Nederlands

Engels

Projectbureau

Het projectbureau maakt deel uit van de
algemene werking van de Syntra West Groep.

Het projectbureau, dé plek bij uitstek voor innovatiewensen en -kansen. 4 sleutelthema’s bepalen de agenda van ons gedreven en ervaren projectteam. Voortdurend werken wij aan interne en externe projecten omtrent Talent, Levenslang Leren, Innovatie en Ondernemerschap. Europese subsidies helpen ons daarbij. Samen met onze partners in binnen- en buitenland ontwikkelen we oplossingen (nieuwe concepten, inhouden en methodieken) voor concrete vragen van de eigen en gelijkaardige organisaties.


Heeft u een innovatief idee rond sociale of technologische innovatie?
Contacteer ons! Samen maken we er een succesvol project van!

Projecten met een focus op ondernemerschaps(zin) in binnen- en buitenland.

Maak werk van je zaak

ESF – 2013-2019

Maakwerkvanjezaak

Ben je werkzoekend? Droom je van een eigen zaak? SYNTRA, VDAB en ESF slaan de handen in elkaar om jouw zaak een optimale start te geven. Zo krijg je de kans om het noodzakelijke attest bedrijfsbeheer te halen, je eigen businessplan op te stellen, aan je ondernemerscompetenties te werken…

Voor wie?

 • Je bent niet-werkende werkzoekende
 • Je werkt deeltijds (met inkomensgarantie) en je woont in het Vlaams gewest.

Hoe verloopt de begeleiding?

Stap 1: Neem contact op met je VDAB-consulent

Bespreek je plannen voor je eigen zaak met je plaatselijke VDAB-consulent. Bij een positieve beoordeling van je ondernemersidee en -plannen, schrijft deze jou in voor een intakesessie bij SYNTRA.

Stap 2: Intakegesprek bij een contactpersoon van SYNTRA

Na een uitleg in groep bespreek je jouw eigen plan in een persoonlijk gesprek met een contactpersoon van SYNTRA. Je ondernemersidee wordt verder besproken en beoordeeld. Indien dit positief is, kan je starten met de oriënteringsfase.

Stap 3: Oriënteringsfase

In deze fase van maximum 6 maanden zorg je dat je beschikt over het attest bedrijfsbeheer en een goed uitgewerkt, haalbaar businessplan. Je kan hiervoor gebruiken maken van de menukaart “Maak werk van je zaak”. Hiervoor heb je een opleidingsbudget ter beschikking. Verder wordt er aandacht gespendeerd aan je persoonlijk ontwikkelingsplan zodat je je ondernemerscompetenties kan bijschaven.

Stap 4: Begeleidingsfase

In de laatste fase doe je de eigenlijke voorbereiding van de opstart van je zaak. Je krijgt nog veel nuttige tips en trics mee.  Ook hier kan je gebruik maken van de menukaart “Maak werk van je zaak” en je opleidingsbudget.  Deze fase van maximum 6 maanden bereidt je voor op de aanvraag van je ondernemersnummer en dus de start van je eigen zaak.

Meer info:

Ondernemerschap in Oeganda

Provincie West-Vlaanderen – 2015-2017

West-vlaanderen Trias

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen en samen met Trias wil Syntra West Oegandese jongeren ‘leren ondernemen’.

Jongerenwerkloosheid piekt in Oeganda. Een eigen zaak beginnen kan deze jongeren aan een inkomen helpen en hen zo uit de armoede halen. Afstuderende jongeren hebben wel de kennis en de technische competenties om producten te vervaardigen, maar missen de kennis om hun producten te vermarkten. Hierdoor maken hun producten geen schijn van kans tegen de goedkope Chinese import.

Trias werkt in Oeganda al jarenlang samen met ledenorganisaties USSIA (Uganda Small Scale Industries) en TUNADO (The Uganda National Apiculture Development Organisation) om goede technische opleidingen aan te bieden. Nu gaat Syntra West een stapje verder : samen met de Oegandese partners een nieuwe ondernemersopleiding uitbouwen. Zo kunnen jongeren hun technische kennis combineren met kennis van hoe een product op de markt te brengen en kunnen ze een zelfstandige loopbaan uitbouwen.

Comité O

Comité O ademt Ondernemerschap en werkte een actieplan uit met volgende doelstellingen:

 • Cursisten sensibiliseren, informeren en stimuleren om te ondernemen
 • Meer en betere ondersteuning/doorverwijzing van cursist naar opstart van een eigen zaak
 • Ondernemerschap als ‘USP’ Syntra West

In campus Brugge en op evenementen waarop Syntra West aanwezig is, vind je voortaan ook de StartUpHub. Deze kiosk is het infopunt voor alle informatie rond opstarten. In de Hub kan je ook je ondernemersprofiel leren kennen.

