Subsidies

Heb je een job en wil je buiten de werkuren een opleiding volgen? Misschien heb je recht op opleidingscheques.

Wat zijn opleidingscheques?

Volg je een opleiding via opleidingscheques, dan betaal je maar de helft van je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft. 
Opgelet: 
Elk kalenderjaar kan je voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen. Dit betekent dus dat de overheid jaarlijks voor 125 euro tussenkomt.

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan zes voorwaarden voldoet:

 1. Je bent een werknemer of interimkracht.
 2. Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
 3. Je bent laaggeschoold of middengeschoold.
  • Laaggeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
  • Middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
 4. Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
 5. Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof.
 6. Je volgt de opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker.

Je komt niet in aanmerking als:

 1. Je zelfstandig bent
 2. Je een werkloosheidsuitkering krijgt
 3. Je werkt met een studentenovereenkomst en jonger bent dan 25
 4. je werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst en jonger bent dan 25
 5. Je de opleiding volgt tijdens uw werkuren
 6. Of jouw werkgever de opleiding betaalt.

Belangrijk om te weten:

 • Er is één situatie waarin je als hooggeschoolde toch gebruik kan maken van opleidingscheques.
  • Namelijk als je loopbaanbegeleiding volgt en je opleiding:
   • deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan dat je samen met je loopbaanbegeleider opgesteld hebt, en
   • georganiseerd wordt door een erkende opleidingsverstrekker.
  • Is dit het geval? Vul dan met je loopbaanbegeleider een attest in en bezorg het aan de opleidingsverstrekker.
 • Behaalde je een diploma verpleegkunde in het beroepssecundair onderwijs van de 4de graad (= gebrevetteerd verpleegkundige - uitgereikt tot en met het schooljaar 2008-2009)? Dan kan je wel opleidingscheques aanvragen.

Voor welke opleidingen kan ik opleidingcheques aanvragen?

 1. Voor opleidingen die erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof.
 2. Volg je een opleiding die deel uitmaakt van je loopbaanbegeleiding? Dan hoeft ze niet erkend te zijn in het kader van betaald educatief verlof. Voorwaarde is wel dat je met je loopbaanbegeleider een attest invult en dit bezorgt aan de opleidingsverstrekker.

Je kan op twee manieren opleidingscheques bestellen:

 1. Online via Mijn loopbaan.
  • Ga naar www.vdab.be.
  • Kies het menu ‘Opleidingen’.
  • In het vakje ‘voor werknemers’ klik je op ‘opleidingscheques’.
  • Klikken op de Blauwe button: ‘Bestel opleidingscheques’
  • Je komt terecht in het menu: ‘Mijn loopbaan’
  • Inloggen
  • Aanvragen
 2. Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Enkele praktische zaken

 • Elk kalenderjaar kan je voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen. Er zijn cheques van vijf, 10 en 25 euro.
 • Je kan je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal betalen met opleidingscheques.
 • Een voorbeeld. Wil je een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt? Bestel dan voor 120 euro cheques. Bijvoorbeeld vier van 25 euro en twee van 10 euro. Je betaalt voor deze cheques zelf maar 60 euro. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.
 • Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. De opleidingsinstelling kan je immers geen geld teruggeven. Als je inschrijvingsgeld 74 euro bedraagt, moet je dus voor 70 euro opleidingscheques bestellen (twee cheques van 25 en twee cheques van 10) en niet voor 75 euro.
 • Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.
 • De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.
 • Is de opleiding al van start gegaan? Geen nood. Je kan de cheques nog tot twee maanden na de start ervan bestellen.

Voor verdere vragen hieromtrent kan je altijd terecht bij Syntra West, als erkend opleidingsinstituut. Contacteer Cindy Lambert of bel het nummer 056 26 02 08

Wat is KMO-portefeuille?

DE KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht voor zelfstandigen, de vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij Syntra West.

Hoe begin ik aan een KMO-portefeuille?

