Corona nieuws

Update campus- en opleidingsnieuws

CORONA-UPDATE | BERICHT DI 3 NOV, 14U45

Syntra West schakelde gisteren over naar Code Rood.  Cursisten vonden eerder vandaag een mail in hun mailbox hieromtrent. 
Dit betekent voor de Syntra West-cursisten, dat ALLE opleidingen blijven doorgaan, maar maximaal online (waar mogelijk). Bij een praktijkopleiding wordt blijvend rekening gehouden met een aangepaste atelierbezetting of -inrichting. Alle voorzorgsmaatregelen blijven uiteraard van kracht. De praktijklessen voor contactberoepen (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, kunstnagelstylist, massagetechnieken) waarbij men oefent op een model of op elkaar, worden voor onbepaalde tijd opgeschort. Via het online cursistplatform lees je hoe jouw vervolgopleidingssessies georganiseerd worden.
 

CORONA-UPDATE | AANVULLENDE MAATREGELEN NAV NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD VAN 16 OKT | BERICHT MA 19 OKT, 12U30

Op 16 okt. l.l. heeft de Nationale Veiligheidsraad aanvullende maatregelen genomen ter indijking van het stijgend aantal COVID-19 besmettingen.
Syntra West wenst jou te informeren, dat onze campussen geopend blijven en dat Syntra West de komende dagen de opleidingen veilig zal blijven organiseren, conform de richtlijnen van het Departement WSE (bevoegd voor de Syntra).  Ten gevolge van de nieuwe overheidsmaatregelen, schakelen wij de komende dagen over naar code oranje en zullen een aantal klassikale opleidingen worden omgeschakeld naar digitale opleidingen.

Indien jouw opleiding wordt omgeschakeld naar digitaal/online, dan krijgt je hierover van ons een persoonlijke mail met alle info. Indien je geen mail ontvangt, dan blijft alles doorgaan zoals gepland.

Indien jouw opleiding klassikaal blijft doorgaan, zijn in onze campussen en tijdens de opleidingen de nodige preventieve maatregelen genomen en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd. 

We zetten ze hierna nog eens op een rijtje:

 • ­    Draag van bij het betreden van de campus steeds een mondmasker (verplicht vóór, tijdens én na de lessen) en draag het correct over neus en mond.
 • ­    Respecteer in de gangen en bij de omgang steeds de social distancing regel van 1,5 meter
 • ­    Was/ontsmet regelmatig de handen, reeds bij het binnenkomen van de campus en ook tussendoor. 
 • ­    Volg de pijlen op de campus bij het binnen- en buitengaan en houd u aan het circulatieplan.
 • ­    Ga steeds rechtstreeks naar het lokaal
 • ­    Verwittig onmiddellijk de campus als u positief getest hebt op corona. Wij zullen uw nauwe contacten tijdens de lessen nagaan, zodat deze personen ook anoniem verwittigd kunnen worden. 

Op die manier kunnen we het risico op besmetting in onze campussen laag houden en zullen we de gezondheid van elkeen niet in gevaar brengen.  Voor meer informatie of bijkomende vragen kan je steeds terecht bij jouw cursusbegeleider.
 

CORONA-UPDATE | CORONA-VEILIGHEIDSDPROTOCOL OP DE CAMPUS | BERICHT DO 7 MEI, 09U40

De opstart in de campussen wordt een geleidelijke en gefaseerde heropstart waarbij we maximaal de veiligheid willen garanderen van zowel cursisten, docenten als medewerkers. In de komende weken zal het aantal opleidingen (met praktijk) geleidelijk worden opgevoerd. Hou er wel rekening mee dat lessen die ondertussen online werden ingepland, online zullen blijven doorgaan.

Syntra West heeft de laatste weken veel inspanningen gedaan om er voor te zorgen dat de veiligheids- en hygiënemaatregelen worden gerespecteerd. Daarom ook worden mondmaskers verplicht bij het betreden van de gebouwen. Voorkeur gaat naar een eigen mondmasker. Wanneer u die niet beschikbaar heeft ,dan kan je er een aankopen aan het onthaal voor 1€.
Door uw aanwezigheid op campus, verklaart u zich automatisch akkoord met het veiligheidsprotocol.


