T-shore gaat voor de opstart van een Europees kennisnetwerk in offshore windenergie

Offshore windenergie zal in de komende jaren voor een verdere toename zorgen van de kwalificatiebehoefte in technische skills en zal nood hebben aan internationalisering en harmonisering van kwaliteits- en kennisregels

De EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 vereist een 25-voudige toename van de geïnstalleerde offshore windcapaciteit. Reeds in de komende 10 jaar moet het volume van offshore-windenergie in Europa stijgen van 25 GW tot meer dan 110 GW. Dit gegeven zal enorme gevolgen hebben voor de behoefte aan gekwalificeerd personeel, de behoefte aan harmonisatie en de behoefte aan internationale samenwerking.

In het project T-shore werken 5 landen samen (B, NL, DK, NO, IRL) met vooraanstaande partners om de nodige invulling van opleidingen te voorzien. Hiervoor moeten zij o.a. in kaart brengen wat er reeds beschikbaar is en welke gap dan nog gevuld dient te worden. Dit project is gefinancierd door Erasmus+ en loopt vier jaar. De Syntra West Groep is trekker in dit ambitieuze project.

“De meeste partners in het project kennen elkaar al langer vanuit vorige energieprojecten, zoals VETWind I en II en willen blijvend inzetten op verdere harmonisering én hoge kwaliteit van opleidingen, zodat het niveau van kennis internationaal gelijkwaardig is. We werken hiervoor niet alleen samen met kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook met de sector zelf om kort op de bal te spelen”, aldus Benedikte Tryhou, project manager T-shore.  

Via een netwerk willen we deze samenwerking  ook verduurzamen, zodat alle cocreatie ook na de projectduur (4 jr) kan blijven werken. Op 24 & 25 oktober vond de gesmaakte fysieke kick-off plaats in BlueBridge Oostende met alle projectpartners. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Benedikte Tryhou, Project Manager Groep Syntra West 

 

Dit project wordt gefinancierd door Erasmus+.