Subsidie aanvragen via KMO-portefeuille kan enkel online, op www.vlaio.be. Je schrijft je eerst in voor de opleiding(en) die je wil volgen.

Jouw ondernemerschapsportefeuille

Nadat je het project hebt aangevraagd, wordt jouw ondernemerschapsportefeuille geactiveerd. Je krijgt van KMO-portefeuille de vraag om een ‘voorfinanciering’ op jouw portefeuille te storten. De Vlaamse overheid verhoogt dat bedrag met de subsidie (maximum 40% van het bedrag dat je aangevraagd hebt voor kleine ondernemingen of 30 % voor middelgrote ondernemingen). Met het totale bedrag van jouw portefeuille kan je nu via het internet de facturen van de dienstverlener (Syntra West) betalen. Het eventuele btw-bedrag betaal je niet via deze portefeuille, maar schrijf je rechtstreeks over naar de dienstverlener (Syntra West).

Welke subsidie krijg ik op opleidingen?

Voor een opleiding bij Syntra West betaalt de Vlaamse Overheid tot 40% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen en tot 30% voor middelgrote ondernemingen. Kleine ondernemingen tellen maximaal 50 werknemers en hebben een maximale omzet van € 10.000.000, middelgrote ondernemingen tellen maximaal 250 werknemers en hebben een maximale omzet van € 50.000.000.

Het maximale steunplafond bedraagt € 10.000 voor kleine ondernemingen en € 15.000 voor middelgrote ondernemingen. Het minimum projectbedrag bedraagt voor opleidingen € 100 en voor advies € 500. Een project kan 1 of meerdere opleidingen en/of cursisten omvatten en je kan meerdere projecten per jaar indienen. De btw kan je met deze subsidie niet betalen.

KMO portefeuille

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De onderneming is een KMO (volgens de Europese KMO-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • De vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Het bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
 • Enkel voor opleidingen tot max. 14 dagen na aanvang van de dienst.
 • Enkel het factuurbedrag exclusief btw komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.

De voorwaarden vindt u ook op www.vlaio.be

Hoe vraag ik de subsidie aan en hoe betaal ik?

Je schrijft je in voor de opleiding(en) bij Syntra West.
Je hebt maximum 14 dagen de tijd na de start van de opleiding om dit project aan te vragen via de website.
Dit staat uitvoerig uitgelegd op www.vlaio.be.
Als titel voor het project, vul je bijvoorbeeld de titel van de opleiding in. In jouw aanvraag zal je het erkenningsnummer van de dienstverlener (Syntra West) moeten invullen. Voor opleidingen bij Syntra West is dit: DV.O100302 (opgelet, dit is de letter ‘O’ gevolgd door de cijfers 100302).
Je krijgt meteen de stortingsgegevens na jouw aanvraag.
Je hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om jouw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan jouw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag.
Je betaalt de factuur van de dienstverlener (Syntra West) via jouw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het klantennummer en factuurnummer te vermelden.
Vermeldt jouw factuur een btw-bedrag. Dat bedrag kan je niet via de ondernemerschapsportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan Syntra West.
Opgelet: gelieve niet te wachten op jouw factuur om de subsidie aan te vragen.

Het onderscheid volgens type onderneming

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de KMP-portefeuille. Je ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. Je krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

Annulatie

Nadat jouw ondernemerschapsportefeuille geopend is, kan je deze slechts in volgende gevallen annuleren:

 • Vóór het bedrag gestort is: zet het project gewoon stop
 • Wanneer jouw onderneming zijn activiteit stopzet - vraag na welke documenten je moet voorleggen!
 • Wanneer de dienstverlener (Syntra West) zijn activiteit stopzet
 • Wanneer de inschrijving door de dienstverlener zelf (Syntra West) of door de klant geannuleerd wordt - vraag zelf aan de dienstverlener (Syntra West) om de nodige stappen te zetten voor terugbetaling
 • Bij overlijden of ongeval met volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Syntra West werkt nauw samen met de meeste sectorfondsen. Deze sectorfondsen ondersteunen jouw opleidingsinitiatieven.