Start & Go

Actievoorstarters

West-Vlaanderen wordt traditioneel gekenmerkt door een sterk ondernemerschap. Het heeft onze regio economisch op de kaart gezet. Veelal familiaal gegroeide kmo’s vormen nog steeds het hart van de West-Vlaamse economie, een hart dat tot ver buiten onze grenzen klopt. Om dit in de toekomst te blijven verzekeren, werd 'Start & Go' opgezet. Doelstelling is om het ondernemerschap in West-Vlaanderen te stimuleren door startende ondernemers te steunen bij de opstart van hun eigen zaak.

In de eerste jaren moeten startende ondernemers een aantal cruciale beslissingen nemen rond thema’s zoals productkeuze, profilering, fiscaliteit, intellectuele eigendommen, personeel en organisatie,… Om de starter hierin te ondersteunen, biedt ‘Start & Go’ de nodige knowhow aan via allerlei vormen van coaching, begeleiding, vorming…

Syntra West werkt samen met Unizo West-Vlaanderen, VOKA,  Starterslabo, POM West-Vlaanderen en Senior Consultants Vlaanderen en de lokale besturen om starters in West-Vlaanderen in de beste omstandigheden te ondersteunen en actief in te spelen op hun specifieke noden en vragen. Hiervoor organiseert Syntra West per kwartaal de opleidingen Financieel en Commercieel Management (telkens 3 sessies) in Syntra West Brugge en Kortrijk en begeleiden wij starters op individueel vlak.

Meer info:

Start Mentoring

ESF – 2013-2018

Mentoring voor jou als starter!

mentoringstarters

Ben je als (pre)starter op zoek naar een mentor die je raad kan geven voor de start en groei van je nieuwe zaak? Via ‘Start Mentoring’ krijg je als mentee je eigen mentor die jou op weg helpt. Via het uitgebreide netwerk van Syntra West, Syntra Midden-Vlaanderen, Microstart en andere partners zorgen we voor de juiste mentor voor jouw project.

Waarom een mentor?

Via ‘Start Mentoring’ krijg je als (pre)starter gratis ondersteuning in de (op)start en groei van de onderneming via een ervaren mentor. De mentor deelt zijn kennis, ervaring en netwerk met jou gedurende maximum 6 maanden. In die periode neemt jouw mentor de rol op van klankbord en kun je jouw plannen aftoetsen.
Vanuit ons uitgebreide netwerk van mentoren zorgt ‘Start Mentoring’ voor een mentor die je kan helpen met een beter inzicht in de markt, contacten, strategie, …
Let wel, de mentor helpt je niet in het uitwerken van een ondernemersplan.

Wie kan deelnemen?

Als kandidaat-mentee dien je te voldoen aan de volgende criteria:

 • Jij of je beide ouders zijn niet in België geboren
 • Je beschikt over een ondernemingsnummer en/of een ondernemersplan

Hoe inschrijven?

Vraag je persoonlijke mentor aan via:

Start mentoring - Deel jouw bedrijfservaring

mentoringstarters

Word mentor voor starters!

Ben je bereid om een starter te adviseren in de opstart en uitbouw van hun zaak in Vlaanderen? ‘Start Mentoring’ is op zoek naar vrijwillige mentoren die hun ervaring, expertise en netwerk willen delen met starters met buitenlandse roots (mentees).

Waarom mentor worden?

Trajecten in het buitenland tonen aan de ‘mentoring’ één van de meest duurzame en efficiënte manieren is om nieuwkomers en mensen met buitenlandse roots te integreren op de arbeidsmarkt. De mentor geeft zijn mening en advies en biedt de starter contacten die hem helpen in de uitbouw van de zaak. Maar niet alleen de mentee ‘leert’. Vele mentoren ervaren een bijzondere voldoening en erkenning, ontdekken nieuwe invalshoeken en leren andere culturen beter kennen. Als mentor bouw je tevens je netwerk uit door toe te treden tot een uitgebreid mentor-netwerk van partners Syntra West, Syntra Midden-Vlaanderen, Microstart en andere.

Wat doe je als mentor?

Als mentor begeleid je op vrijwillige basis maximaal 2 mentees per jaar met telkens minimaal 3 contactmomenten.
Als mentor treed je op als klankbord voor de mentee en deel je jouw netwerk. Je bent bereid om jouw ervaringen en kennis te delen en geeft jouw advies. Als mentor wordt echter niet verwacht dat je een ondernemersplan begeleidt.

Wie kan mentor worden?

