Opleidingscheques

Algemeen

Volg je een opleiding via opleidingscheques, dan betaal je maar de helft van je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.
Let wel: Elk kalenderjaar kan je voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen. Dit betekent dus dat de overheid jaarlijks voor 125 euro tussenkomt.

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan volgende voorwaarden voldoet.

 1. Je bent een werknemer of interimkracht.
 2. Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
 3. Je bent kortgeschoold of middengeschoold.
  • Kortgeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
  • Middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
 4. Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
 5. Je volgt een opleiding die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof (VOV)
  In de opleidingsdatabank kan je nagaan welke opleidingen vanaf 1 september 2019 recht geven op Vlaams Opleidingsverlof en opleidingcheques.
  Let wel: Om te kunnen genieten van het Vlaams Opleidingsverlof dien je voor 50% tewerkgesteld te zijn in de privé sector in het Vlaams gewest!

In bepaalde gevallen kan je een verhoogde tegemoetkoming (maximaal 250 euro) aanvragen.

 1. Je hebt geen diploma secundair onderwijs en je volgt ofwel:
  • een opleiding basisgeletterdheid of rekenvaardigheid of ICT-vaardigheden
  • een opleiding Nederlands voor anderstaligen
  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4
  • (vanaf 1 september 2019:) een knelpuntopleiding
 2. Je hebt geen diploma hoger onderwijs en je volgt een opleiding die leidt naar een bachelorsdiploma

Voor welke opleidingen kan ik opleidingcheques aanvragen?

Arbeidsmarktgerichte opleidingen

van geregistreerde opleidingsverstrekkers die recht geven op Vlaamse opleidingsverlof. Die opleidingen vind je vanaf 1 september in de opleidingsdatabank ( zie link hierboven ).
Hooggeschoolden kunnen die opleidingen niet betalen met opleidingscheques.

Loopbaangerichte opleidingen

Als je loopbaanbegeleiding volgde, stelde je samen met jouw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen van zo'n plan kan zijn dat je een opleiding moet volgen om jouw loopbaandoel te realiseren. Die 'loopbaangerichte' opleiding kan je dus betalen met opleidingscheques, op voorwaarde dat:

 • je de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker
 • en je jouw opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld hebben.

Je kan op twee manieren opleidingscheques bestellen.

 1. Online via Mijn loopbaan.
  • Ga naar www.vdab.be.
  • Kies het menu ‘Opleidingen’.
  • In het vakje ‘voor werknemers’ klik je op ‘opleidingscheques’.
  • Klikken op de Blauwe button: ‘Bestel opleidingscheques’
  • Je komt terecht in het menu: ‘Mijn loopbaan’
  • Inloggen
  • Aanvragen
 2. Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Enkele praktische zaken

Elk kalenderjaar kan je voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan, dus maximaal 125 euro per jaar

Een voorbeeld.

Wil je een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt? Je mag één bestelling noteren van 120 euro. Het systeem sorteert dan zelf de coupures. Je betaalt voor deze cheques zelf maar 60 euro. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.
Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. De opleidingsinstelling kan je immers geen geld teruggeven. Als je inschrijvingsgeld 74 euro bedraagt, moet je dus voor 70 euro opleidingscheques bestellen (twee cheques van 25 en twee cheques van 10) en niet voor 75 euro.
Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.
De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.
Is de opleiding al van start gegaan? Geen nood. Je kan de cheques nog tot twee maanden na de start ervan bestellen.

Je komt niet in aanmerking als:

 • je zelfstandig bent
 • je een werkloosheidsuitkering krijgt
 • je werkt met een studentenovereenkomst en jonger bent dan 25
 • je werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst en jonger bent dan 2
 • je de opleiding volgt tijdens uw werkuren
 • of jouw werkgever de opleiding betaalt.

Voor vragen omtrent opleidingscheques kan je altijd terecht bij Syntra West, als erkend opleidingsinstituut. Contacteer hiervoor het nummer 056 26 02 08 . Voor alle andere vragen omtrent uw opleiding: contacteer 078 35 36 53 

terug naar overzicht

Wat is KMO-portefeuille?

DE KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht voor zelfstandigen, de vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij Syntra West.

Hoe begin ik aan een KMO-portefeuille?

Subsidie aanvragen via KMO-portefeuille kan enkel online, op www.vlaio.be. Je schrijft je eerst in voor de opleiding(en) die je wil volgen.

