Nieuw opleidingscentrum 'The Reef' klaar om werknemers voor blauwe economie op te leiden

Opening gloednieuw Training Lab Blue Energy ‘The Reef’ in Oostende

Op 14 september opende POM West-Vlaanderen samen met consortiumpartners Syntra West, Universiteit Gent, hogeschool VIVES en Howest het gloednieuwe Training Lab Blue Energy ‘The Reef’ in Oostende. Bedrijven en organisaties kunnen in dit opleidingscentrum terecht om de werknemers van vandaag en morgen klaar te stomen voor een job in de blauwe economie.  


Opkrikken skills personeel

Training Lab Blue Energy ‘The Reef’De offshore hernieuwbare energiesector en de blauwe economie evolueren op technologisch vlak razendsnel. Bedrijven vinden moeilijk mensen met het juiste profiel en de nodige competenties. Om in te spelen op de noden van bedrijven investeerde POM West-Vlaanderen in dit nieuwe opleidingscentrum. “De offshore hernieuwbare energiesector en bij uitbreiding de blauwe economie is voor West-Vlaanderen als kustprovincie heel belangrijk. De uitstroom aan opgeleide werkkrachten moet onze ondernemingen toelaten om de vele kansen en mogelijkheden maximaal te benutten”, zegt een trotse Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.

Nieuw offshore turbunes & infrastructuur moeten opgezet worden om de verhoogde vraag te kunnen tegemoetkomen. Daarnaast vragen ook de bestaande installaties regelmatig onderhoud en reparaties om operationeel te kunnen blijven. Een nieuw geïnstalleerde capaciteit van 3800 MW impliceert 4.560 extra man om de offshore windturbines te bedienen en te onderhouden én een prognose van 95.000 man - gedurende de komende zes jaar - die zal nodig zijn om dit alles eerst in te plannen én te installeren. 


Virtuele werkelijkheid

Training Lab Blue Energy ‘The Reef’The Reef trekt resoluut de kaart van virtual reality en andere immersieve technologieën die de studenten en cursisten onderdompelen in levensechte simulaties. “Het opleiden van mensen in het offshore werkveld ligt omwille van weersomstandigheden, toegankelijkheid en veiligheid niet altijd voor de hand”, vertelt Ruth Teerlynck, coördinator van The Reef. “Dankzij de innovatieve visualisatietechnieken van dit opleidingscentrum creëren we een gecontroleerde en veilige omgeving. Hier leren werknemers de nodige vaardigheden aan en krijgen ze zicht op de mogelijke risico’s in het werkveld.”


Innovatieve technologieën

The ReeTraining Lab Blue Energy ‘The Reef’f – een investering van ruim 1,5 miljoen euro - is uitgerust met geavanceerde VR-headsets met onbeperkte bewegingsmogelijkheden. “De gebruiker kan bovendien in de vrije ruimte bewegen dankzij nauwkeurige positietracking. De aanwezige VR Cave (Cave Automatic Virtual Environment) gaat nog een stap verder. Dit systeem dompelt gebruikers onder in een meeslepende digitale omgeving waar zij vrij kunnen rondlopen en interageren met virtuele inhoud”, somt Ruth Teerlynck op. “Via een interactief scherm kunnen bezoekers tijdens opleidingen complexe systemen en processen visualiseren en ermee aan de slag gaan. The Reef is ook uitgerust met een controlekamer waar we de gegevens van offshore windparken monitoren en analyseren.”


Aanbod consortiumpartners

Training Lab Blue Energy ‘The Reef’De exploitatie van het training lab is in handen van een consortium van vier opleidingsverstrekkers: Universiteit Gent, hogeschool VIVES, Howest en Syntra West. Deze unieke samenwerking staat garant voor een optimaal gebruik van het training lab binnen een brede waaier aan opleidingsniveaus. Ook bedrijven en andere kennisinstellingen kunnen het lab huren om er opleidingen te geven aan hun personeel of klanten. Syntra West gebruikt het lab voor de opleiding windmolentechnicus, alsook voor de nieuwe opleiding tot marinecoördinator om onder meer de monitoring en logistieke flow van offshore windturbineparken aan te leren. 


Innovatieve opleidingsinfrastructuur in West-Vlaanderen

Training Lab Blue Energy ‘The Reef’POM West-Vlaanderen en VDAB investeren via het Europees project UPSKILL samen 8 miljoen euro in hoogtechnologisch opleidingsmateriaal op verschillende locaties in de provincie West-Vlaanderen. “In een tijdperk van supersnelle digitalisering en automatisering evolueren jobs in een razend tempo. Met deze investeringen ondersteunen we onze West-Vlaamse bedrijven met opleidingsmateriaal en leermiddelen om hun werknemers nieuwe vaardigheden aan te leren en hun digitale skills te verhogen”, besluit Jean de Bethune.

 

 

Benieuwd naar The Reef?

 

Maak een afspraak voor een bezoek en ontdek wat The Reef voor jou kan betekenen. Contacteer:

Ruth Teerlynck
Coördinator Digital Training Lab Blue Energy
Syntra West – UGent – Vives – Howest 
Mob. 0497 58 29 48
Bluebridge Incubatie- en Innovatiecentrum
Wetenschapspark 1, 8400 Oostende

 


The Reef Training Lab Blue Energy is een realisatie vanuit het Europees project UPSKILL. POM West-Vlaanderen is eigenaar van het opleidingscentrum, gehuisvest in Bluebridge op Ostend Science Park. De uitbating gebeurt door de consortiumpartners Syntra West, Universiteit Gent, VIVES en Howest. Het UPSKILL project krijgt de steun van EFRO, VLAIO en Provincie West-Vlaanderen. POM West-Vlaanderen en VDAB staan in voor de resterende financiering.