Als kandidaat-mentor voldoe je aan de volgende criteria:

 • Huidige of gewezen zaakvoerder of ervaren leidinggevende of hoger kaderlid met minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in bedrijfsleven.
 • Beheersing van het Nederlands in geschreven en gesproken taal.

Interesse?

Wens je meer te weten te komen over ‘Start Mentoring’, stel je dan kandidaat als mentor en contacteer één van onderstaande contactpersonen:

Projecten met accent op talent, competentieverwerving en ontwikkeling.

From Practice-Oriented Trainings to Employable IT Experts

ESF – 2016-2019

esf

In de voorbereidende onderzoeksfase (januari-mei 2018) van dit ESF-project willen we op zoek gaan naar een oplossing voor het grote tekort aan IT-profielen waardoor veel structureel openstaande vacatures en knelpuntberoepen niet worden ingevuld.

Dit tekort bedreigt de groei van een sleutelsector als ICT in België.

De oorzaak is tweeledig:

 • Een beperkt aantal afgestudeerden in ICT
 • Het bestaande opleidingsaanbod:
  • bereikt niet alle potentiële doelgroepen
  • biedt onvoldoende praktijkkennis aan met het oog op een snelle inzetbaarheid
  • is snel achterhaald gezien de snelle technologische veranderingen in ICT

De doelstelling van het project is het verhogen van de innovatiegraad in het ICT-opleidingsaanbod en de tewerkstellingsgraad in de ICT-sector via innovatieve en toegepaste (in de vorm van duale en digitale) leertrajecten. Deze verschillen van het reeds bestaande IT-opleidingsaanbod door de innovatiefactor en flexibiliteit om in te spelen op de noden binnen de IT-markt. De integratie en volwaardige uitbouw van duaal leren in deze opleidingen lijkt cruciaal. Tijdens de voorbereidende wordt dit verder in kaart gebracht.

Daarnaast worden de concrete noden en mogelijke opportuniteiten voor specifieke doelgroepen onderzocht:

 • jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is
 • vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben
 • nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten alvorens ze perfect Nederlands spreken

Ook worden IT-bedrijven uitvoerig bevraagd in functie van het gerichter opleiden en afleveren van inzetbare IT-experten met een praktische kennis van nieuwe IT-technologieën.
We willen deze expertise en ervaringen van partners en binnen- en buitenland bundelen met het doel om

 • innovatieve ICT-opleidingen gebaseerd op duaal leren te ontwikkelen
 • ICT-knelpuntvacatures in te vullen
 • nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ICT-leerondernemingen en scholen/Syntra-afdelingen te bewerkstelligen

Bijdrage vanuit ESF: 174.000 euro

Bijdrage vanuit VCF: 116.000 euro

Skills Navigator

lerende parken

Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de havens van de grensregio aanpakken. Het Interreg project Skills Navigator dat 1 januari 2018 voor 2 jaar van start ging, focust op de 21-ste eeuw vaardigheden die vandaag en morgen zullen nodig zijn in onze havens. Om globaal te kunnen concurreren, innoveren en snel in te spelen op nieuwe trends moeten bedrijven in de havens en hun toeleveranciers over de juiste skills en aangepast HR kapitaal beschikken.

Maar wat zijn dat, de juiste skills? En hoe leiden we doeltreffend op voor jobs in de havens van de toekomst? Samen met een resem sterke partners zoals projectleider Stad Gent, probeert SBM in Skills Navigator de 21-ste eeuw skills in de havens in kaart te brengen, en een digitaal pakket te ontwikkelen dat skills en openstaande vacatures kan matchen.

Tot slot worden toekomstige werknemers via werkgeversarrangementen gewapend met cruciale, 100% inzetbare skills die hun toekomst in de haven van de 21ste eeuw veilig stellen.

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info:

Grenzeloos Competent

Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 2016 -2020

Grenzeloos Competent

Het Europees project Grenzeloos Competent levert een bijdrage aan de verdere integratie van een gekwalificeerde arbeidsmarkt in de grensregio. Het zet in op een verbeterde afstemming van vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
Samen met de projectleider POM West-Vlaanderen en haar partners, wil SBM in deze periode zoveel mogelijk werkzoekenden informeren over de jobmogelijkheden aan weerszijden van de grens en geïnteresseerde werkzoekenden opleiden op maat van deze jobs. De focus ligt op de 3 speersectoren: agrovoeding, textiel/nieuwe materialen en duurzaam bouwen.