Jouw ondernemerschapsportefeuille

Nadat je het project hebt aangevraagd, wordt jouw ondernemerschapsportefeuille geactiveerd. Je krijgt van KMO-portefeuille de vraag om een ‘voorfinanciering’ op jouw portefeuille te storten. De Vlaamse overheid verhoogt dat bedrag met de subsidie (maximum 40% van het bedrag dat je aangevraagd hebt voor kleine ondernemingen of 30 % voor middelgrote ondernemingen). Met het totale bedrag van jouw portefeuille kan je nu via het internet de facturen van de dienstverlener (Syntra West) betalen. Het eventuele btw-bedrag betaal je niet via deze portefeuille, maar schrijf je rechtstreeks over naar de dienstverlener (Syntra West).

Welke subsidie krijg ik op opleidingen?

De toekenning van de gewijzigde steunpercentages voor de KMO-portefeuille zal ingaan op 1 december 2019. De plafondverlaging wordt van kracht op 1 januari 2020.
In 2018 werden ruim 150.000 dossiers ingediend, goed voor een bedrag van ruim 61 miljoen euro. Het zijn vooral de kleine ondernemingen die van de kmo-portefeuille gebruik maken.  De aanpassing werd afgesproken bij de regeringsvorming en moet tot lagere uitgaven leiden aangezien de uitgaven voor de kmo-portefeuille de voorbije jaren sterk waren gegroeid.

 • • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en adviezen kreeg nu 40% steun van de Vlaamse overheid met een maximum van 10.000 euro per jaar.  Met de nieuwe reglementering kan een klein onderneming tot 30% subsidie kunnen verkrijgen, met een maximale steunwaarde van €7.500. 
 • • Een middelgrote onderneming kreeg nu 30% met een maximumplafond van 15.000 euro per jaar. Middelgrote ondernemingen zullen in het nieuwe systeem tot 20% subsidie kunnen verkrijgen met een jaarplafond van €7.500.  

De definities van een kleine en middelgrote onderneming worden hier opgelijst.

KMO portefeuille

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De onderneming is een KMO (volgens de Europese KMO-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • De vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Het bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
 • Enkel voor opleidingen tot max. 14 dagen na aanvang van de dienst.
 • Enkel het factuurbedrag exclusief btw komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.

De voorwaarden vindt u ook op www.vlaio.be

Hoe vraag ik de subsidie aan en hoe betaal ik?

Je schrijft je in voor de opleiding(en) bij Syntra West.
Je hebt maximum 14 dagen de tijd na de start van de opleiding om dit project aan te vragen via de website.
Dit staat uitvoerig uitgelegd op www.vlaio.be.
Als titel voor het project, vul je bijvoorbeeld de titel van de opleiding in. In jouw aanvraag zal je het erkenningsnummer van de dienstverlener (Syntra West) moeten invullen. Voor opleidingen bij Syntra West is dit: DV.O100302 (opgelet, dit is de letter ‘O’ gevolgd door de cijfers 100302).
Je krijgt meteen de stortingsgegevens na jouw aanvraag.
Je hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om jouw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan jouw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag.
Je betaalt de factuur van de dienstverlener (Syntra West) via jouw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het klantennummer en factuurnummer te vermelden.
Vermeldt jouw factuur een btw-bedrag. Dat bedrag kan je niet via de ondernemerschapsportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan Syntra West.
Opgelet: gelieve niet te wachten op jouw factuur om de subsidie aan te vragen.

Het onderscheid volgens type onderneming vanaf 1/1/2020

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. Je ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. Je krijgt maximaal 7.500 euro per jaar.

Annulatie

Nadat jouw ondernemerschapsportefeuille geopend is, kan je deze slechts in volgende gevallen annuleren:

 • Vóór het bedrag gestort is: zet het project gewoon stop
 • Wanneer jouw onderneming zijn activiteit stopzet - vraag na welke documenten je moet voorleggen!
 • Wanneer de dienstverlener (Syntra West) zijn activiteit stopzet
 • Wanneer de inschrijving door de dienstverlener zelf (Syntra West) of door de klant geannuleerd wordt - vraag zelf aan de dienstverlener (Syntra West) om de nodige stappen te zetten voor terugbetaling
 • Bij overlijden of ongeval met volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Syntra West werkt nauw samen met de meeste sectorfondsen. Deze sectorfondsen ondersteunen jouw opleidingsinitiatieven

Alimento

Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220).