Corona Veiligheidsprotocol 

De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke cursist van Groep Syntra West en gelden van zodra men de parkings en gebouwen betreedt. Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven. 

UITGANGSPUNT 
De veiligheid en gezondheid van eenieder zijn de absolute basisvoorwaarden bij de geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van bepaalde lesactiviteiten en praktijkopleidingen. We voorzien preventiemaatregelen voor een zo veilig mogelijke werk- en opleidingsomgeving, waarbij we het risico op besmetting trachten te minimaliseren. 

ALGEMENE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 

Pas de regels van ‘social distancing’ toe 
• Respecteer in de leslokalen, wandelgangen en sanitaire ruimten 1,5 m afstand (wacht even als die afstand niet kan behouden worden). Volg steeds de aangebrachte belijning. 
• Begeef je bij het binnenkomen meteen naar het aangeduide leslokaal. Houd geen samenscholing op gemeenschappelijke plaatsen en de parkings. Geef geen handen. 
• Kom niet in de burelen van medewerkers. Ze kunnen u helpen of te woord staan in een klaslokaal of vergaderzaal. 
• Docenten en medewerkers zullen cursisten aansporen om de regels te respecteren. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden. 

Hygiënemaatregelen 
De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel. 

Handhygiëne 
• Dit is dé belangrijkste regel: Was je handen enkele keren per dag met zeep!! 
Na elk toiletbezoek: in de toiletten zijn ontsmettende zeep en rolhanddoeken ter beschikking. 
Vóór het aanraken van gemeenschappelijke items zoals toetsenborden, toestellen, afstandsbedieningen, enz. Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden.  Tussendoor enkele keren. 

• Bijkomend: Aan de hoofdingang staat een dispenser met handalcohol. Gebruik deze liefst enkel wanneer handen wassen niet mogelijk is. Een correcte ontsmettingsbeurt met handalcohol duurt minimum 20 seconden. 

Hoest- en nieshygiëne 
• In plaats van in je hand, hoest of nies je beter in je elleboog of tegen je schouder. Nies in je handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen. 
• Best is om een papieren zakdoek voor je mond en neus te houden en hem daarna weg te gooien. 
• Deponeer zelf je gebruikte zakdoeken in de restafval.

Gezicht aanraken 
Je handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna je ogen, neus of mond aan te raken, kan het virus je besmetten. Probeer dus niet te veel aan je gezicht te komen. 

Mondmaskers 
• Wij volgen de instructies van het Dept. Onderwijs dat het gebruik van mond- of gelaatsmaskers voor docenten en cursisten verplicht. Deze dienen te worden opgezet van zodra de gebouwen worden betreden. 
• Cursisten en docenten worden verzocht zelf een mond- of gezichtsmasker te voorzien. Wie geen eigen mondmasker bij zich heeft, kan een wegwerpmodel aankopen aan het onthaal voor 1 euro. 
• Wie weigert een mondmasker te dragen, kan geen lessen bijwonen en wordt verzocht de gebouwen te verlaten. 
• De eigen medewerkers dragen mondmaskers als ze uit hun bureau komen. 

Toch ziek? 
• Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), gaat naar / blijft thuis en contacteert de huisarts voor testing. 
• Bij bevestigde corona besmetting: contacteer ons, opdat we docenten, medewerkers en cursisten waarmee contact geweest is kunnen verwittigen (contact tracing). 

Reiniging van lokalen en arbeidsmiddelen 
• Dagelijks worden alle lokalen, gangen en sanitair grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor deurklinken, toiletten, lichtschakelaars, liftknoppen, toetsenborden, ... 
• Leslokalen en ateliers worden, indien intensief gebruikt, meermaals per dag schoongemaakt. 
• Het onderhoudspersoneel is voorzien van de passende producten en beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen). 