Het project vertrekt vanuit twee invalshoeken:

 • deze van de werkzoekende: het aanbod aan arbeidskrachten zo goed mogelijk afstemmen op de toekomstige noden van ondernemingen staat hierin centraal. Elk van de speerpuntsectoren rekent immers af met een aantal hardnekkige knelpuntberoepen. Via de promotie van jobs en de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingsprogramma's voor specifieke (knelpunt)functies moet de instroom van competente mensen naar de sectoren maximaal versterkt worden. De nieuwe opleidingsprogramma's moeten bovendien resulteren in een interregionaal erkend certificaat.
 • deze van de bedrijven (in het bijzonder de kleinere KMO's die met knelpuntvacatures te maken hebben): via individuele bedrijfsbezoeken wordt nagegaan voor welke bedrijven grensarbeid een oplossing kan bieden voor de aanwervingsproblemen. Vervolgens wordt met een te ontwikkelen leidraad en via een begeleidingstraject concrete stappen gezet richting de aanwerving van de grenswerker. Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking kan hierbij maximaal rekening gehouden worden met de noden, cultuur ... van zowel de ondernemer als de grenswerker.

Grenzeloos Competent wordt voor 50% gesubsidieerd binnen het Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen Programma. Naast deze Europese steun, afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verlenen ook de Provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en IPV (Alimento) hun financiële steun aan dit project.

Lerende parken

esf

Op de Vlaamse arbeidsmarkt staan we voor een aantal uitdagingen: langer werken zal voor iedereen dagelijkse kost worden en er is een structureel tekort aan getalenteerde en beschikbare medewerkers voor een job.
De regio Poperinge, waarop we specifiek focussen in dit project, wordt gekenmerkt door een erg lage werkloosheidsgraad. In 2018 bedroeg de werkloosheid 3,8% ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde van 6,4%. Veel bedrijven ondervinden moeilijkheden om personeel aan te trekken en/of willen anticiperen op de uitstroom van oudere medewerkers in de nabije toekomst. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijvenpark beter in te zetten, willen de inzetbaarheid en motivatie van werknemers op een innovatieve manier verhogen.
De volgende acties vormen de basis van dit project:

 1. Opstarten van een lerend netwerk op bedrijventerrein Sappenleen in Poperinge
  Lokale kmo’s worden dikwijls met dezelfde uitdagingen geconfronteerd en graan hierover graag in dialoog met elkaar. Daarom startte het project met het opbouwen en versterken van een lokaal netwerk van kmo’s actief op het bedrijventerrein. Op die manier leerden de bedrijven elkaar kennen en werd er vertrouwen gecreëerd in functie van het uittesten van co-sourcing in de praktijk in de laatste fase van het project.
 2. Ontwikkelen van een laagdrempelig HR-traject voor kmo’s
  In de tweede fase van dit project werd een HR-traject op maat van het bedrijventerrein uitgewerkt. Het doel was het ondersteunen van kmo’s bij het uitwerken van hun personeelsbeleid met het oog op tevreden medewerkers die hun talent en competenties ten volle kunnen benutten.
  Na een bevraging bij de kmo’s, werd een HR-traject uitgewerkt aan de hand van verschillende HR-thema’s, zoals opleidingsbeleid, formele gesprekken en onthaal en inwerking. Concrete tips en mogelijke actiepunten vormden de basis van dit leerproces. Verschillende bedrijven kwamen op geregelde tijdstippen samen om eigen ervaringen en tips onderling te delen met het oog op gelukkige werknemers én werkgevers op het bedrijventerrein.
 3. Ontwikkeling van een framework dat de mogelijkheden voor externe mobiliteit van werknemers op een bedrijvenpark in kaart brengt
  De mogelijkheden om aanwezige competenties in een bedrijf in te zetten in ander bedrijf (bijv. bij een tijdelijk tekort of overschot) en om moeilijk te vinden profielen gezamenlijk aan te werven werden grondig onderzocht, zowel op vlak van juridische mogelijkheden als praktische haalbaarheid. Op basis van dit onderzoek werden verschillende scenario’s uitgewerkt.
  1. Het tijdelijk inzetten van een medewerker met specifieke competenties in een ander bedrijf
   • Voorbeeld: productiebedrijf A (ijsproducent) heeft een hogere productie in de zomerperiodes dan in de winterperiodes en heeft in die periode nood aan extra personeel. Dit tekort kan worden opgevangen door bedrijf B dat piekperiodes heeft in de winterperiode (bijv. productie van bladerdeeghapjes).
   • Voorbeeld: Een fiscaal expert werkt in bedrijf A voor de dienst boekhouding, maar voert voor 40% van zijn tijd administratieve taken uit die hij/zij minder boeiend vindt. Bedrijf A kan in overleg met de medewerker beslissen om zijn/haar competenties efficiënter in te zetten door de medewerker 2 dagen per week in te zetten in een ander bedrijf waar ze een tijdelijk een hogere nood hebben aan dergelijke dienstverlening
  2. Het gezamenlijk aanwerven van een medewerker met specifieke competenties om tewerkgesteld te worden in meerdere bedrijven
   • Voorbeeld: Een preventieadviseur is een must voor veel bedrijven, maar kan door kmo’s niet altijd voltijds worden aangesteld. Deze persoon kan dan voor meerdere bedrijven werken door een overeenkomst met meerdere werkgevers.
 4. Piloottraject: co-sourcing wordt getest in de praktijk
  Een co-sourcingsplatform wordt ter beschikking gesteld zodat werkgevers kunnen in kaart brengen aangeven welke competenties ze kunnen aanbieden of nodig hebben tijdens bepaalde periodes om zo medewerkers over de bedrijfsgrenzen heen in te zetten.
 5. Mutual Learning
  Tijdens het project werd ingezet op gezamenlijke productontwikkeling met het Poolse partnerschap dat eveneens uittest hoe medewerkers over de bedrijfsgrenzen kunnen worden ingezet.

