Projectbureau

Het projectbureau maakt deel uit van de algemene werking van de Syntra West Groep.

Onze projectcoördinatoren zoeken naar de juiste subsidiekanalen, maken projectmatige subsidiedossiers op en gaan op zoek naar geschikte (inter)nationale partnerorganisaties om deze dossiers gezamenlijk uit te werken. Ze vervullen alle administratieve en financiële verplichtingen rond deze projectactiviteiten, coördineren ze en volgen ze op van begin tot eind.
Het Projectbureau ontwikkelt en coördineert verschillende soorten projecten:

  • Projecten met een hoge innovatie-factor naar opleidingsinhoud (nieuwe opleidingsinhouden in bepaalde sectoren) en/of opleidingsmethodiek (ontwikkeling nieuwe tools, e-learning, blended learning,…).
  • Projecten gericht op de transfer van onze kennis en specifieke methodiek inzake het opleiden van de particulier, professionals en bedrijven.
  • Ondersteuning bij het indienen van ESF-dossiers
  • Om deze projecten te realiseren doet het Projectbureau beroep op zowel interne partners (sectoren en campussen) als op externe partners (opleidingsorganisaties allerhande, experts,…).

De kritische succesfactoren voor het Projectbureau:

  • Kwaliteit van de medewerkers: deskundigheid en specialisatie
  • Permanente opbouw van know-how en kennis van de Europese subsidiemogelijkheden
  • Inhoudelijke kwaliteit van de projecten
  • Kwaliteit van de dossieropbouw en -opvolging
  • Overheidsgerichtheid (Europees)
  • Netwerking nationaal en internationaal