Start Mentoring

Omschrijving

Ben je als (pre)starter op zoek naar een mentor die je raad kan geven voor de start en groei van je nieuwe zaak? Via 'Start Mentoring' krijg je als mentee je eigen mentor die jou op weg helpt. Via het uitgebreide netwerk van Syntra West, Syntra Midden-Vlaanderen, Microstart en andere partners zorgen we voor de juiste mentor voor jouw project.

Wat?

Via 'Start Mentoring' krijg je als etnische (pre)starter gratis ondersteuning in de (op)start en groei van de onderneming via een ervaren mentor. De mentor deelt zijn kennis, ervaring en netwerk met jouw gedurende maximum 6 maanden. In die periode neemt jouw mentor de rol op van klankbord en kun je jouw plannen aftoetsen.
Vanuit ons uitgebreide netwerk van mentoren zorgt 'Start Mentoring' voor een mentor die je kan helpen met een beter inzicht in de markt, contacten, strategie,…
Let wel, de mentor helpt je niet in het uitwerken van een ondernemersplan.

Wie kan deelnemen?

Als kandidaat-mentee dien je te voldoen aan de volgende criteria:

 • jij of je beide ouders zijn niet in België geboren
 • je beschikt over een ondernemingsnummer en/of een ondernemersplan

Hoe deelnemen?

Vraag je persoonlijke mentor aan bij Emanuel David - 050 40 30 84.

Partners

Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra Vlaanderen en Microstart vzw

Start young

Omschrijving

Ben je jonger dan 30 jaar en heb je een ondernemersidee? Doe dan mee aan '#StartYoung', een ondernemersplanwedstrijd waarbij je € 400 kan winnen. Niet gewonnen, niet getreurd: elke deelnemer wandelt buiten met een getoetst en afgewerkt businessplan!

Wat?

Als je weerhouden bent, begeleiden we je zowel individueel als in groep voor het vertalen van je ondernemersidee naar een businessplan.

Fase 1: Collectieve begeleidingssessies
Sessie 1: Van ondernemersidee naar businessplan
Hoe maak ik een businessplan op? Aan de hand van info, tools en uitwisseling zet je de eerste stappen naar je ondernemersplan.
Sessie begin maart (datum nog te bepalen) in Syntra West Brugge (van 18u30 tot 21u30).
Sessie 2: Aan de slag met je businessplan
We werken samen door de obstakels waarop je bent gebotst. Op basis van de vragen die er leven, werken we rond een aantal thema's verder en toetsen het marktpotentieel van je project. Je wordt 'gechallenged' door de andere deelnemers en de coach en werkt je eigen pitch uit.
Sessie halverwege maart (datum nog te bepalen) in Syntra West Brugge (van 18u30 tot 21u30).
Van zodra je de twee collectieve sessies hebt gevolgd, wordt je door je coach verder begeleid om je business-concept om te zetten naar een businessplan.

Fase 2: Individuele begeleiding
Na de groep sessies word je door je coach verder begeleid om je businessplan verder uit te werken. Er wordt gefocust op jouw vragen en jouw noden. Tijdens de 3 individuele begeleidingsmomenten van telkens één uur begeleidt de coach je in de uitwerking van je project en het businessplan.
Je krijgt individuele begeleiding van minimaal 1 en maximaal 2 coaches.

De indiening van de uitgewerkte ondernemersplannen gebeurt via mail aan Emanuel David vóór maandag 23/06/2017.

Wie kan deelnemen?

Elke jongere tussen 18 en 30 jaar met een ondernemersambitie zonder eigen ondernemersnummer.

Hoe deelnemen?

