Syntra West goes digital

Enkele maanden geleden richtte Syntra West een stuurgroep Blended/Digitaal leren op. Met deze stuurgroep willen we het digitaal leren introduceren en optimaliseren in onze organisatie. Door een combinatie van klassikale en digitale leervormen willen we inzetten op effectief leren, flexibiliseren en differentiëren. 

Binnen Syntra West worden reeds vele digitale leertools gebruikt o.a. Moodle, Mobietrain, Big Marker, Play it Safe, Articulate 360, Manual.to, Quick Skills,… 

We kozen vier tools die we tijdens volgende infosessies zullen tonen: Mobietrain, Manual.to, Articulate 360 en Quick-Skills.

e-learningArticulate 360

PositiefStoryline: talloze opties

PositiefStoryline: templates

PositiefRise: gebruiksvriendelijk

PositiefRise: visueel aantrekkelijk

NegatiefStoryline: specialistenwerk

NegatiefStoryline: upgrade van PPT

NegatiefRise: beperktinteractief

NegatiefRise: online syllabus

Articulate 360 bestaat uit verschillende modules. Storyline en Rise, die de belangrijkste zijn, werden ontwikkeld om e-learnings te maken. Ze zijn geschikt om content op een interactieve manier digitaal ter beschikking te stellen.

We kunnen Storyline vergelijken met Powerpoint maar dan met meer opportuniteiten. Storyline maakt content digitaal op een interactieve manier met bijvoorbeeld animaties, een quiz, kruiswoordraadsels, video, geluid, sleepoefeningen,… Ook krijg je een uitgebreide keuze in stijl, vormen, kleuren,… Het grote nadeel van deze tool is dat het programma een zekere expertise vraagt om ermee te kunnen werken. Bij Syntra West hebben we medewerkers die met dit programma kunnen werken. Als de complexiteit toeneemt, werken we samen met een expert van Articulate.

Rise verschilt niet in grote mate van Storyline maar het is minder complex. Het gevolg is dat bij Rise de keuzemogelijkheden in stijl, vorm en kleur beperkter zijn. Deze zaken zijn namelijk vooraf geprogrammeerd. Ook de mogelijkheden tot interactiviteit zijn beperkter dan in Storyline. Enkele mogelijkheden van Rise zijn video, geluid, quiz, flashcards, sorteervraag, afbeeldingen met hotspots. Als je iets gemaakt heb in Storyline, kan dit wel toegevoegd worden in Rise. Het grote voordeel van Rise is dat het zeer gebruiksvriendelijk is en het resultaat is meteen zichtbaar. Beide modules kunnen best in combinatie met een learning management system (bv. Moodle) worden gebruikt.

Quick skills

Online leertrajectQuick Skills

Positiefpersoonlijke coaching

Positiefopvolging mogelijk

Positiefcursus eenvoudig omzetten

Negatiefbeperkt interactief

Negatiefniet responsief

Negatiefenkel kennis

Quicks-Skills is een online leerplatform dat veel mogelijkheden biedt. Met dit platform is het mogelijk om een opleiding aan te bieden in een e-learning met coaching, een e-learning zonder coaching of een blended formule. Dit platform biedt de mogelijkheid een screening te houden voor en/of na het traject.De e-learning bestaat uit een combinatie van theorie en oefeningen. In de module kan de cursist notities maken en tekst markeren om zo tot een eigen samenvatting te komen. Na het traject kan die gedownload worden in PDF. Tijdens het doorlopen van de cursus kan de cursist vragen stellen aan de e-coach.

Nadat de login aangemaakt is, heeft de deelnemer een jaar toegang tot dit platform. Hij/zij krijgt de eerste 2 maanden een intensieve begeleiding van een e-coach. Hij stuurt dan wekelijks emails met extra tips, extra oefeningen of een berichtje ter motivatie. De coach profileert zich als helpdesk. De cursist krijgt ook de kans om vragen te stellen over eigen documenten. Op dit moment zijn alle pakketten en niveaus van Office beschikbaar op het platform. Op vraag en in samenspraak kunnen ook andere opleidingen aangemaakt worden.

Mobietrain

Mobiel leerpadMobietrain

Positiefinteractief

Positiefvisueel aantrekkelijk

Positiefdidactisch sterk

Positiefmobiel flexibel

Negatiefniet responsief

Negatiefniet voor complexe inhoud

Negatiefenkel kennis

Negatiefniet personaliseerbaar

Mobietrain wil leren leuk, uitdagend en vooral doeltreffend maken. Dit mobiele training platform is de ideale manier om leerprocessen efficiënter te maken. Door gepersonaliseerde en gegamificeerde lesinhouden aan te bieden aan de cursisten verzekeren we een duurzaam leereffect met een optimale leerbeleving enerzijds en ook hier een maximaal leerrendement anderzijds. Dankzij het tracken van de acties kan rechtstreeks ingespeeld worden op het leereffect. De werknemers kunnen bovendien op eender welk moment hun kennis testen of bijschaven via de app op hun smartphone of tablet. Door middel van ‘gamificatie ‘ kunnen ze elkaar uitdagen of gewoon info vergaren. Zo krijgen ze op een toffe manier de belangrijkste must-knows van een nieuw product of dienst erg snel onder de knie. Mobietrain bevat een uniek leeralgoritme. Uit de leerprofielen worden gegevens verzameld om het individueel leerpad te verbeteren. Via een eenvoudig systeem kan je inloggen op het Mobietrain platform. Op de smartphone krijg de werknemer het leerpad te zien dat hij zal doorlopen. Dat leerpad bevat leuke, competitieve elementen die de participatie en motivatie doen toenemen. Door een quiz of tips & tricks op regelmatige basis te integreren en de vragen op een diverse manier aan te bieden, zal de werknemer de content beter memoriseren en zal hij meer vreugde beleven aan leermomenten en gemotiveerd zijn. Als onderneming kan je via een duidelijk dashboard inzicht krijgen in de participatie, betrokkenheid en kennis van de medewerkers.

Performance supportManual To

Positiefgebruiksvriendelijk

Positiefeenvoudige implementatie

Positiefleren op de werkplek

Positiefsnel manuals maken / zoeken

Negatiefhoge licentiekost

Negatiefexclusief filmpjes bewerken

Manual.to is een tool waarmee bedrijven zelf eenvoudige werkinstructies en manuals maken. Het is een softwareplatform dat meertalige handleidingen en geïllustreerde stappenplannen online zet. Het drag-and-drop principe kan door bedrijven ingezet worden voor tal van toepassingen. Zo kunnen werknemers, teamleiders of werkgevers zelf via foto’s en filmpjes tutorials maken aan de hand van stappenplannen. Deze tutorials kunnen dan via een QR-code of een URL gedeeld worden met alle werknemers. Hoe wordt zo’n instructie gevisualiseerd? Per stap ziet de werknemer een stukje film of een foto met tekst. Met een druk op de knop kan de tekst automatisch vertaald worden.

Syntra West ziet een sterkte in het opleiden van bedrijven via deze toepassing, maar verder zit de meerwaarde ook heel erg in de procesbegeleiding die wij bedrijven wensen te bieden: dankzij een innovatieve en faciliterende leervorm als deze wordt een innovatieve techniek veel sneller ingebed en ingeburgerd onder de medewerkers.