Projecten met een hoge innovatiefactor, die inspelen op nieuwe trends in maatschappij en opleidingslandschap.

Avenirs

Avenirs

Met “Avenirs” lanceert Syntra West een nieuw samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Drie jaar lang (van 2018 tot eind 2020) gaan we samen met (West-)Vlaamse bakkers op zoek naar nieuwe brood- en banketproducten die inspelen op de huidige trends in de markt (eiwitrijk of koolhydratenarm brood, suikervrije desserts, enz.), die vervolgens samen met technische experten van bv. UniLaSalle ontwikkeld zullen worden.

Ook wordt o.a. met de POM West-Vlaanderen ingezoomd op hoe de plaatselijke bakkers hun marktpositie kunnen verbeteren om sterker te staan in de concurrentiestrijd met de supermarkt.

Binnenkort meer info via de projectwebsite!

Triple E-dge

EU Triple-E  

Het Projectbureau van Syntra West heeft opnieuw een Erasmus+ project beet waarin wordt ingezet op ondernemersvaardigheden!

Het Triple E-dge project staat voor ‘entrepreneurship, employability and enterprising in a digital and gaming environment’ en wil meer ondernemers- én digitale vaardigheden integreren bij cursisten, docenten en de bedrijven verbonden aan onze dagopleidingen.

Concreet zal de komende 3 jaar worden gewerkt rond 4 pakketten:
 • Demonstratiepakketten waarbij betrokken bedrijven videomateriaal ontwikkelen om het belang van ondernemerszin op de werkvloer aan te tonen
 • Kennispakketten: kleine, behapbare digitale stukjes kennis rond vier gekozen skills
 • Mini games: 4 digitale games die samen met cursisten en docenten worden ontwikkeld en geïntegreerd in de lessen 
 • Trainingspakket omtrent de games: een trainingspakket voor docenten over hoe de games idealiter in de lessen worden verwerkt
 • Badges pakket: de bestaande methodiek van de badges (http://www.bebadges.be/welkom) integreren in sollicitatie trainingen voor onze cursisten. Badges zijn een vorm van erkenning van bepaalde aangetoonde vaardigheden die onderschreven wordt door een bedrijf of docent.

Cir-Eco: Circular Economy

Erasmus+ KA2 2017-2019

Cir-Eco

Het Erasmus+ project Cir-Eco is een Europees samenwerkingsproject dat professionals actief in de circulaire economie wil ondersteunen. De 6 projectpartners

 • Fondo Formación Euskadi uit Spanje
 • ACLIMA uit Spanje
 • ISQ uit Portugal
 • Chamber of Commerce uit Slovenië
 • VOLTA uit België
 • en Syntra West

werken samen om een functieprofiel en opleiding te ontwikkelen dat inspeelt op het Europees engagement om circulaire economie te boosten.


In de eerste fase

 • onderzochten we het huidige opleidingsaanbod en de aanwezigheid van het thema “circulaire economie” om de noden in kaart te brengen
 • bevroegen we bedrijven, organisaties en belanghebbenden in het kader van circulaire economie zodat we gericht konden inspelen op hun noden, wensen en opportuniteiten in functie van het mogelijk maken van de circulaire economie

In een tweede fase gingen we met deze bevindingen aan de slag om een opleiding te ontwikkelen die specifiek (toekomstige) werknemers opleidt om niet enkel huishoudtoestellen te herstellen, maar ook om nog bruikbare materialen te kunnen herkennen en hergebruiken en om toestellen te refurbishen in functie van hergebruik.


Elke partner ontwikkelde een module van de opleiding om zo via co-creatie een volwaardige opleiding uit te rollen die elektriciens bewust doet worden van circulaire economie en hen ook leert hoe ze witgoedtoestellen milieubewuster kunnen herstellen.
In de derde en laatste fase van het project wordt via een online leerplatform de ontwikkelde opleiding gedeeld.