Registreer je op www.enterprisecall.com en dien je ondernemersidee in. Volg de volgende stappen:
Registreer je als 'Start-up' op www.enterprisecall.com. Na je registratie krijg je in je mailbox een link naar het platform. Klik op de link en maak vervolgens je Profiel aan.
Onder 'Mijn diagnose' klik je op 'Nieuwe diagnose' en vervolledig je de vier modules Persoonlijkheid, Kennis, Attitude en Motivatie.
Download het sjabloon 'Intake #StartYoung' onder de oproep '#StartYoung' op op je harde schijf. Je zult een oproep 'West' en 'Oost' vinden volgens je provincie.
Laad vervolgens je projectidee op onder de rubriek 'Mijn pitches'. Klik op 'Creëer een nieuwe pitch' en upload de ingevulde intakefiche op je pitch
Dien je projectidee in onder de oproep '#StartYoung - West' als je in West-Vlaanderen opleiding volgt of '#StartYoung - Oost' als je in Oost-Vlaanderen opleiding volgt.
Dien je projectidee in via de link 'Ben je geïnteresseerd' onder de oproep en koppel je pitch aan de indiening.

Partners

Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra Vlaanderen en Microstart vzw

Starters

Maak werk van je zaak

Omschrijving

Denk je als werkzoekende eraan om een eigen zaak te starten? Dan is dit de uitgelezen kans voor jou. SYNTRA, VDAB en ESF slaan de handen in elkaar om jouw zaak een optimale start te geven. Zo krijg je de kans om de haalbaarheid van je project af te toetsen, je eigen businessplan op te stellen, aan je ondernemerscompetenties te werken…
Werk je het traject succesvol af als 45-plusser, dan kom je ook in aanmerking voor de transitiepremie als je opstart als zelfstandige in hoofdberoep.

Wat

Heb je concrete plannen om een eigen zaak te starten? Neem dan contact op met één van volgende lokale VDAB-consulenten voor een afspraak:
Oostende: Leen Catry - 059 25 56 14
Brugge: Dirk Timmerman - 050 44 04 93
Ieper/Veurne: Conny Vandevyvere - 057 22 65 39
Kortrijk: Linda Martens - 056 24 77 97
Bespreek je plannen voor je eigen zaak met de consulent. Bij een positieve beoordeling van je ondernemersidee en -plannen, schrijft deze jou in voor een intakesessie bij SYNTRA.
Meer info: www.vdab.be/eigenzaak

Collectieve infosessie bij SYNTRA
In groep wordt het verloop van het traject verduidelijkt, je krijgt een overzicht van de verschillende stappen en de mogelijkheden van de menukaart. Beslis je om in het traject te stappen, dan maak je een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Individueel intakegesprek
Tijdens dit gesprek, bespreek je jouw eigen plan met een startersadviseur van SYNTRA. Je ondernemersidee wordt verder besproken en beoordeeld. Indien dit positief is, kan je starten met de oriënteringsfase.

Oriënteringsfase
In deze fase van maximum 6 maanden werk je een haalbaarheid van je zelfstandig project uit. Je kan hiervoor gebruiken maken van de menukaart “Maak werk van je zaak”. Hiervoor heb je een opleidingsbudget ter beschikking. Verder wordt er aandacht gespendeerd aan je persoonlijk ontwikkelingsplan zodat je je ondernemerscompetenties kan bijschaven.

Begeleidingsfase
In de laatste fase doe je de eigenlijke voorbereiding van de opstart van je zaak. Je krijgt nog veel nuttige tips en tricks mee. Ook hier kan je gebruik maken van de menukaart "Maak werk van je zaak" en je opleidingsbudget. Deze fase van maximum 6 maanden bereidt je voor op de aanvraag van je ondernemingsnummer en dus de start van je eigen zaak.

Wie kan deelnemen?

Je woont in Vlaanderen en:

 • Je bent bedreigd door collectief ontslag en/of sluiting van de onderneming, of
 • Je bent individueel ontslagen o.w.v. economische redenen, of
 • Je bent niet-werkende werkzoekende, of
 • Je werkt deeltijds (met inkomensgarantie).

