Corona nieuws

Update campus- en opleidingsnieuws

CORONA-UPDATE | BEZOLDIGDE STAGEOVEREENKOMSTEN VIA SYNTRA VLAANDEREN  | BIJ EEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDING OF ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT | BERICHT DI 31 MAART, 16U40

De Vlaamse overheid heeft volgende richtlijnen aangekondigd voor de bezoldigde stageovereenkomsten gesloten in het kader van een ondernemerschapstraject.

Verderzetting stageovereenkomst
Alle bezoldigde stageovereenkomsten in een ondernemerschapstraject worden verder uitgevoerd.
Uitzondering hierop zijn de stageovereenkomsten in ondernemingen die gevat zijn door de maatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad. Als een onderneming omwille van deze maatregelen haar activiteiten wegens overmacht moet stopzetten, wordt de stageovereenkomst volledig geschorst. Er is geen stagevergoeding verschuldigd.
Welke activiteiten nog toegelaten zijn, is terug te vinden in het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Tijdelijke werkloosheid voor stageovereenkomsten die onder het RSZ-statuut alternerende opleidingen vallen
Ondernemingen verbonden door een stageovereenkomst die valt onder het RSZ-statuut alternerende opleiding (cfr. artikel 1bis van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) en die hun werkzaamheden moeten stopzetten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vragen voor hun cursisten tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan (zoals voor gewone werknemers). De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en bijgevolg uitkeringen worden toegekend.


Alle informatie kan u terugvinden via de website van de RVA. De RVA is bevoegd voor het toekennen van de tijdelijke werkloosheid.
Voor stageovereenkomsten die niet onder het RSZ-statuut alternerende opleiding vallen kan geen tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd. Het gaat om stageovereenkomsten met minder dan 150 lesuren (vrijstellingen inbegrepen) op jaarbasis in de opleidingsinstelling.
 

INTERESSANTE LINKS | STEUNMAATREGELEN | BERICHT VR 27 MAART, 15U30

CORONA-UPDATE | ALGEMEEN | BERICHT DO 26 MAART, 14U40

Wat betekenen de COVID-19-maatregelen voor mijn lessen? 
Alle lessen en examens worden geschorst tot en met 19 april. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze termijn door de overheid worden verlengd. We dienen hier de officiële bekendmaking van de overheid af te wachten.

Onze medewerkers en docenten bundelen de krachten om maximaal in te zetten op online leren. Er zijn ondertussen al verschillende online cursussen gestart, en er zullen er nog meer volgen. Wij houden jou hiervan zo goed mogelijk op de hoogte, zodat je toch bepaalde lessen kan blijven volgen in deze periode.

Wanneer worden de lessen ingehaald?
De ingeplande lessen worden zoveel als mogelijk vervangen door online lesmomenten. Op dit moment gaan reeds méér dan 50 opleidingen online door. Dagelijks komen er nieuwe opleidingen bij dankzij de inspanningen van ons team. Mogelijks ben jij intussen al samen met ons digitaal aan de slag, mogelijks volg je deze eerstdaags en krijg je hierover persoonlijk bericht. 
Om deze digitalisatiegolf in goede banen te leiden werden al meer dan  130 docenten opgeleid. Hierdoor kunnen ze vlot aan de slag met de digitale doceertools. 
Uiteraard is dit niet haalbaar voor elk type les, denk maar aan praktijklessen. Voor deze lessen/opleidingen plannen we de gemiste lesmomenten op een later tijdstip. Wanneer dit kan plaatsvinden, hangt uiteraard af van de beslissing van de overheid. Van zodra hierover meer nieuws, contacteren we jou.

Wat met mijn examens?
Ook hier kijken we in de mate van het mogelijke om examens via de beschikbare digitale tools te laten verlopen.  Syntra West is hiervoor in overleg met de overheid, die ons officieel de toelating dient te geven om dit ook te mogen doen. Voor examens waar dit niet mogelijk is, gaan we kijken voor nieuwe examendata. Van zodra deze gekend zijn, contacteren we jou.

Hoe ver staat Syntra West met digitaal lesgeven?
Sinds we met zijn allen “in ons kot” moeten blijven, transformeert Syntra West razendsnel richting e-leren.  Dit weekend zijn we alvast gestart met online ‘how to webinar’ instructiesessies voor Syntra West-docenten.  130 docenten tekenden hiervoor al online present en al meer dan 50 opleidingen worden online verdergezet.

Heb je vragen rond digitaal les volgen?  Blijf dan deze blog volgen voor verdere updates hieromtrent. Binnenkort meer informatie, met o.a. filmpjes, tips, tutorials,...

