan het gezondheids- en welzijnsbeleid te werken én concurrentieel te blijven in een snel veranderende zakelijke omgeving.