Partners

VDAB en Starterslabo

Actie voor starters

Omschrijving

Een onderneming uit de grond stampen vergt heel wat energie maar roept ook vele vragen op bij de starter. In de eerste jaren moet je ook een aantal cruciale beslissingen nemen rond thema's zoals productkeuze, profilering, fiscaliteit, intellectuele eigendommen, personeel en organisatie,… Om je als starter hierin te ondersteunen, biedt 'Actie voor Starters' de nodige knowhow aan via allerlei vormen van coaching, begeleiding, vorming…
Dankzij een ruim partnerschap met Voka, Syntra West, Unizo West-Vlaanderen, Starterslabo en Senior Consultants Vlaanderen en de lokale besturen kunnen we starters in West-Vlaanderen in de beste omstandigheden ondersteunen en actief inspelen op hun specifieke noden en vragen.

Wat?

Als starter registreer je je op www.actievoorstarters.be. Na registratie krijgt je een pakket van 1000 credits waarmee je onder andere volgende acties kunt volgen tot het budget van 1000 credits op is:

Opleidingen Commercieel en Financieel Management (Syntra West)
Opleidingen van telkens 3 sessies van basiskennis commercieel en financieel beleid voor starter.
Elk kwartaal in Syntra West Brugge en Kortrijk
Credits: 200

Individuele begeleiding voor starters max. vijf jaar opgestart (Syntra West)
Na voorstelling van je project aan jury krijgt starter individuele coaching op commercieel en financieel vlak door deskundige
Credits: 400

Meet & Learn (Unizo)
Als starter krijg je een gesprek met een ondernemer uit de branche om beter zicht op de markt te krijgen
Credits: 150

OndernemersPub
Netwerkevent voor starters met key notespreker en netwerkgebeuren. Wordt elke 3 maand ergens in West-Vlaanderen georganiseerd.
Credits: 100

Wie kan deelnemen?

Voor starters in West-Vlaanderen,

 • Ofwel Nieuwe durvers: voor wie nog met een rijpend idee zit, voor de prille starter of voor wie maximum 2 jaar opgestart is als ondernemer.
 • Ofwel Ervaren doener: voor ondernemers die maximum 5 jaar actief zijn.

Partners

Provincie West-Vlaanderen, Syntra West, Voka, Unizo, Starterslabo, POM West-Vlaanderen

Start Up Club

Omschrijving

Je hebt je getuigschrift behaald bij Syntra West en bent ondertussen opgestart met je eigen zaak. In de eerste jaren van je onderneming zit je met heel wat vragen en kom je in situaties waarbij advies en voorbeelden van collega's over hoe zij die oplossen wel heel interessant voor je zou zijn. Of misschien dat je vroegere docent hier wel raad mee weet?

Dan is de Start Up Club iets voor jou! De Club komt ieder jaar vier keer samen op verschillende locaties in jouw regio. Enkel gewezen cursisten en docenten van Syntra West kunnen lid worden van de club. Elk event wordt ingeleid door een expert die een korte toelichting geeft rond een relevant startersthema. Aansluitend bieden wij jou een uitgebreid netwerk van starters aan waarmee je je ervaringen kunt uitwisselen.

Wat?

Exclusief, regionale netwerkclub voor starters die getuigschrift behaalden bij Syntra West.
Er zijn drie clubs:

 • Start Up Club Westhoek
 • Start Up Club Brugge en Kust
 • Start Up Club Leie

Per regio komen wij jaarlijks 4 keer samen met telkens een inleiding van keynote speaker tot het netwerkmoment.
Inschrijvingsgeld: € 100 (€ 35 afzonderlijke sessie).

Wie kan deelnemen?

Enkel starters die tot maximum 5 jaar zijn opgestart en hun getuigschrift hebben behaald bij Syntra West.

Partners

Syntra West en docenten
Meer info via Emanuel David - 050 40 30 84.