See2Do-project deelt resultaten

dinsdag 19 maart hoor je hoe energiebewust we zijn

17 Vlaamse en Nederlandse partners werkten 3 jaar intensief samen binnen het Europese See2Do!-project. Hoog tijd om terug te blikken en jullie de resultaten en onze ervaringen mee te delen. 

We beantwoorden volgende vragen:

  • Hoe zet je thermografie in voor meer bewustmaking rond energie bij je inwoners? 
  • Welke innovatieve maatregelen werden toegepast bij de energetische renovaties van de 11 demonstratiegebouwen? 
  • Hoe zet ik burgers aan tot actie rond energiebesparing en hernieuwbare energie in hun eigen woningen? 
  • Welke begeleidings- en ontzorgingstrajecten en -acties kan ik op touw zetten om inwoners te ondersteunen om hun woning daadwerkelijk energetisch te renoveren? 

Tijdens dit slotevent maken jullie in primeur kennis met wat er de afgelopen jaren gedaan en geleerd werd. Aansluitend maak je tijdens een infomarkt kennis met de partners, organisaties, aannemers, vrijwilligers en uitvoerders betrokken bij het project. Zo kan je met onze ervaringen meteen aan de slag.  Schrijf dinsdag 19 maart 2019 nu al zeker in jouw agenda. Het gedetailleerde programma volgt. 

Voor wie?
Bestuurders en ambtenaren energie, klimaat, milieu, duur¬zaamheid, gebouwenbeheer en technische diensten.  Facilitair managers, architecten-en studiebureaus, middenveldorganisaties en burgerinitiatieven rond klimaat & energie.

Het See2Do!-project wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen- Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Cursist aan het woord

De cursisten weten de passie en de vakbekwaamheid van hun docenten bijzonder te appreciëren.

Christian

See you on