Corona nieuws

Update campus- en opleidingsnieuws

CORONA-UPDATE | BERICHT DI 8 MRT '22, 08u30

Sinds 7 maart zijn we overgeschakeld naar code geel.

Dit betekent dat er heel veel versoepelingen zijn die wij uiteraard ook doorvoeren. Toch blijft het in deze fase aan te raden enige voorzichtigheid te blijven aanhouden:

 • Mondmaskers blijven daarom aanbevolen bij contacten.
 • Bewaar waar mogelijk nog steeds voldoende afstand.
 • Draag zorg voor uw handhygiëne.

 

CORONA-UPDATE | BERICHT VR 18 NOV '21, 18u20

Gezien de evolutie van de corona-cijfers zijn wij genoodzaakt een aantal versoepelingen terug te schroeven conform de richtlijnen van VLAIO , het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen. 

De belangrijkste maatregel betreft het dragen van een mondmasker: dit wordt opnieuw verplicht van toepassing voor zowel docenten als cursisten, behalve wanneer men zit of stilstaat, afstand houdt én er voldoende ventilatie is.

We verzoeken iedereen effectief steeds een mondmasker bij te hebben.

 

CORONA-UPDATE | BERICHT VR 29 OKT ’21, 16U40

Evoluties in de corona-cijfers vragen het tijdelijk terugschroeven van de versoepeling van het dragen van een mondmasker.

Vanaf 2 november wordt het dragen van een mondmasker opnieuw van toepassing behalve wanneer personen zitten of stilstaan.
Wij raden evenwel aan om ook bij het zitten het mondmasker te dragen wanneer social distancing niet kan gegarandeerd worden.

De overige versoepelingen blijven voorlopig behouden, maar kunnen wijzigen indien de coronapandemie opnieuw verder uitbreidt.

 

CORONA-UPDATE | BERICHT VR 1 OKT ’21, 09U30

 • De mondmaskerplicht vervalt vanaf 1 oktober in Vlaanderen*.  Het (volwassenen)onderwijs volgt daarbij de regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden.  Dus cursisten, docenten en personeelsleden moeten geen mondmaskers meer dragen. 
 • Het staat hen niettemin vrij het masker toch te dragen.
 • Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.

* Enkel de striktere maatregelen in Brussel blijven voorlopig gehandhaafd.  
 

CORONA-UPDATE | BERICHT MA 30 AUGUSTUS '21, 11U

De opleidingen-ondernemerschapstrajecten (cursusjaar ’21-’22) kunnen terug plaatsvinden op de campus zonder verdere beperkingen.  Voorzichtigheid blijft uiteraard geboden en de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen worden aangehouden.

CONCREET GELDEN VOLGENDE VEILIGHEIDSAFSPRAKEN:

Mondmaskerplicht
Wanneer men zich binnen de gebouwen beweegt, dan is het dragen van een mondmasker verplicht.  Lesgeven en les volgen kan zonder mondmasker wanneer men stil zit of stil staat.
Concrete voorbeelden:
- een cursist die alleen aan een draaibank werkt mag het mondmasker afzetten
- docenten die vooraan, aan het bord, lesgeven mogen het mondmasker afzetten. Hij/zij zet het mondmasker op wanneer hij/zij door de klas begint te lopen.

Verder geldt nog steeds:
•    houd afstand waar mogelijk
•    beperk uw fysische contacten 
•    houd rechts aan of volg de aangeduide looprichting bij circulatie in gangen en trappen 
•    regelmatig handen wassen, indien niet mogelijk:  ontsmetten
•    er is desinfectiemateriaal aanwezig, die gebruikt wordt bij het doorgeven van didactisch materiaal 

Ventilatie en hygiëne
Er wordt gezorgd voor een goede ventilatie in de opleidingslokalen. Hygiëne-middelen (ontsmetten van de handen) worden voorzien.

Geen beperkende maatregelen voor:

 • Stages en werkplekleren kan doorgaan volgens de regels van toepassing voor de sector en in de onderneming.  Stagebegeleiding is toegelaten op locatie. 
 • Essentiële derden zijn toegelaten in de opleidingscentra.
 • Extra-muros activiteiten: toegelaten, met respect voor de algemeen geldende regels.

Locale acute situaties
Lokaal ingrijpen kan in gemeenten waar de situatie acuut is.  Daarvoor wordt het advies van de lokale crisiscel door het betreffende opleidingscentrum gevolgd.

Dat betekent dat per direct kan overgegaan worden tot:
- mondmaskerplicht (bij personeel, docenten en cursisten) gedurende 14 dagen
- preventief testen van klasgroepen
- quarantaine van klasgroepen

 

CORONA-UPDATE | BERICHT DI 22 APR '21, 16U45

NIEUWIGHEDEN
Vanaf maandag 26 april zijn er terug modellen voor de contactberoepen toegelaten, waar deze noodzakelijk zijn.  Dit met respect voor de veiligheid- en sectorregelgeving.
Voor de kappers houdt dit vb. in, dat er terug kan gewerkt worden in 1 op 1 verband tussen cursist en model. 
Voor de sportsector blijven de praktijklessen (ttz sportlessen) voorlopig opgeschort voor groepen uit de opleidingen Personal trainer, Sportverzorger, Fitness instructeur , en de voltijdse dagopleiding Personal trainer & sportverzorger.
Verder worden de Juryleden bij de eindproeven van de ondernemersopleidingen beschouwd als essentiële derden en worden deze toegelaten op de campus.

GROEIPAKKET
De eventuele kortstondige pauze die er was voor een gedeelte van de lessen bij de contactberoepen houdt geen onderbreking van het groeipakket in.  Alle lesinhouden van de voltijdse dagopleidingen worden gegeven (eventueel gebruik makend van vakantiedagen en de maand september).

LOOPTIJD VAN HET CURSUSJAAR
Het cursusjaar ’20-‘21 loopt tot en met 30 september 2021.Voor opleidingen die - gezien de omstandigheden - onmogelijk binnen die periode afgewerkt kunnen worden,  kan de looptijd uitzonderlijk verlengd worden tot 31 december 2021. Dit betreft een opleiding zoals de voltijdse duale dagopleiding Kapper en vb. Fitness-instructeur. Aanvullingen op deze lijst van uitzonderingen worden voorgelegd op de betreffende innovatiecommissie.

Check dus zeker vóór jouw opleidingssessie start je lessenrooster via www.digi4u.be voor mogelijke wijzigingen
 

CORONA-UPDATE | BERICHT DI 20 APR '21, 13U30

Na overleg met onze bevoegde overheid werden volgende afspraken gemaakt omtrent het verderzetten van de opleidingen:

•    Online lessen zijn de norm
•    Klassikale lessen zijn mogelijk in volgende gevallen en onder strikte toepassing van de veiligheidsmaatregelen die reeds van kracht zijn door toepassing van pandemie-scenario ROOD:

 • Eventuele geplande evaluaties kunnen op de campus doorgaan 
 • Praktijklessen kunnen op de campus worden georganiseerd
 • Vanaf maandag 26 april heropenen de contactberoepen, en dus ook de betreffende praktijklessen (kapper, schoonheidsspecialist,…)  mét modellen.  Check zeker vóór jouw opleidingssessie start je lessenrooster via www.digi4u.be voor mogelijke wijzigingen