Licenced to ADR!

Erkenning succesvol hernieuwd

Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en openbare werken bevestigt:
Syntra West vernieuwt dit jaar succesvol haar erkenning voor haar pakket aan ADR-opleidingen.

ADR is de afkorting van"Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
De afkorting "ADR" wordt meestal gebruikt om de bijlagen bij het verdrag aan te duiden, waarin al de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen vervat zijn. 

Bekijk hier de mogelijkheden aan ADR- en andere mobiliteitsopleidingen van Syntra West.

Cursist aan het woord

Na de opleiding drone piloot klasse 1 was ik perfect in staat het examen tot een goed einde te brengen.

Bart