 

CORONA-UPDATE | DUAAL LEREN EN WERKEN | BERICHT DO 26 MAART, 14U40

Worden de lessen duaal leren en werken binnen SYNTRA West opgeschort?
Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april. Van zodra hierin wijziging komt, worden leerlingen, werkgevers en ouders ingelicht. 

Wordt de overeenkomst alternerende opleiding (OAO) opgeschort?
Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen) in alternerende opleidingen (OAO) worden vanaf 18/3/2020 tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat de leerling, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 5 april.

Zijn er uitzonderingen?
Ja, voor een aantal essentiële beroepen/richtingen is een uitzondering.  Op 24/3/2020 werd de lijst met essentiële beroepen/richtingen verduidelijkt voor Leertijd en Duaal Leren. Je vindt deze hieronder terug:
o    Aanvuller (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
o    Banketbakker 
o    Brood- en banketbakker 
o    Broodbakker 
o    Grootkeukenhulpkok 
o    Grootkeukenkok 
o    Grootkeukenmedewerker 
o    Kassier (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
o    Magazijnmedewerker (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
o    Slager 
o    Slager/bereider verkoopklare gerechten 
o    Slager/spekslager
o    Verkoper (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
o    Winkelbediende (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)


Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten, kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:
o    Als de opleiding op de lijst staat van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten mogen (zie hierboven)  verderlopen én 
o    Wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet (momenteel vinden de betrokken sectoren van bovenstaande vermelde opleidingen het mogelijk en wenselijk)  én
o    Wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

Bij opschorting van de overeenkomst alternerende opleiding (OAO), wat dient de werkgever te doen?
o    Indien de onderneming moet stoppen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt de onderneming voor de leerling tijdelijke werkloosheid aan (zoals voor gewone werknemers).
o    Als je onderneming zelf nog verder blijft werken, maar de overeenkomst alternerende opleiding moet schorsen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt ze voor de leerling tijdelijke werkloosheid aan. 
o    De werkgever (sociaal bureau) stuurt maandelijks elektronisch de gegevens door naar de RVA.

Bij opschorting van de overeenkomst alternerende opleiding (OAO), wat dient de werknemer/leerling te doen?
o    Leerlingen die gesyndiceerd zijn, kunnen terecht bij hun vakbond.
o    Leerlingen die niet gesyndiceerd zijn, kunnen beroep doen op de hulpkas. Vind je dichtstbijzijnde kantoor op  https://www.hvw-capac.fgov.be/nl.
o    De leerling moet document ‘C3.2 Corona’ ingevuld terugbezorgen bij je vakbond of bij de hulpkas om de uitbetaling correct te laten verlopen. Bij sommige vakbonden kan dit tevens rechtstreeks online worden ingevuld.

Op de site van de vakbonden/hulpkas staat ook mooi uitgelegd wat de stappen zijn die moeten gevolgd worden.

o    Voor de leden van het ABVV: http://www.abvv.be/-/corona-tijdelijk-werkloos
o    Voor de leden van het ACV: https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/aanvraag-tijdelijke-werkloosheid
o    Voor de leden van het ACLVB: https://www.aclvb.be/nl/coronacrisis-lees-hier-hoe-we-je-verder-helpen#ctw
o    Hulpkas: https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/node/1696

Worden voor de leerlingen, tijdens de opschorting van de lessen, opdrachten voorzien?
Vanaf eind maart worden de leerlingen duaal leren werken, via mail, ingelicht.

 

Corona-update | bericht do 19 maart, 16u40

DUAAL Leren en Werken: Vanaf 19/3/2020 worden alle overeenkomsten in alternerende opleidingen (= leertijd en duaal leren) met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april.  Alle betrokken leerlingen en werkgevers worden hierover per mail geïnformeerd.

 

Corona-update | bericht wo 18 maart, 14u40

Onze medewerkers en docenten werken momenteel hard aan het digitaliseren van lesmateriaal en voorbereiden van online sessies. Hou je mailbox en digi4u in de gaten om te weten wanneer je (online) verwacht wordt voor de volgende les(sen).

 

 

Corona-update | bericht di 17 maart, 15u40

Vorige week, vrijdag 13 maart, communiceerden we over de schorsing van al onze lesactiviteiten tot en met 3 april. We blijven al onze middelen inzetten om ons door deze ongeziene situatie te loodsen. Ieders gezondheid staat voorop en daarom hebben wij besloten om over te schakelen op een virtueel kantoor. Onze medewerkers werken vanaf morgen, woensdag 18 maart, zo veel mogelijk van thuis uit.

Wat betekent dit?
We blijven nog steeds telefonisch beschikbaar tijdens de kantooruren voor vragen via ons klantencentrum op 078/353 653 of via de webchat.