Vergaderingen docenten/cursisten 
• Beperk zo veel mogelijk fysieke bijeenkomsten en gebruik de digitale alternatieven (zoom, team, BBB). 
• Kan dit niet, beperk je dan tot enkel de noodzakelijke deelnemers. Was in dat geval de handen voor en na en houd 1,5 m afstand. 

Communicatie en naleving 
• De veiligheidsregels worden gecommuniceerd via affiches, videoschermen, website, docenten- en cursistenplatform. 
• Ze worden ook persoonlijk gecommuniceerd aan docenten en cursisten via de uitnodigingen voor de verderzetting van de lessen. 
• Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven. 
• Wie de maatregelen overtreedt wordt hierop aangesproken. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden. 
• Om toeloop te beperken, worden de aanvangsuren van de opleidingen gespreid en vooraf persoonlijk aan docenten en cursisten meegedeeld. 

Binnenkomen en in de gangen 
• Gelieve bij het binnenkomen onmiddellijk je handen te ontsmetten bij de ontsmettingszuil aan elke hoofdingang of ga de handen te wassen in de dichtstbij gelegen sanitaire ruimte. 
• Begeef je na het binnenkomen en handen wassen zo snel mogelijk naar je lokaal. 
• Op de vloeren is een circulatieplan uitgetekend (lijnen en pijlen) dat dient gevolgd te worden. 
• Aan de onthaalbalies is een plexi afscherming voorzien en een afstandsmarkering aangebracht. 

Leslokalen 
• Per leslokaal wordt de social distance toegepast (1,5 m afstand).
• Bij binnenkomen kijkt de docent erop toe dat de cursist zo ver mogelijk doorschuift naar de verst gelegen beschikbare plek. 
• Bij het buitengaan zorgen docent en cursisten ervoor dat wie dichtst bij de deur zit, eerst het lokaal verlaat, zodat ook hier de veiligheidsafstand van 1,5 m bewaard blijft. 
• Deuren worden, waar mogelijk i.f.v. geluidsoverlast, waar mogelijk opengelaten, zodat klinken zo weinig mogelijk aangeraakt worden. 
• In de theorielokalen neemt men enkel plaats op een vooraf aangeduide stoel op plek. Overtollige stoelen zijn weggehaald. 
• In de praktijklokalen is waar mogelijk een circulatieplan afgetekend of werden afgebakende zones aangeduid. I.f.v. de maximale toegestane capaciteit zijn bepaalde machines afgeschermd, opdat ze niet zouden gebruikt worden. 

Pauzes en catering 
• De bars van alle cafetaria’s blijven tot nader order gesloten, zodat men zelf moet voorzien in drank en lunch of versnapering. 
• Voor de dagopleidingen wordt er vooraf met de onthaalmedewerkers en de docent alternerende pauzemomenten afgesproken om zo veel mogelijk te spreiden. 
• Voor de dagopleiding is er over de middag een cateringruimte voorzien Respecteer ook daar en aan tafel de social distance en 1,5 meter afstand. Voor de veiligheid werden stoelen weggenomen. Verplaats geen stoelen. 
• Bij de avondopleidingen worden geen pauzes voorzien. 
• De drank- en snoepautomaten zijn buiten dienst gesteld. 

Sanitair en onderhoud 
• Gelieve de handen te wassen bij het betreden van de gebouwen, na elke pauze en sanitaire stop. 
• Na elke les wordt het lokaal grondig schoongemaakt en ontsmet, ook de PC’s, knoppen van machines, klinken, enz. 
• Wie dit wenst, kan tijdens de opleiding zelf handschoenen voorzien. 
• Alle vuilnisbakken worden dagelijks geledigd. 

Specifieke maatregelen per opleiding/sector 
Naast de algemene richtlijnen, zijn er voor bepaalde opleidingen bijkomende sectorgerelateerde maatregelen van kracht via de sector- of beroepsorganisaties. Deze worden afzonderlijk toegepast en gecommuniceerd aan de docenten en cursisten van die opleidingen. 