See2Do!

Interreg Vlaanderen-Nederland – 2016-2019

See2Do Interreg EU vlag

See2Do wil energetische renovaties in de woningbouw en publieke gebouwen stimuleren, ondersteunen en promoten met het oog op een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot binnen deze segmenten. Het project wil de passieve kijk op renovatie door woningeigenaars omzetten naar het actieve ‘doen’ door ‘zien’ en op die manier de mogelijkheden en effecten van energetische renovatie voor de woningeigenaar in kaart brengen om de woningeigenaar aan te zetten tot renovatie. Daarnaast worden marktspelers uit de sector van energetische renovatie gebundeld tot (verschillende) ketenorganisatie(s) die de woningeigenaar ondersteunen bij zijn bouwproject. See2Do! beoogt een samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, particulieren en bedrijven met het oog op duurzaam bouwen en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen.

Syntra West biedt in het project ondersteuning in het opleidingsaspect bij ‘doen door zien’ en bij het uitwerken van een model voor ketenorganisaties in Vlaanderen. De concrete taken van Syntra West in dit project vertalen zich in de link naar bedrijven uit provincie West-Vlaanderen en het vergroten van kennis van particulieren en overheden op vlak van energie efficiënt renoveren door het ontwikkelen en organiseren van opleidingen.

Projecten waar leren en opleiden centraal staan.

ESF 2017-2018

esf

Via de ESF-project ‘Van werkplek naar beroep’ werkt Syntra West de kwaliteitsvolle duale leertrajecten voor jongeren uit voor de richtingen

 • Brood- en banketbakker
 • Chocolatier
 • Slager-Spekslager
 • Haarverzorging

Hiervoor werken wij samen met de Bakkers Vlaanderen, Landsbond Beenhouwers en Spekslagers, UBK en de Syntra.

Omschrijving

Wij richten ons in deze samenwerking in het bijzonder op het versterken van de relatie tussen de opleider (SYNTRA) en de werkplekomgeving. Concreet willen bij in deze richtingen inzetten op volgende aspecten van het leertraject:

 • Toeleiding; samenwerking met de sectororganisaties om deze duale leertrajecten te promoten naar zowel potentiële leerondernemingen als jongeren.
 • Screening & matching: de screening en matching door opleider en leeronderneming van de jongere. De nadruk ligt hier vooral op een beter inzicht in de eerder verworven competenties, de technische basiscompetenties en de arbeidsattitude van de jongere.
 • Opleiding; een betere afstemming tussen werkplek en opleider is soms mogelijk door heel simpele maar doortreffende ingrepen. Binnen deze duale trajecten worden deze op voorzet van de mentoren, jongeren, docenten en trajectbegeleiders op punt gezet.
 • Opvolging en evaluatie; de mentor en leeronderneming moeten een grotere rol spelen in de evaluatie van de jongere. Binnen deze studierichtingen wordt de mentor betrokken in de evaluatie van de jongeren via:
 • Modulaire praktijkproeven waarbij de mentor en jongere mee inspraak hebben op welke praktijkproeven wanneer worden afgelegd tijdens het cursusjaar.
 • Permanente evaluatie; per trimester evalueert de mentor de jongere via online evaluatieformulier. Deze evaluaties worden meegenomen voor 20% van het totale aantal punten van het cursusjaar
 • Trajectbegeleiding: opvolging door de trajectbegeleider met plaats bezoek op de werkplek per trimester

Doelstelling/resultaat

 1. Aanpassen instrumenten aan nieuwe duaal leren waaronder nieuwe evaluatieformulieren en modulaire praktijkproeven
 2. Opmaak instructiefiches omtrent hoe technieken aan te leveren door de mentoren
 3. Sensibilisering en informatieverstrekking;
 4. 800 bedrijven en jongeren worden geïnformeerd over het nieuwe duaal leren
 5. minimum 10 trajectbegeleiders en praktijkdocenten kunnen de methodiek van het nieuwe duaal leren toepassen in cursusjaar 2017/2018
 6. minimum 15 tot maximum 25 jongeren worden geïnformeerd over de doelstelling en het verloop van hun duaal leertraject
 7. minimum 15 tot maximum 25 mentoren worden geïnformeerd en opgeleid in de rollen en taken en de doelstellingen en verloop van het nieuwe duale leertraject

Het project loopt van 1/09/2018 tot en met 30/08/2018 en is medegefinancierd en mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Co-financieringsFonds.