Syntra West is erkend partner voor het geven van opleidingen.

 • Bakkers en slagers die personeel in dienst hebben onder paritair comité 118, gevestigd in Vlaanderen, Brussel of Wallonië komen in aanmerking, alsook leerkrachten bakkersopleidingen

Alle opleidingen staan ook vermeld op hun website.

lees meer op hun website

Bevo

Als officieel erkende beroepsvereniging door de FOD Economie, verdedigt BeVo reflexologie als een volwaardig beroep.

Daarnaast werken zij toe naar het reguleren en organiseren van permanente vorming. Zo houden zij toezicht op het feit dat de leden een degelijke opleiding volgden en zich tijdig blijven bijscholen. De leden voldoen aan de Europese voorwaarden opgelegd door RiEN.

lees meer op hun website

Cevora

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC200) overkoepelt 55.000 bedrijven. Die storten elk een jaarlijkse bijdrage. Daarmee kunnen de 404.000 bedienden uit bedrijven gratis opleiding volgen bij Cevora. Zo stimuleren werkgevers en werknemersorganisaties de kennis en vaardigheden van de medewerkers.

lees meer op hun website

Co-Valent

Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences.

lees meer op hun website

Cobot

Cobot vzw en Cobot-Bedienden vzw zijn de sectorale opleidingscentra voor respectievelijk de arbeiders en de bedienden van de textielsector.

De hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren en verstrekken van opleidingen voor alle textielwerknemers (b.v. operatoren, regelaars, meestergasten, technici, administratief en commerciële medewerkers,….).
Een tweede belangrijke activiteit is 'arbeidsmarktwerking', namelijk het informeren en oriënteren van geschikte medewerkers naar vacatures in textielbedrijven.

Als textielbedrijf kan je een sectorale tegmoetkoming verkrijgen van:

 • maximum 500 €/dag voor textielspecifieke opleidingen (voor werknemers onder arbeidersstatuut)
 • maximum 250 €/dag voor niet-textielspecifieke opleidingen (voor werknemers onder arbeidersstatuut)
 • maximum 800 €/dag voor alle types opleidingen voor zuivere bediendengroepen
 • ingeval van een gemengde deelnemersgroep (een mix van arbeiders en bedienden) wordt de sectorale tegemoetkoming bepaald op basis van proratisering.

lees meer op hun website

Constructiv

De winterperiode is een ideale periode om bouwvakarbeiders bij te scholen. Wanneer arbeiders van het PC 124 tussen 1 december en 31 maart een opleiding volgen, kan de werkgever beroep doen op het systeem van "winteropleidingen". De uitvoering en coördinatie van de winteropleidingen gebeurt door het sectorfonds Constructiv:

Het bouwbedrijf dient de arbeiders in tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet te plaatsen volgens de geldende procedures opgelegd door RVA.

Voordelen voor de arbeider:

 • werkloosheidsuitkering door RVA
 • aanvullende vergoeding bouw van Constructiv
 • opleidingspremie van 40€ netto per dag

Voordelen voor de werkgever:

 • tussenkomst in de opleidingskost door Constructiv
  • 5€/uur per aanwezige arbeider bij theoretische opleidingen
  • 10€/uur per aanwezige arbeider bij praktische opleidingen
 • geen loonkosten
 • ook het voordeel van de KMO-portefeuille blijft behouden

Voorwaarden:

 • enkel voor arbeiders PC 124
 • enkel in de periode van 1 december tot 31 maart
 • opleiding duurt minimaal 8u
 • de opleiding gaat door tijdens de werkuren (geen avond- of zaterdagopleidingen)
 • de opleiding staat vermeld als een geplande opleiding binnen uw bedrijfsopleidingsplan (BOP).
 • maximum 160 uur opleiding/winterperiode/arbeider

De opleiding wordt gevolgd bij een erkende opleidingsverstrekkers: Syntra West is erkend.

lees meer op hun website

EDU-plus

Elk jaar biedt EDU-plus vzw aan de reguliere arbeiders, tewerkgesteld binnen tuinbouw (P.C. 145), tuinaanleg (P.C. 145.04), landbouw (P.C. 144) of loonwerk (P.C. 132) de mogelijkheid om opleidingen te volgen. De opleidingen zijn kosteloos, met uitzondering van de rijopleidingen. De geselecteerde opleidingen zijn consulteerbaar via hun website.

lees meer op hun website

Educam

EDUCAM is hét kennis- en opleidingscentrum van en voor de autosector en aanverwante sectoren. Men geeft advies en trainingen, en men onderzoekt de evoluties en tendensen in de bevoegde sectoren.