Dank om deze maatregelen, in eenieders belang, na te leven. Enkel samen met jullie kunnen we deze crisis overwinnen. 

Heb je, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met onze onthaalmedewerkers of stuur een mail naar patrick.huyghe@syntrawest.be.
 

CORONA-UPDATE | UPDATE voor Cursisten die een STAGE volgen i.f.v. een ondernemersopleiding | BERICHT DO 7 MEI, 09U15

Deze stage werd eerder door de CORONA-maatregelen geschorst.
Vanaf 4 en 11 mei echter worden een aantal CORONA-maatregelen versoepeld en daardoor kunnen wij je nu meer info geven in verband met je stage.


Wat betekent dit voor mijn stage?

Voor de stages van je ondernemerschapstraject is het toegelaten om vanaf 18 mei de stages te hervatten, zoals voorzien in de heropstart van de economie. Dit betekent dat de stage slechts kan heropstarten als jouw stagebedrijf haar activiteiten ook mag hervatten én wanneer het stagebedrijf het opportuun en mogelijk vindt om de stage opnieuw aan te vatten.

Elk stagebedrijf dient bovendien de richtlijnen en beschermingsmaatregelen zoals voorzien in de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ (en indien beschikbaar de sectorale vertaalslag hiervan) toe te passen. De generieke gids en sectorgidsen zijn terug te vinden via deze link. Met andere woorden, de stageplaats moet kunnen voorzien in een veilige werkomgeving waarbij de richtlijnen van de overheid naar aanleiding van Corona gerespecteerd worden.

Daarnaast willen wij jou ook informeren over het volgende:
•    De maanden juni, juli, augustus en september zullen toegevoegd worden aan het lopende cursusjaar, zodat je in deze periode je stage kan voortzetten.
•    De stagebegeleider kan en mag vanaf 18 mei stagebezoeken doen.
We zullen de komende weken onderzoeken welke (stage)contractwijzigingen eventueel noodzakelijk zijn en je hierover op de hoogte stellen.
 

CORONA-UPDATE | UPDATE COVID-19 MAATREGELEN | BERICHT MA 4 MEI, 16U40

Volgende week starten we geleidelijk en sterk gefaseerd onze klassikale opleidingen terug op. We focussen ons op enkele praktijkopleidingen en zullen intussen de aanpassingen gedaan i.f.v. Covid-19 continu evalueren. In de hierop volgende weken is het onze doelstelling om alle praktische opleidingen opnieuw te laten opstarten. Theoretische opleidingen blijven we maximaal online aanbieden.

De betrokken cursisten/groepen worden door ons hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
 

CORONA-UPDATE | VERLENGING COVID-19 MAATREGELEN | BERICHT MA 27 APRIL, 14U00

Op vrijdag 24 april jl. besliste de Nationale Veiligheidsraad om de coronamaatregelen gefaseerd te versoepelen vanaf 4 mei. Op dit ogenblik hebben we nog geen verder nieuws en wachten op de richtlijnen van de overheid over de volgende stappen. Alle lessen op de campussen blijven tot dan geschorst.
Intussen hebben wij reeds heel wat theoretische lessen digitaal kunnen geven. Voor heel wat praktijkopleidingen echter, waar fysiek contact bij te pas komt, wachten wij nog op richtlijnen van de overheid. Onze facility-afdeling doet er alles aan om de campussen zodanig herin te richten zodat lesmomenten - wanneer het licht op groen staat - in de meest veilige omstandigheden kunnen georganiseerd worden. Het klantencentrum blijft paraat en is nog steeds bereikbaar via webchat, mail (info@syntrawest.be) of telefonisch via 078 353 653.  Dit vanaf vandaag van 09u00 tot 19u30 van maandag tot donderdag en vrijdag van 09u00 tot 15u00.

