Howest en Syntra West gaan samenwerken rond Internet of Things

Een extra graduaatsdiploma of getuigschrift

Vanaf academiejaar '21-'22 gaan Howest en Syntra West structureel samenwerken op het vlak van Internet of Things. Het partnership zal flexibiliteit bieden in twee richtingen: enerzijds de mogelijkheid om met een certificaat van Syntra West een graduaatsdiploma te halen aan Howest door het volgen van twee bijkomende modules, anderzijds de mogelijkheid om een IoT-getuigschrift te behalen aan Syntra West via een flexibel avondtraject.

Levenslang leren, flexibel leren, heroriënteren… Op de huidige arbeidsmarkt is het een must om relevant te blijven. Vanuit dat inzicht sloten Howest en Syntra West in 2019 een duurzame samenwerkingsovereenkomst. Dit mondt vanaf september 2021 uit in een eerste concrete wisselwerking op het vlak van Internet of Things. Daarbij zullen de studenten uit de IoT-opleidingen aan zowel Howest als Syntra West de vruchten plukken van het netwerk en de gecombineerde onderwijskennis van beide instellingen.

Schakelen naar graduaatsdiploma

“Dankzij deze samenwerking brengen we onze graduaatsopleiding Internet of Things dichterbij voor studenten van Syntra West”, aldus opleidingscoördinator Frederiek Berthier. “Door een verkort traject – bestaande uit een graduaatsproef en/of stage – af te ronden, komt een graduaatsdiploma zo binnen handbereik. Schakelen naar de hogeschool kan bovendien op de eigen werkplek. Ideaal voor wie wil heroriënteren of meer kansen wil krijgen zonder daarbij van voor af aan een nieuwe opleiding te moeten starten.”

Avondtraject op maat

De samenwerking tussen Syntra West en Howest biedt geïnteresseerde (werk)studenten ook de flexibiliteit om een opleiding in avondonderwijs te volgen volgens een aangepast traject. “De graduaatsopleiding van Howest gaat door in dagonderwijs, maar Syntra West maakt de combinatie tussen overdag werken en ’s avonds les volgen wel mogelijk. De meerwaarde van de samenwerking met Howest voor onze 3-jarige avondopleiding tot IoT-technicus in Kortrijk zit in het gedeelde netwerk in het werkveld en de uitwisseling van kennis en expertise op dit domein”, aldus Johan De Neve, algemeen directeur van Syntra West.

Toekomstperspectief

“Het aanbod van Howest en Syntra West is in grote mate complementair”, aldus Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest. “Door intens samen te werken, brengen we de expertise, commerciële kennis en het netwerk van beide partners samen en kunnen we een grotere doelgroep bereiken. We rekenen er dan ook op in de toekomst gelijkaardige samenwerkingen op te kunnen zetten binnen andere domeinen dan IoT.”

OPLEIDINGSTRAJCTEN BIJ SYNTRA WEST
Bij Syntra West kun je inschrijven voor deze opleidingstrajecten:  

  • Technicus IOT  (cursisten met voorkennis kunnen ook gedurende het cursusjaar instappen)
  • via deze link kun je inschrijven voor het eerste jaar ‘Installateur domotica’