De docent aan zet

Over digitalisering en ondernemersvaardigheden

Aan de hand van interactieve workshops ging Syntra West op 2 okt. in dialoog met docenten en werknemers over digitalisering en ondernemersvaardigheden. En liet iedereen zich inspireren over deze thema’s door zij die al deelnamen aan Europese innovatiebezoeken (in kader van het project CRE-ATE). Tijdens de workshops brachten we de aanwezigen op de hoogte van de nieuw geplande Europese innovatiebezoeken binnen het project TRICO.

Vrijdagavond 2 oktober hielden we met enkele collega's het event 'de docent aan zet' voor docenten in Brugge. De opzet was om het Erasmus+ project Cre-Ate* af te sluiten, én het startschot te geven voor het gelijkaardige Erasmus+ project Trico**. 
De docenten vertelden er zelf naar welke bestemmingen ze de voorbije twee jaar trokken. En waarom het boeiend is om als docent samen met collega's voor een buitenlandse missie te kiezen.
Dezelfde avond werd ook Trico voorgesteld. Omdat we door Covid-19 voorlopig nog niet veel reizen kunnen plannen, willen we nu al enkele denkoefeningen maken en inspiratie delen met docenten. Daarom zoomden we samen met de docenten in op één van de 'beleidsthema's die in Trico aan bod komen, m.n. het verweven van ondernemerschap in onze opleidingen, o.l.v. Jan Van Huffel en Marie Van Looveren. 
De bedoeling is om de komende twee jaar (Trico loopt van 1 november 2020 tot eind oktober 2022) geregeld in te zoomen op het project via een digitale communicatiecampagne. En zo buzz en ruchtbaarheid te creëren omtrent good practices in het buitenland.

 

*Cre_ate gaat over het gebruik van ICT in lesgeven en de rol van docent als coach
**Trico gaat over drie 'co's': co-ondernemerschap (samen met ondernemers ondernemersvibes in de klas brengen), co-creatie (opleidingen vormgeven i.s.m. het werkveld) en co-opleiderschap (hybride leren of docent en bedrijf die gezamenlijk instaan voor het bijbrengen van cruciale competenties).

Cursist aan het woord

Na mijn stageperiode kreeg ik een vast contract. Ondertussen ben ik verkoopsadviseur.

Maarten

See you on