• 24 mrt. 2022
 • Syntra West
 • #duaal

Duaal leren

De uitdaging van Duaal leren zijn 2 P's: (informeren over) Potentieel en Perceptie

Het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering, kortweg VIONA,  onderzocht de instroom in duaal leren. Ze screende het actuele onderwijsveld met een economische bril i.f.v. duaal leren

Duaal wat?
Duaal leren is het ‘it’-woord van het moment.  Een leerformule waarbij praktijkleren op de bedrijfsvloer het leeuwenaandeel van het opleidingstraject uitmaakt.  
Velen nemen de term in de mond. Maar nog steeds relatief weinig studenten praktiseren of zijn al écht fan.  Want onbekend maakt onbemind.
En om duaal leren de nodige aandacht te geven die ze meer dan verdient, onderzocht de overheid wie vb. nu al kiest voor duaal leren, en welke de mogelijke barrières vormen om duaal leren beter op de kaart te zetten.

De belangrijkste conclusies

 1. Er is zeker potentieel voor duaal leren.
  Onderzoek leerde dat de leerlingen al een positieve attitude hadden t.o.v. duaal leren.  Verschillende factoren bepalen of iemand al dan niet een goed gevoel heeft: nl. interesse, een eigen gevoel van bekwaamheid, én een positieve perceptie van toekomstig economisch nut.  De leervergoeding bij het werkplekleren werd zeker ook als een ‘plus’ gezien.  
 2. Zowel de ouders als leerkrachten van de leerling spelen een belangrijke rol in het studiekeuzeproces.  Vrienden en leerkrachten waren eerder neutraal of positief.  
 3. Ook bleek er vnl. bij de ouders, jammer genoeg, momenteel een eerder negatief imago (=Perceptie) omtrent deze leerformule te leven.  Hetgeen waarschijnlijk de grootste aanleiding is voor de lagere inschrijvingsaantallen.
 4. Ook andere gedragsbarrières zoals status-quo bias (‘enkel de huidige vertrouwde situatie is goed of beter’) en conformisme (aanpassen aan het gedrag van de groep) spelen hierin een rol ten nadele van de duale opleidingen.
 5. Zelfs een kleine interventie (vb. correcte info over duaal leren door een leraar) kan het enthousiasme al aanwakkeren. Potentieel genoeg dus voor duaal leren.  Correct informeren blijkt hierbij superbelangrijk.
 6. Echte keuzes (vanuit het onderwijsbeleid) beïnvloeden blijkt moeilijker.

Wist je dat Syntra ervaringsexpert is in duaal leren?

Syntra heeft al (tientallen!) jaren ervaring met duaal leren. Naast de praktische (dag- en avond) opleidingen die ze over gans Vlaanderen aanbiedt, is Syntra sinds jaar en dag ook opleidingsaanbieder in duaal leren, vóór schoolplichtigen.  Via deze weg kun je trouwens ook via Syntra je diploma secundair onderwijs behalen.
Volgens onderzoek is werkplekleren, onder begeleiding van een vakexpert, één van de beste en snelste manieren om een vak te leren.

Wens je ook jouw leerlingen actief te informeren? Of wens je voor jouw zoon of dochter een geïnformeerde studiekeuze te maken?  Sta open voor de mooie toekomstmogelijkheden die duaal leren jou kan bieden!

 • Alle info omtrent duaal leren (voor schoolplichtigen) via Syntra vind je via Syntra Duaal.
 • Daarnaast kun je ook al intekenen voor een aantal voltijdse dagopleidingen (voor 18+) die ook op Syntra worden aangeboden via het duale concept, met 60% werkplekleren.