CORONA-UPDATE | VERLENGING COVID-19 MAATREGELEN | BERICHT DO 16 APRIL, 11U20

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 15 april, werd beslist om de maatregelen – zoals verwacht - te verlengen tot en met 3 mei.  Met de mogelijkheid tot verlenging.
Bij SYNTRA volgen wij de richtlijnen van de overheid voor scholen. De lessen blijven dan ook tot deze datum geschorst tot verdere berichtgeving vanuit de overheid. 
Dit betekent dat alle lesactiviteiten geschorst blijven tot en met zondag 3 mei. Alle SYNTRA-campussen blijven in deze periode gesloten voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. We volgen de adviezen van de overheid nauw op en houden jullie op de hoogte. 
 

CORONA-UPDATE | VEEL GESTELDE VRAGEN | BERICHT DI 7 APRIL, 12U10

Vaak komt over een bepaalde topic eenzelfde vraag steeds terug.  Voor de cursisten voorziet Syntra West daarom deze handige FAQ-pagina’s.  Een pagina dus met veel gestelde vragen.
•    Veel gestelde vragen omtrent de COVID-19 maatregelen
•    Veel gestelde vragen omtrent de digital services en tips rond e-learning
 

CORONA-UPDATE | BEREIKBAARHEID SYNTRA WEST 2E WEEK PAASVERLOF | BERICHT DI 7 APRIL, 12U10

Tijdens de tweede week van de paasvakantie zijn we gesloten. Je kan het klantencentrum daarna terug bereiken vanaf maandag 20 april.
Daarna is Syntra West terug bereikbaar op volgende tijdstippen:

 • Het Syntra West-klantencentrum blijft voor jou klaarstaan van 9:00 tot 17:00 van maandag tot donderdag en vrijdag van 9:00 tot 15:00. Je kan ons telefonisch bereiken via 078 353 653.
 • Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht via info@syntrawest.be, op onze Facebookpagina, LinkedIn-pagina, en blog. 
 • Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.
   

CORONA-UPDATE | BEZOLDIGDE STAGEOVEREENKOMSTEN VIA SYNTRA VLAANDEREN  | BIJ EEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDING OF ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT | BERICHT DI 31 MAART, 16U40

De Vlaamse overheid heeft volgende richtlijnen aangekondigd voor de bezoldigde stageovereenkomsten gesloten in het kader van een ondernemerschapstraject.

Verderzetting stageovereenkomst
Alle bezoldigde stageovereenkomsten in een ondernemerschapstraject worden verder uitgevoerd.
Uitzondering hierop zijn de stageovereenkomsten in ondernemingen die gevat zijn door de maatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad. Als een onderneming omwille van deze maatregelen haar activiteiten wegens overmacht moet stopzetten, wordt de stageovereenkomst volledig geschorst. Er is geen stagevergoeding verschuldigd.
Welke activiteiten nog toegelaten zijn, is terug te vinden in het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Tijdelijke werkloosheid voor stageovereenkomsten die onder het RSZ-statuut alternerende opleidingen vallen
Ondernemingen verbonden door een stageovereenkomst die valt onder het RSZ-statuut alternerende opleiding (cfr. artikel 1bis van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) en die hun werkzaamheden moeten stopzetten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vragen voor hun cursisten tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan (zoals voor gewone werknemers). De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en bijgevolg uitkeringen worden toegekend.


Alle informatie kan u terugvinden via de website van de RVA. De RVA is bevoegd voor het toekennen van de tijdelijke werkloosheid.
Voor stageovereenkomsten die niet onder het RSZ-statuut alternerende opleiding vallen kan geen tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd. Het gaat om stageovereenkomsten met minder dan 150 lesuren (vrijstellingen inbegrepen) op jaarbasis in de opleidingsinstelling.
 

INTERESSANTE LINKS | STEUNMAATREGELEN | BERICHT VR 27 MAART, 15U30

CORONA-UPDATE | ALGEMEEN | BERICHT DO 26 MAART, 14U40

Wat betekenen de COVID-19-maatregelen voor mijn lessen? 
Alle lessen en examens worden geschorst tot en met 19 april. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze termijn door de overheid worden verlengd. We dienen hier de officiële bekendmaking van de overheid af te wachten.

