Veilig werken op virtuele hoogte

Nieuwe (in) zichten via VR

Vorige week testten Syntra West, VTI Brugge, Constructiv en Sirris de VR-module ‘Veilig werken op hoogte”.  

De VR-software laat toe om veilig te werken op hoogte. 'Veilig werken op virtuele hoogte' is een kwalitatief hoogstaande virtual reality-opleidingsmodule voor leerlingen van het secundair onderwijs en voor cursisten volwassenenonderwijs. De module ondersteunt het leerproces om veilig te leren werken op hoogte in de steigerbouw.

Dankzij deze virtual reality software is het mogelijk om in een realistische, maar veilige, situatie leerlingen te trainen. Alles gebeurt in een veilige, interactieve en tevens uitdagende omgeving, ter voorbereiding op de werkplek.
Leerlingen leren stapsgewijs stellingen bouwen tot ze dit volledig zelfstandig onder de knie hebben. De leerkracht kan het leerproces volgen op een scherm en bijsturen indien nodig.
Om de lesgever de nodige ondersteuning te bezorgen werd een instructievideo ontwikkeld waar het gebruik van de VR-opleidingsmodule volledig wordt verduidelijkt. Daarin worden de uitrusting, het materiaal, didactische en pedagogische principes, de toepassing in de praktijk, technische specificaties alsook de manieren om resultaten te meten volledig beschreven.

Test test

I.f.v. verduurzaming werd de VR-tool nog aangepast aan de de VR-bril 'Oculus Quest 2'.  Zodat deze vlotter ingezet kan worden en toegankelijker is voor de doelgroep.  De testers zagen en ondervonden zelf dat het goed was. Naast de technische herwerking, zal de applicatie in een latere fase verspreid worden via KlasCement en een uitleennetwerk hiervoor opzetten. 
Dit betreft een Syntra West project, i.s.m. ontwikkelaar Rhinox. Dit project werd gefinancierd via de Smart Education @Schools oproep, door Imec en de Vlaamse Overheid.