EDUCAM verleent gratis en persoonlijk advies aan alle werkgevers uit de EDUCAM-sectoren. Dat zijn alle bedrijven die behoren tot het Paritaire comité 112 (Garagebedrijf) of de Paritaire subcomités 149.2 (Koetswerk), 149.4 (Metaalhandel) en 142.1 (Terugwinning van metalen).

EDUCAM betaalt een premie van 5 euro per vormingsuur, of 40 euro per dag, op voorwaarde dat:

 • de onderneming een opleidingsplan voor haar arbeiders bij EDUCAM ingediend heeft voor 15 februari van het jaar waarop het plan betrekking heeft. Opmerking:
  • het indienen van het opleidingsplan is verplicht vanaf 15 werknemers
  • voor de bedrijven die behoren tot PC 142.1 is het opleidingsplan niet verplicht en geeft elk opleidingsuur recht op een premie van 15 euro, dus 120 euro per dag. Het totaalbedrag van de premies is ongelimiteerd.
 • het om een door EDUCAM goedgekeurde opleiding gaat
 • het toegekende vormingskrediet dit toelaat

lees meer op hun website

Febelgra

Febelgra is de representatieve beroepsvereniging van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingsbranches.

lees meer op hun website

Grafoc

GRAFOC is het opleidings- en kenniscentrum van en voor de Printmedia industrie in Vlaanderen, waar werknemers en werkgevers van paritair comité 130 terecht kunnen voor advies, kennis en informatie.

 • Subsidies voor opleidingen. Het jaarlijks maximum subsidiebedrag kan oplopen van €1.500 tot €11.230,48 naargelang je behaalde level.

Tegemoetkoming aan werknemers PC130 die op eigen initiatief job gerelateerde opleidingen volgen.

lees meer op hun website

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen is de vorming- sector- en opleidingsorganisatie van en voor de horeca voor werknemers in de horecasector onder pc 302.

De opleidingen van Horeca Vorming zijn gratis voor werknemers PC 302 en voor werkzoekenden die het laatste jaar in de horecasector gewerkt hebben. Werkgevers kunnen deelnemen aan een opleiding als ze ook één van hun werknemers inschrijven in een opleiding van Horeca Vorming.

Horeca Vorming heeft een ruim aanbod van zeer korte en praktijkgerichte opleidingen en workshops, terug te vinden op hun website.

Bedrijven (PC 302) met minder dan 50 werknemers kunnen een interne opleiding - gekozen uit het open opleidingsaanbod, - organiseren voor hun personeel, als de groep werknemers voldoende groot is.
Kleine bedrijven kunnen, bijv. op gemeentelijk niveau, een cluster vormen en samen een opleiding uit het open aanbod organiseren.

Bedrijven met meer dan 50 werknemers kunnen een financiële ondersteuning krijgen voor opleidingen die ze zelf organiseren voor hun personeelsleden. Ze moeten een opleidingsplan opmaken om in aanmerking te komen.

lees meer op hun website

Maak werk van je zaak

Omschrijving

Denk je als werkzoekende eraan om een eigen zaak te starten? Dan is dit de uitgelezen kans voor jou. SYNTRA, VDAB en ESF slaan de handen in elkaar om jouw zaak een optimale start te geven. Zo krijg je de kans om de haalbaarheid van je project af te toetsen, je eigen businessplan op te stellen, aan je ondernemerscompetenties te werken…
Werk je het traject succesvol af als 45-plusser, dan kom je ook in aanmerking voor de transitiepremie als je opstart als zelfstandige in hoofdberoep.