Onze medewerkers en docenten bundelen de krachten om maximaal in te zetten op online leren. Er zijn ondertussen al verschillende online cursussen gestart, en er zullen er nog meer volgen. Wij houden jou hiervan zo goed mogelijk op de hoogte, zodat je toch bepaalde lessen kan blijven volgen in deze periode.

Wanneer worden de lessen ingehaald?
De ingeplande lessen worden zoveel als mogelijk vervangen door online lesmomenten. Op dit moment gaan reeds méér dan 50 opleidingen online door. Dagelijks komen er nieuwe opleidingen bij dankzij de inspanningen van ons team. Mogelijks ben jij intussen al samen met ons digitaal aan de slag, mogelijks volg je deze eerstdaags en krijg je hierover persoonlijk bericht. 
Om deze digitalisatiegolf in goede banen te leiden werden al meer dan  130 docenten opgeleid. Hierdoor kunnen ze vlot aan de slag met de digitale doceertools. 
Uiteraard is dit niet haalbaar voor elk type les, denk maar aan praktijklessen. Voor deze lessen/opleidingen plannen we de gemiste lesmomenten op een later tijdstip. Wanneer dit kan plaatsvinden, hangt uiteraard af van de beslissing van de overheid. Van zodra hierover meer nieuws, contacteren we jou.

Wat met mijn examens?
Ook hier kijken we in de mate van het mogelijke om examens via de beschikbare digitale tools te laten verlopen.  Syntra West is hiervoor in overleg met de overheid, die ons officieel de toelating dient te geven om dit ook te mogen doen. Voor examens waar dit niet mogelijk is, gaan we kijken voor nieuwe examendata. Van zodra deze gekend zijn, contacteren we jou.

Hoe ver staat Syntra West met digitaal lesgeven?
Sinds we met zijn allen “in ons kot” moeten blijven, transformeert Syntra West razendsnel richting e-leren.  Dit weekend zijn we alvast gestart met online ‘how to webinar’ instructiesessies voor Syntra West-docenten.  130 docenten tekenden hiervoor al online present en al meer dan 50 opleidingen worden online verdergezet.

Heb je vragen rond digitaal les volgen?  Blijf dan deze blog volgen voor verdere updates hieromtrent. Binnenkort meer informatie, met o.a. filmpjes, tips, tutorials,...

 

CORONA-UPDATE | DUAAL LEREN EN WERKEN | BERICHT DO 26 MAART, 14U40

Worden de lessen duaal leren en werken binnen SYNTRA West opgeschort?
Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april. Van zodra hierin wijziging komt, worden leerlingen, werkgevers en ouders ingelicht. 

Wordt de overeenkomst alternerende opleiding (OAO) opgeschort?
Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen) in alternerende opleidingen (OAO) worden vanaf 18/3/2020 tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat de leerling, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 5 april.

Zijn er uitzonderingen?
Ja, voor een aantal essentiële beroepen/richtingen is een uitzondering.  Op 24/3/2020 werd de lijst met essentiële beroepen/richtingen verduidelijkt voor Leertijd en Duaal Leren. Je vindt deze hieronder terug:
o    Aanvuller (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
o    Banketbakker 
o    Brood- en banketbakker 
o    Broodbakker 
o    Grootkeukenhulpkok 
o    Grootkeukenkok 
o    Grootkeukenmedewerker 
o    Kassier (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
o    Magazijnmedewerker (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
o    Slager 
o    Slager/bereider verkoopklare gerechten 
o    Slager/spekslager
o    Verkoper (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
o    Winkelbediende (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)


Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten, kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:
o    Als de opleiding op de lijst staat van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten mogen (zie hierboven)  verderlopen én 
o    Wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet (momenteel vinden de betrokken sectoren van bovenstaande vermelde opleidingen het mogelijk en wenselijk)  én
o    Wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

Bij opschorting van de overeenkomst alternerende opleiding (OAO), wat dient de werkgever te doen?
o    Indien de onderneming moet stoppen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt de onderneming voor de leerling tijdelijke werkloosheid aan (zoals voor gewone werknemers).
o    Als je onderneming zelf nog verder blijft werken, maar de overeenkomst alternerende opleiding moet schorsen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt ze voor de leerling tijdelijke werkloosheid aan. 
o    De werkgever (sociaal bureau) stuurt maandelijks elektronisch de gegevens door naar de RVA.