Bijdrage vanuit ESF: 77.047,56 euro

Bijdrage vanuit VCF: 57.793,20 euro

WIL – Werken is Leren

ESF – 2015-2017

esf

Sinds meer dan 50 jaar is werkplekleren een kernactiviteit van Syntra West. De eerste patroonsopleidingen (nu leertijd) werden georganiseerd binnen Syntra West (toenmalige Vormingsinstituut voor de kmo) in Brugge en Kortrijk in 1960, waarbij de jongere één dag per week algemene en aanvullende vorming krijt van vakdocenten in een Syntra-campus en het vak in de onderneming inoefent de overige 4 dagen. Duaal leren is vandaag een hot topic, de Vlaamse regering wil de komende jaren het stelsel ‘leren en werken’ vernieuwen én versterken. Duaal leren moet in de toekomst een volwaardige gekwalificeerde leerweg worden. De proeftuinprojecten die in dat kader door ESF en de Vlaamse Overheid werden gefinancierd, moeten leiden tot het uittekenen van een functioneel beleid voor Duaal Leren in Vlaanderen.

Het WIL-project (Werken Is Leren) is één van deze pilootprojecten, dat zich in eerste fase richt naar de leertijdtrajecten kapper en tegelzetter. Het partnerschap bestaat uit FECAMO (de Belgische Beroepsfederatie voor tegelzetters) en UBK (de Belgische Beroepsfederatie voor kappers) en Unizo. Daarnaast zetelen de andere regionale Syntra’s en Syntra Vlaanderen in een klankbordgroep die meedenkt over de te implementeren beslissingen.

From Practice-Oriented Trainings to Employable IT Experts

ESF – 2016-2019

esf

In de voorbereidende onderzoeksfase (januari-mei 2018) van dit ESF-project willen we op zoek gaan naar een oplossing voor het grote tekort aan IT-profielen waardoor veel structureel openstaande vacatures en knelpuntberoepen niet worden ingevuld.

Dit tekort bedreigt de groei van een sleutelsector als ICT in België.

De oorzaak is tweeledig:

 • Een beperkt aantal afgestudeerden in ICT
 • Het bestaande opleidingsaanbod:
  • bereikt niet alle potentiële doelgroepen
  • biedt onvoldoende praktijkkennis aan met het oog op een snelle inzetbaarheid
  • is snel achterhaald gezien de snelle technologische veranderingen in ICT

De doelstelling van het project is het verhogen van de innovatiegraad in het ICT-opleidingsaanbod en de tewerkstellingsgraad in de ICT-sector via innovatieve en toegepaste (in de vorm van duale en digitale) leertrajecten. Deze verschillen van het reeds bestaande IT-opleidingsaanbod door de innovatiefactor en flexibiliteit om in te spelen op de noden binnen de IT-markt. De integratie en volwaardige uitbouw van duaal leren in deze opleidingen lijkt cruciaal. Tijdens de voorbereidende wordt dit verder in kaart gebracht.

Daarnaast worden de concrete noden en mogelijke opportuniteiten voor specifieke doelgroepen onderzocht:

 • jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is
 • vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben
 • nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten alvorens ze perfect Nederlands spreken

Ook worden IT-bedrijven uitvoerig bevraagd in functie van het gerichter opleiden en afleveren van inzetbare IT-experten met een praktische kennis van nieuwe IT-technologieën.
We willen deze expertise en ervaringen van partners en binnen- en buitenland bundelen met het doel om

 • innovatieve ICT-opleidingen gebaseerd op duaal leren te ontwikkelen
 • ICT-knelpuntvacatures in te vullen
 • nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ICT-leerondernemingen en scholen/Syntra-afdelingen te bewerkstelligen

Bijdrage vanuit ESF: 174.000 euro

Bijdrage vanuit VCF: 116.000 euro

Activerende Werkvormen

Doelgroepenbeleid Syntra Vlaanderen – 2015-2016

syntra_vlaanderensyntracademy

Docenten die lesgeven in onze voltijdse dagopleidingen ontvangen een zeer divers cursistenpubliek. Binnen eenzelfde cursistengroep vinden we jongeren komende van onderwijs (deeltijds, secundair of hoger onderwijs), al dan niet werkzoekende volwassenen en cursisten die doorverwezen worden door de VDAB. Het project ‘Activerende werkvormen’ had tot doel om de docenten te helpen bij het omgaan met deze diverse cursisten in hun groep om zo uitval te vermijden en de slaagkansen maximaal te vergroten zonder daarbij de medecursisten uit het oog te verliezen. Door het gebruik van activerende werkvormen kan de docent inspelen op de verschillen in zijn/haar klas en maximale betrokkenheid van iedereen nastreven. Het resultaat van dit project is een handleiding met praktijkvoorbeelden en een opleiding die jaarlijks wordt gegeven.

