Hightech Training Lab tilt skills in de blauwe economie naar een hoger niveau

Een samenwerking tussen Syntra West, Howest, VIVES en UGent

Oostende krijgt er in de nabije toekomst een state-of-the-art opleidingsinfrastructuur bij. Het Training Lab Blue Economy moet de digitale en technische skills van huidige en toekomstige werknemers in de blauwe economie naar een hoger niveau tillen.  Daarvoor slaan Syntra West, Howest, VIVES en UGent voor het eerst de handen in elkaar. 

De noodkreet van bedrijven actief in de blauwe economie klinkt steeds luider. De sector evolueert op technologisch vlak razend snel, maar het opleidingsaanbod sluit nauwelijks aan bij de noden van bedrijven. De zoektocht naar goed technisch en digitaal geschoold personeel wordt daardoor alsmaar moeilijker.  Het is de ambitie van Syntra West, Howest, VIVES en UGent om via het Training Lab Blue Economy de werknemers van vandaag en morgen klaar te stomen voor een job in de blauwe economie

Het Training Lab Blue Economy maakt deel uit van UPSKILL, een EFRO-project waarin geïnvesteerd wordt in innovatieve en kwaliteitsvolle opleidingsinfrastructuur. De infrastructuur zal gehuisvest worden in Bluebridge (Ostend Science Park), en is eigendom van POM West-Vlaanderen. De kennisinstellingen zullen het Training Lab uitbaten en er verschillende opleidingen aanbieden. Daarvoor zullen ze onder meer gebruik maken van de meest innovatieve technologieën om nieuwe vaardigheden aan te leren of huidige skills bij te schaven. Denk daarbij vooral aan VR en AR, maar ook aan cobots en een gesimuleerde controlekamer van een windmolenpark.  Het Training Lab Blue Economy wordt met andere woorden de place to be voor studenten en werknemers in de blauwe economie om hun skills een boost te geven. 

Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen: “De noodzaak om skills in de blauwe economie up te graden, is erg groot. Het Training Lab Blue Energy komt tegemoet aan die nood en wordt uitgerust met de nieuwste technologieën. Het is bovendien een unicum dat een consortium van vier Vlaamse kennisinstellingen deze POM-infrastructuur zal uitbaten. Hierdoor bereiken we een heel breed gamma van studenten en bundelen we heel wat kennis.” 

Kurt Callewaert, valorisatie manager digitale transformatie bij Howest: “Skill development is key for digital transformation’. Howest is een voorloper en innovator op het gebied van Game technologie, Cybersecurity, Blockchain , AI en AR/VR/XR. Anticipating the future is ons leidmotief en drijfveer. In een wereld die constant in verandering is, kiest Howest er bewust voor om niet alleen in te spelen op de vele maatschappelijke veranderingen maar om vooral vóór te blijven op de trends en uitdagingen van de toekomst. Want het leven van morgen, zowel thuis als op het werk, zal volop in het teken staan van persoonlijke ontplooiing en professionele groei.”
Ivan Vanlerberghe, directeur bij Syntra West: “Alleen deze uitzonderlijke bundeling van extra financiering, specifieke equipering en de knowhow van verschillende kenniscentra maakt de transfer van innovatieve kennis naar de industrie mogelijk
.”

Koen Denys, coördinator onderzoek en dienstverlening bij VIVES Smart Technologies: “Levenslang leren is essentieel in een wereld die permanent in verandering is. Met behulp van de infrastructuur van het lab brengen we een kwalitatief aanbod aan opleidingen zodat studenten, werknemers en bedrijven mee kunnen blijven met de technologische innovaties gelinkt aan de blauwe economie.”

Tim Deprez, coördinator marine training unit bij UGent: “In het kader van de huidige, breed erkende Skills Gap binnen de blauwe economie, moeten we volop durven inzetten op innovatieve trainingsmodaliteiten op elk mogelijk trainingsniveau – zowel binnen academische als eerder praktisch gerichte opleidingen.”

Het totale budget van het UPSKILL project bedraagt 8 miljoen euro en krijgt de steun van EFRO (40%), VLAIO (30%) en Provincie West-Vlaanderen (15%). POM West-Vlaanderen en VDAB staan in voor de resterende financiering.