Bij opschorting van de overeenkomst alternerende opleiding (OAO), wat dient de werknemer/leerling te doen?
o    Leerlingen die gesyndiceerd zijn, kunnen terecht bij hun vakbond.
o    Leerlingen die niet gesyndiceerd zijn, kunnen beroep doen op de hulpkas. Vind je dichtstbijzijnde kantoor op  https://www.hvw-capac.fgov.be/nl.
o    De leerling moet document ‘C3.2 Corona’ ingevuld terugbezorgen bij je vakbond of bij de hulpkas om de uitbetaling correct te laten verlopen. Bij sommige vakbonden kan dit tevens rechtstreeks online worden ingevuld.

Op de site van de vakbonden/hulpkas staat ook mooi uitgelegd wat de stappen zijn die moeten gevolgd worden.

o    Voor de leden van het ABVV: http://www.abvv.be/-/corona-tijdelijk-werkloos
o    Voor de leden van het ACV: https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/aanvraag-tijdelijke-werkloosheid
o    Voor de leden van het ACLVB: https://www.aclvb.be/nl/coronacrisis-lees-hier-hoe-we-je-verder-helpen#ctw
o    Hulpkas: https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/node/1696

Worden voor de leerlingen, tijdens de opschorting van de lessen, opdrachten voorzien?
Vanaf eind maart worden de leerlingen duaal leren werken, via mail, ingelicht.

 

Corona-update | bericht do 19 maart, 16u40

DUAAL Leren en Werken: Vanaf 19/3/2020 worden alle overeenkomsten in alternerende opleidingen (= leertijd en duaal leren) met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april.  Alle betrokken leerlingen en werkgevers worden hierover per mail geïnformeerd.

 

Corona-update | bericht wo 18 maart, 14u40

Onze medewerkers en docenten werken momenteel hard aan het digitaliseren van lesmateriaal en voorbereiden van online sessies. Hou je mailbox en digi4u in de gaten om te weten wanneer je (online) verwacht wordt voor de volgende les(sen).

 

 

Corona-update | bericht di 17 maart, 15u40

Vorige week, vrijdag 13 maart, communiceerden we over de schorsing van al onze lesactiviteiten tot en met 3 april. We blijven al onze middelen inzetten om ons door deze ongeziene situatie te loodsen. Ieders gezondheid staat voorop en daarom hebben wij besloten om over te schakelen op een virtueel kantoor. Onze medewerkers werken vanaf morgen, woensdag 18 maart, zo veel mogelijk van thuis uit.

Wat betekent dit?
We blijven nog steeds telefonisch beschikbaar tijdens de kantooruren voor vragen via ons klantencentrum op 078/353 653 of via de webchat.

Maximale inzet op online leren
Onze medewerkers bundelen samen met onze docenten de krachten om maximaal in te zetten op online leren. Er zijn al verschillende online cursussen gestart en er zullen er nog meer volgen. Wij houden jou, als cursist, hiervan zo goed mogelijk op de hoogte zodat je toch bepaalde lessen kan blijven volgen in deze periode

 

Corona-update | bericht vr 13 maart, 15u00

Gisteren, 12 maart, werden er door de overheid nieuwe verregaande maatregelen genomen in het  kader van het coronavirus. De overheid heeft beslist om alle lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen. Bij SYNTRA volgen wij de richtlijnen van de overheid voor scholen.

Dit betekent dat alle lesactiviteiten vanaf morgen, zaterdag 14 maart, worden geschorst tot en met vrijdag 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. We volgen de adviezen van de overheid nauw op en houden jullie op de hoogte. Meer informatie volgt hieronder.