Lerende parken

esf

Op de Vlaamse arbeidsmarkt staan we voor een aantal uitdagingen: langer werken zal voor iedereen dagelijkse kost worden en er is een structureel tekort aan getalenteerde en beschikbare medewerkers voor een job.
De regio Poperinge, waarop we specifiek focussen in dit project, wordt gekenmerkt door een erg lage werkloosheidsgraad. In 2018 bedroeg de werkloosheid 3,8% ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde van 6,4%. Veel bedrijven ondervinden moeilijkheden om personeel aan te trekken en/of willen anticiperen op de uitstroom van oudere medewerkers in de nabije toekomst. Door competenties, talenten en kennis op een bedrijvenpark beter in te zetten, willen de inzetbaarheid en motivatie van werknemers op een innovatieve manier verhogen.
De volgende acties vormen de basis van dit project:

 1. Opstarten van een lerend netwerk op bedrijventerrein Sappenleen in Poperinge
  Lokale kmo’s worden dikwijls met dezelfde uitdagingen geconfronteerd en graan hierover graag in dialoog met elkaar. Daarom startte het project met het opbouwen en versterken van een lokaal netwerk van kmo’s actief op het bedrijventerrein. Op die manier leerden de bedrijven elkaar kennen en werd er vertrouwen gecreëerd in functie van het uittesten van co-sourcing in de praktijk in de laatste fase van het project.
 2. Ontwikkelen van een laagdrempelig HR-traject voor kmo’s
  In de tweede fase van dit project werd een HR-traject op maat van het bedrijventerrein uitgewerkt. Het doel was het ondersteunen van kmo’s bij het uitwerken van hun personeelsbeleid met het oog op tevreden medewerkers die hun talent en competenties ten volle kunnen benutten.
  Na een bevraging bij de kmo’s, werd een HR-traject uitgewerkt aan de hand van verschillende HR-thema’s, zoals opleidingsbeleid, formele gesprekken en onthaal en inwerking. Concrete tips en mogelijke actiepunten vormden de basis van dit leerproces. Verschillende bedrijven kwamen op geregelde tijdstippen samen om eigen ervaringen en tips onderling te delen met het oog op gelukkige werknemers én werkgevers op het bedrijventerrein.
 3. Ontwikkeling van een framework dat de mogelijkheden voor externe mobiliteit van werknemers op een bedrijvenpark in kaart brengt
  De mogelijkheden om aanwezige competenties in een bedrijf in te zetten in ander bedrijf (bijv. bij een tijdelijk tekort of overschot) en om moeilijk te vinden profielen gezamenlijk aan te werven werden grondig onderzocht, zowel op vlak van juridische mogelijkheden als praktische haalbaarheid. Op basis van dit onderzoek werden verschillende scenario’s uitgewerkt.
  1. Het tijdelijk inzetten van een medewerker met specifieke competenties in een ander bedrijf
   • Voorbeeld: productiebedrijf A (ijsproducent) heeft een hogere productie in de zomerperiodes dan in de winterperiodes en heeft in die periode nood aan extra personeel. Dit tekort kan worden opgevangen door bedrijf B dat piekperiodes heeft in de winterperiode (bijv. productie van bladerdeeghapjes).
   • Voorbeeld: Een fiscaal expert werkt in bedrijf A voor de dienst boekhouding, maar voert voor 40% van zijn tijd administratieve taken uit die hij/zij minder boeiend vindt. Bedrijf A kan in overleg met de medewerker beslissen om zijn/haar competenties efficiënter in te zetten door de medewerker 2 dagen per week in te zetten in een ander bedrijf waar ze een tijdelijk een hogere nood hebben aan dergelijke dienstverlening
  2. Het gezamenlijk aanwerven van een medewerker met specifieke competenties om tewerkgesteld te worden in meerdere bedrijven
   • Voorbeeld: Een preventieadviseur is een must voor veel bedrijven, maar kan door kmo’s niet altijd voltijds worden aangesteld. Deze persoon kan dan voor meerdere bedrijven werken door een overeenkomst met meerdere werkgevers.
 4. Piloottraject: co-sourcing wordt getest in de praktijk
  Een co-sourcingsplatform wordt ter beschikking gesteld zodat werkgevers kunnen in kaart brengen aangeven welke competenties ze kunnen aanbieden of nodig hebben tijdens bepaalde periodes om zo medewerkers over de bedrijfsgrenzen heen in te zetten.
 5. Mutual Learning
  Tijdens het project werd ingezet op gezamenlijke productontwikkeling met het Poolse partnerschap dat eveneens uittest hoe medewerkers over de bedrijfsgrenzen kunnen worden ingezet.