Syntra West goes digital

Syntra West wenst haar cursisten bij te staan met raad en daad omtrent de uitrol en gebruik van e-learning in de komende periode.  

Sinds we met zijn allen in ons kot moeten blijven, transformeert Syntra West razendsnel richting e-leren. 

We hebben intussen ook een heel aanbod uitgewerkt van webinars, waarin we docenten leren om aan de slag te gaan met Moodle en BigBlueButton (BBB), de virtuele klaslokalen waarin jullie lessen in veel gevallen verder gezet kunnen worden.
Intussen werden al heel wat webinars aangeboden, waaraan al 130 docenten hebben deelgenomen. Zodat zij de mogelijkheid krijgen om goed te leren werken met het Moodle-platform en BigBlueButton. 

Dagelijks komen er nieuwe online opleidingen bij, om jou ten dienste te zijn! Mogelijks ben je intussen al samen met ons digitaal aan de slag.  Mogelijk volg je deze eerstdaags en krijg je hierover persoonlijk bericht.

Uiteraard zijn er ook een aantal opleidingen die we om specifieke redenen (bijvoorbeeld een praktijkcomponent) niet kunnen digitaliseren. Deze opleidingen gaan we herplannen van zodra we hiervoor groen licht krijgen vanuit de overheid. Je krijgt dan ook een persoonlijk bericht, zodra de (her)planning van een bestelde opleiding concreet is.

Omdat het voor veel cursisten een nieuwe wereld is, kunnen jullie met vragen terecht bij info@syntrawest.be. Vaak komt eenzelfde vraag steeds terug. Daarom voorzien we hieronder een handige FAQ-lijst, een lijst met veelgestelde vragen dus. Bekijk je deze zeker even? Handig om te kijken of je vraag al niet eerder behandeld werd. 

Indien je een vraag toch niet terugvindt, mail dan naar info@syntrawest.be We proberen je zo snel mogelijk te helpen.

Om in te loggen op het Moodle-platform is het volgende noodzakelijk:

 • login: voornaam+achternaam (kleine letters en aan elkaar)
 • wachtwoord: indien je het wachtwoord vergeten bent, klik dan op ‘wachtwoord vergeten’. 

Klik hier door naar het Moodle-platform.

BigBlueButton is een professionele oplossing om online een virtuele klasgroep te creëren. In die online omgeving, kan een docent audio en video delen, en slides en/of scherm samen met deelnemers bekijken.  De docent kan er zelf breakout rooms opzetten, of polls lanceren, om de deelnemers te activeren. 

Deelnemers kunnen eenvoudig deelnemen aan de online sessie via tekstchat of met audio en/of video. Docenten en moderators kunnen op eenvoudige wijze hun presentaties toevoegen, of gebruik maken van het interactieve whiteboard om samen te werken.  

Een pc of laptop

Probeer te werken met een laptop.  Laptops hebben namelijk vaak een ingebouwde camera (video) en ingebouwde microfoon (audio).

Beschik je toch enkel over een desktop (vaste pc)?

Een micro en/of webcam zijn noodzakelijk.  Als je niet beschikt over een micro of webcam, kan je toch de sessie volgen. Let wel: je komt dan niet in beeld of kan niets zeggen.  Vragen stellen is wel mogelijk via de chat.

Zoom gebruiken is ook mogelijk met tablet of smartphone.  Toch adviseren we te werken op laptop.

Internetverbinding

De internetverbinding moet sterk genoeg zijn.  We adviseren te werken via kabel.

Via WIFI is het ook mogelijk maar in bepaalde gevallen kan de verbinding te zwak zijn.

De sterkte van het signaal en de router hebben hier invloed op.

Indien je niet zeker bent, doe dan de volgende test: http://speedtest.telenet.be (klik op de knop GA). De verbinding zal mogelijk niet stabiel zijn indien je geen 20 MBs download en geen 5 MBs upload behaalt. Dit betekent dat het geluid vertraagd zal doorkomen en de beelden in stukjes verschijnen.  Neem contact op met je internetprovider om dat op te lossen.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is bewezen dat blended learning de prestaties van de cursisten verhoogt. Het leereffect van een blended opleiding is met andere woorden beter. Dit heeft verschillende oorzaken. We delen er enkele met jullie.

 • Nieuwe technologieën ondersteunen en versterken denkprocessen. Ze helpen ons om grote hoeveelheden informatie overzichtelijk te presenteren.
 • Sociale interacties hebben een belangrijke rol in leerprocessen. Blended learning versterkt deze sociale interacties omdat contactmomenten zowel online als offline kunnen plaatsvinden. Wanneer men uit het klaslokaal vertrekt, houdt het online contact niet op. Terwijl het offline het contact dan weer meer betekenis geeft.
 • Opvolging en feedback van het leerproces wordt eenvoudiger dankzij digitale onderdelen. Door online en offline modules te combineren, krijg je een beter inzicht in de prestaties van de deelnemers dan wanneer je deelnemers face-tot-face of online leren als standalone aanbiedt.
 • Door bovenstaande zijn docenten beter in staat om het leerproces sterker te personaliseren en bij te sturen.
 • Blended learning stimuleert betrokkenheid van de cursisten. Niemand is hetzelfde maar bij een klassikale les krijgt wel iedereen dezelfde leerstof. Door een combinatie van online modules kunnen cursisten zelf bepalen welke onderwerpen voor hen essentieel zijn en welke niet.
 • Leren moet ook leuk zijn. Afwisselende leervormen creëren een leukere beleving.

Kort samengevat zorgt blended learning voor meer mogelijkheden tot interactie, verwerking van leerstof op eigen tempo en een grotere betrokkenheid van de cursisten doordat leren ‘fun’ wordt. Dit alles maakt dat de cursisten meer en beter zullen leren. De kwaliteit van onze opleidingen zal verbeteren.

De Syntra West Groep neemt de nodige maatregelen om de security en privacy van deelnemers en docenten maximaal te garanderen binnen haar zoom-omgevingen.

Hiervoor hebben medewerkers én docenten van de Syntra West Groep een opleiding m.b.t. het gebruik en de instellingen van zoom gevolgd.

Wij nemen standaard onderstaande maatregelen:

 • Elke meeting maakt gebruik van een ‘waiting room’. Zo kunnen deelnemers pas deelnemen aan een sessie nadat de host hiervoor toestemming geeft.
 • De hyperlink naar een zoom sessie bevat altijd een uniek wachtwoord. Zo kunnen enkel personen die het wachtwoord kennen deelnemen aan een zoom-sessie.
 • We gebruiken geen vaste meeting ID maar laten die steeds automatisch genereren. Hierdoor vervalt de betreffende meeting ID na afloop van een sessie, en kan deze niet opnieuw worden gebruikt.
 • Elke meeting wordt geëncrypteerd (versleuteld op basis van een algoritme).
 • We maken steeds gebruik van de laatst beschikbare versie/update. Zo zijn onze licenties steeds up-to-date met de laatste beschikbare (veiligheid)features. 
 • Wij maken enkel gebruik van betalende en geregistreerde zoom-accounts voor onze sessies.

Bovenstaande instellingen en maatregelen zijn belangrijk om de veiligheid van onze sessies te garanderen zodat geen derden kunnen toetreden, geen ongewenst materiaal wordt vertoond, de GDPR wordt gewaarborgd, .... 

Deelnemers die de app van zoom niet wensen te installeren op hun toestel, kunnen ook deelnemen aan een sessie, maar dan via hun browser. Bekijk hier een filmpje om te weten hoe.