Maximale inzet op online leren
Onze medewerkers bundelen samen met onze docenten de krachten om maximaal in te zetten op online leren. Er zijn al verschillende online cursussen gestart en er zullen er nog meer volgen. Wij houden jou, als cursist, hiervan zo goed mogelijk op de hoogte zodat je toch bepaalde lessen kan blijven volgen in deze periode

 

Corona-update | bericht vr 13 maart, 15u00

Gisteren, 12 maart, werden er door de overheid nieuwe verregaande maatregelen genomen in het  kader van het coronavirus. De overheid heeft beslist om alle lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen. Bij SYNTRA volgen wij de richtlijnen van de overheid voor scholen.

Dit betekent dat alle lesactiviteiten vanaf morgen, zaterdag 14 maart, worden geschorst tot en met vrijdag 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. We volgen de adviezen van de overheid nauw op en houden jullie op de hoogte. Meer informatie volgt hieronder.

Alle lesactiviteiten worden geschorst tot en met vrijdag 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. 

Wat betekent dit:

* VOOR CURSISTEN VAN OPLEIDINGEN DIE STARTEN TUSSEN 13 MAART EN 3 APRIL?
Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 3 april worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment.

* VOOR CURSISTEN VAN REEDS LOPENDE OPLEIDINGEN?
Alle lessen op de campus worden geschorst tot en met 3 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen.

We werken in de mate van het mogelijk naar online oplossingen toe waarbij we extra inzetten op afstandslessen. Indien voor jouw opleiding extra online modules beschikbaar komen, houden we jou op de hoogte van deze mogelijkheden. Meer informatie hierover volgt later. 

* VOOR CURSISTEN DIE EEN LEERTIJDOPLEIDING VOLGEN?
Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april. Dit geldt enkel voor de lessen op de campus, niet voor werkplekleren. In plaats van naar de les te komen, moet je naar de werkplek gaan. Voorlopig kan het werkplekleren blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat je de richtlijnen volgt van jouw werkplek. Kan je niet meer terecht op jouw werkplek? Neem dan contact op met je trajectbegeleider.

* VOOR CURSISTEN DIE STAGE/WERKPLEKLEREN VOLGEN?
Voorlopig kan het werkplekleren en de stages blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat je de richtlijnen volgt van jouw werkplek of stagebedrijf. Kan je niet meer terecht op jouw werkplek of bij jouw stagebedrijf? Neem dan contact op met het klantencentrum op 078 353 653.

* VOOR CURSISTEN DIE EVENEMENTEN ORGANISEREN?
Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 3 april. Alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding worden stopgezet. 

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 8:00 tot 18:00 van maandag tot vrijdag, en uitzonderlijk morgen, zaterdag 14 maart, van 10:00 tot 16:00. Je kan ons bereiken op 078 353 653

Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze Facebookpagina, LinkedInpagina of op onze website www.syntrawest.be . Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

SYNTRA blijft actief communiceren over het coronavirus. Alle belangrijke updates delen wij steeds zo snel mogelijk mee via onze website, social media en ook per mail.

 

Corona-update | bericht vr 13 maart, 14u30

Syntra West schort alle opleidingen op vanaf 14 maart tot en met 03 april. 
Hou je mailbox en de social media-kanalen in de gaten voor wijzigingen en updates.

Voor lopende opleidingen, verplaatsen we de opleidingen naar latere data en/of stellen andere lesvormen voor in overleg met de docent.
Voor opleidingen die in deze periode gepland waren om te starten, informeren wij zo snel als mogelijk de klanten, docenten en opleidingslocaties over een mogelijke nieuwe startdatum na 3 april. Voor lopende stages of werkplekleren (voltijdse dagopleiding, ondernemerschapstraject, duaal en leertijd) wordt de werkplekcomponent ingevuld volgens de richtlijnen van de ondernemingen/sectoren.

Verdere inlichtingen: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be

Corona-update | bericht vr 13 maart, 09u

Naar aanleiding van de regeringsmededeling van gisterenavond over het "opschorten van alle lessen", is er momenteel een overleg gaande tussen de overheid en SYNTRA over de gevolgen voor de de lessen in onze opleidingscentra. De uitkomst van dit overleg kan je hier als eerste lezen van zodra deze informatie beschikbaar is.

Infodag za 14 maart 2020 – geannuleerd ⚠️ |bericht 13 maart, 08u30

De infodag van morgen za 14 maart gaat niet door. Zaterdag 14 maart, van 10u-16u, blijven we online bereikbaar voor jullie vragen omtrent de opleidingen. Dit kan via info@syntrawest.be, via de chatbox van de website, en via Facebook-messenger. Telefonisch kun je ons contacteren via 078 353 653.

Cursist aan het woord

Een pluim voor docent Marc, oneindig geduld.

Martine - Student