22 januari 1960 = Dies Natalis

60 jaar ondernemerschap | Woordje door Johan De Neve, algemeen directeur Syntra West Groep

22 januari 2020 is het precies zestig jaar geleden dat een groep visionaire mensen de vzw Vormingsinstituut voor KMO oprichtte. Het was een vooruitstrevende gedachte dat het ondernemerschap in onze provincie behoefte had aan opleiding, die door ondernemers werd gegeven. Het provinciebestuur was onze eerste ondersteunende partner en is dat nog altijd. Het was vanaf de geboorte een provinciaal initiatief.

Deze gedachte vond daarna navolging op andere plaatsen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel
De provinciale structuur werd pas in 2002 overal nagevolgd in Vlaanderen. Op datzelfde ogenblik werd Syntra West de nieuwe naam van onze organisatie.

Ondertussen werd de visie van onze stichters ruim gerealiseerd. In onze provincie en daarbuiten neemt onze groep een vooraanstaande plaats in. Onze rol in de economische ontwikkeling van West-Vlaanderen is onweerlegbaar. Onze instelling ligt mede aan de basis van de creatie van duizenden KMO’s en daarmee van de werkgelegenheid van tienduizenden medewerkers. Aan de West-Vlaamse economische welvaart hebben wij een grote steen bijgedragen.

We hebben er  ondertussen allemaal samen voor gezorgd dat onze organisatie 60 jaar na haar stichting de toekomst met ambitie tegemoet ziet, als groep met sterke geledingen: Syntra West, SBM, Escala, EVW en Portilog. Onze groep kan de nieuwe bedrijfseconomische omgeving, de nieuwe leervormen en een wijzigende subsidiëringspolitiek uitstekend aan. 

Onze organisatie onderneemt zelf in de spits. Dat is enkel mogelijk door de inzet van elkeen onder jullie, welk opdracht je ook vervult, op welke plaats dan ook in onze groep. Die inzet en vastberadenheid zijn de garantie dat wij ,voor de huidige en toekomstige generatie, verder grote stenen zullen bijdragen.

Met grote genegenheid en heel oprechte dank, 

Johan De Neve
algemeen directeur

Cursist aan het woord

Een pluim voor docent Guy Demeulenaere. Hij is een topdocent met een leuke manier van lesgeven.

Gaëlle

See you on