Wat

Heb je concrete plannen om een eigen zaak te starten? Neem dan contact op met één van volgende lokale VDAB-consulenten voor een afspraak:
Oostende: Leen Catry - 059 25 56 14
Brugge: Dirk Timmerman - 050 44 04 93
Ieper/Veurne: Davy Forrest - 057 22 65 41
Kortrijk: Linda Martens - 056 24 77 97
Bespreek je plannen voor je eigen zaak met de consulent. Bij een positieve beoordeling van je ondernemersidee en -plannen, schrijft deze jou in voor een intakesessie bij SYNTRA.
Meer info op de site van de VDAB.

Collectieve infosessie bij SYNTRA
In groep wordt het verloop van het traject verduidelijkt, je krijgt een overzicht van de verschillende stappen en de mogelijkheden van de menukaart. Beslis je om in het traject te stappen, dan maak je een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Individueel intakegesprek
Tijdens dit gesprek, bespreek je jouw eigen plan met een startersadviseur van SYNTRA. Je ondernemersidee wordt verder besproken en beoordeeld. Indien dit positief is, kan je starten met de oriënteringsfase.

Oriënteringsfase
In deze fase van maximum 6 maanden werk je een haalbaarheid van je zelfstandig project uit. Je kan hiervoor gebruiken maken van de menukaart “Maak werk van je zaak”. Hiervoor heb je een opleidingsbudget ter beschikking. Verder wordt er aandacht gespendeerd aan je persoonlijk ontwikkelingsplan zodat je je ondernemerscompetenties kan bijschaven.

Begeleidingsfase
In de laatste fase doe je de eigenlijke voorbereiding van de opstart van je zaak. Je krijgt nog veel nuttige tips en tricks mee. Ook hier kan je gebruik maken van de menukaart "Maak werk van je zaak" en je opleidingsbudget. Deze fase van maximum 6 maanden bereidt je voor op de aanvraag van je ondernemingsnummer en dus de start van je eigen zaak.

Wie kan deelnemen?

Je woont in Vlaanderen en:

 • Je bent bedreigd door collectief ontslag en/of sluiting van de onderneming, of
 • Je bent individueel ontslagen o.w.v. economische redenen, of
 • Je bent niet-werkende werkzoekende, of
 • Je werkt deeltijds (met inkomensgarantie).

Partners

VDAB en Starterslabo

Start & Go

Omschrijving

Een onderneming uit de grond stampen vergt heel wat energie maar roept ook vele vragen op bij de starter. In de eerste jaren moet je ook een aantal cruciale beslissingen nemen rond thema's zoals productkeuze, profilering, fiscaliteit, intellectuele eigendommen, personeel en organisatie,… Om je als starter hierin te ondersteunen, biedt 'Start & Go' de nodige knowhow aan via allerlei vormen van coaching, begeleiding, vorming…
Dankzij een ruim partnerschap met Voka, Syntra West, Unizo West-Vlaanderen, Starterslabo en Senior Consultants Vlaanderen en de lokale besturen kunnen we starters in West-Vlaanderen in de beste omstandigheden ondersteunen en actief inspelen op hun specifieke noden en vragen.

Wat?

Als starter registreer je je op www.startandgo.be. Na registratie krijgt je een pakket van 1000 credits waarmee je onder andere volgende acties kunt volgen tot het budget van 1000 credits op is:

Opleidingen Commercieel en Financieel Management (Syntra West)
Opleidingen van telkens 3 sessies van basiskennis commercieel en financieel beleid voor starter.
Elk kwartaal in Syntra West Brugge en Kortrijk
Credits: 200

Individuele begeleiding voor starters max. vijf jaar opgestart (Syntra West)
Na voorstelling van je project aan jury krijgt starter individuele coaching op commercieel en financieel vlak door deskundige
Credits: 400

Meet & Learn (Unizo)
Als starter krijg je een gesprek met een ondernemer uit de branche om beter zicht op de markt te krijgen
Credits: 150

OndernemersPub
Netwerkevent voor starters met key notespreker en netwerkgebeuren. Wordt elke 3 maand ergens in West-Vlaanderen georganiseerd.
Credits: 100

Wie kan deelnemen?

Voor starters in West-Vlaanderen,

 • Ofwel Nieuwe durvers: voor wie nog met een rijpend idee zit, voor de prille starter of voor wie maximum 2 jaar opgestart is als ondernemer.
 • Ofwel Ervaren doener: voor ondernemers die maximum 5 jaar actief zijn.

Partners

Provincie West-Vlaanderen, Syntra West, Voka, Unizo, Starterslabo, POM West-Vlaanderen