Bootcamp in ondernemerschap

Bedrijven leveren de studenten échte uitdagingen aan rond digitalisering, duurzaamheid en productontwerp

Van 22 t.e.m. 24 november nemen Nederlandse en Vlaamse studenten de Sint-Godelieveabdij in Brugge in. Ze brainstormen er tijdens een intense bootcamp over een maatschappelijk en economisch rendabele herbestemming van de site.

De bootcamp wordt getrokken door Syntra West, Scalda en UNIZO West-Vlaanderen. Het event is doorspekt met workshops rond ondernemerschap. Zo krijgen de studenten stevige basics aangereikt in marketing, kostenstructuur, lean canvas en pitching. Op het einde stellen de studenten hun ideeën voor aan een jury van ondernemers.  
De bootcamp maakt deel uit van G.R.A.M., een INTERREG V-project. Twee jaar lang al voeren Syntra West, Scalda en UNIZO West-Vlaanderen dankzij G.R.A.M. experimenten uit in challenge-based learning over de Nederlands-Vlaamse grens heen. Bedrijven besteden authentieke uitdagingen rond digitalisering, duurzaamheid en productontwerp uit aan studenten. De studenten werken vervolgens, samen met een leercoach, aan een creatieve oplossing. Challenge-based learning staat dus ver af van klassiek onderwijs. Studenten komen tijdens hun studies al met de bedrijfswereld in contact. Bedrijven leren potentiële toekomstige werknemers kennen. En de scholen krijgen de kans om toekomstgericht onderwijs uit te bouwen. De verworven competenties en bedrijfsreferenties moeten de studenten sterkere kansen bieden op de internationale arbeidsmarkt.

Meer weten?

De G.R.A.M.-partners stellen hun ervaringen voor op hun slotevent op 15 december 2022. Hou de website Grensregioleren in de gaten voor locatie en programma. 

 


G.R.A.M. is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steunen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.