Alle lesactiviteiten worden geschorst tot en met vrijdag 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. 

Wat betekent dit:

* VOOR CURSISTEN VAN OPLEIDINGEN DIE STARTEN TUSSEN 13 MAART EN 3 APRIL?
Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 3 april worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment.

* VOOR CURSISTEN VAN REEDS LOPENDE OPLEIDINGEN?
Alle lessen op de campus worden geschorst tot en met 3 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen.

We werken in de mate van het mogelijk naar online oplossingen toe waarbij we extra inzetten op afstandslessen. Indien voor jouw opleiding extra online modules beschikbaar komen, houden we jou op de hoogte van deze mogelijkheden. Meer informatie hierover volgt later. 

* VOOR CURSISTEN DIE EEN LEERTIJDOPLEIDING VOLGEN?
Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april. Dit geldt enkel voor de lessen op de campus, niet voor werkplekleren. In plaats van naar de les te komen, moet je naar de werkplek gaan. Voorlopig kan het werkplekleren blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat je de richtlijnen volgt van jouw werkplek. Kan je niet meer terecht op jouw werkplek? Neem dan contact op met je trajectbegeleider.

* VOOR CURSISTEN DIE STAGE/WERKPLEKLEREN VOLGEN?
Voorlopig kan het werkplekleren en de stages blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat je de richtlijnen volgt van jouw werkplek of stagebedrijf. Kan je niet meer terecht op jouw werkplek of bij jouw stagebedrijf? Neem dan contact op met het klantencentrum op 078 353 653.

* VOOR CURSISTEN DIE EVENEMENTEN ORGANISEREN?
Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 3 april. Alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding worden stopgezet. 

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 8:00 tot 18:00 van maandag tot vrijdag, en uitzonderlijk morgen, zaterdag 14 maart, van 10:00 tot 16:00. Je kan ons bereiken op 078 353 653

Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze Facebookpagina, LinkedInpagina of op onze website www.syntrawest.be . Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

SYNTRA blijft actief communiceren over het coronavirus. Alle belangrijke updates delen wij steeds zo snel mogelijk mee via onze website, social media en ook per mail.

 

Corona-update | bericht vr 13 maart, 14u30

Syntra West schort alle opleidingen op vanaf 14 maart tot en met 03 april. 
Hou je mailbox en de social media-kanalen in de gaten voor wijzigingen en updates.

Voor lopende opleidingen, verplaatsen we de opleidingen naar latere data en/of stellen andere lesvormen voor in overleg met de docent.
Voor opleidingen die in deze periode gepland waren om te starten, informeren wij zo snel als mogelijk de klanten, docenten en opleidingslocaties over een mogelijke nieuwe startdatum na 3 april. Voor lopende stages of werkplekleren (voltijdse dagopleiding, ondernemerschapstraject, duaal en leertijd) wordt de werkplekcomponent ingevuld volgens de richtlijnen van de ondernemingen/sectoren.

Verdere inlichtingen: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be

Corona-update | bericht vr 13 maart, 09u

Naar aanleiding van de regeringsmededeling van gisterenavond over het "opschorten van alle lessen", is er momenteel een overleg gaande tussen de overheid en SYNTRA over de gevolgen voor de de lessen in onze opleidingscentra. De uitkomst van dit overleg kan je hier als eerste lezen van zodra deze informatie beschikbaar is.

Infodag za 14 maart 2020 – geannuleerd ⚠️ |bericht 13 maart, 08u30

De infodag van morgen za 14 maart gaat niet door. Zaterdag 14 maart, van 10u-16u, blijven we online bereikbaar voor jullie vragen omtrent de opleidingen. Dit kan via info@syntrawest.be, via de chatbox van de website, en via Facebook-messenger. Telefonisch kun je ons contacteren via 078 353 653.

Cursist aan het woord

Er is een goeie mix tussen theorie en praktijk.

Annelies

See you on