Leerkrachten, schrijf nu in voor een bedrijfsstage

Vervanging wordt voorzien vanuit dept. Onderwijs & Vorming

Beste leerkracht, beste docent,

De overheid moedigt scholen aan om hun leerkrachten een bedrijfsstage te laten volgen. Alle leerkrachten secundair onderwijs die lesgeven in  het aso, tso, bso, dbso of in de leertijd komen in aanmerking voor deze actie.
Deze bedrijfsstage biedt de mogelijkheid om je verder te professionaliseren in jouw vak en deze ervaringen over te brengen op jouw leerlingen.


Om dit mogelijk te maken  voorziet het Departement Onderwijs & Vorming de vervanging van de leerkrachten die op stage gaan
Terwijl je op stage bent, zorgt een docent van Syntra West voor een vervangende activiteit voor de leerlingen. Ondernemingszin en ondernemerschap lopen als rode draad door de modules die gegeven worden tijdens jouw stage. Onze docent geeft les vanuit z’n eigen ervaring als ondernemer.

Gezocht:

•    Docenten van Syntra West die een leerkracht secundair onderwijs willen vervangen en de leerlingen iets willen bijleren over ondernemen. 
•    Leerkrachten uit het secundair onderwijs die graag een bedrijfsstage willen doen

Meer info over het project | inschrijven via deze link
 

Cursist aan het woord

Een pluim voor docent Hans Gabriël: you're the best, merci voor alle toffe lessen.

Paulien