Projectbureau

Het projectbureau maakt deel uit van de
algemene werking van de Syntra West Groep.

 

Het projectbureau, dé plek bij uitstek voor innovatiewensen en -kansen. 4 sleutelthema’s bepalen de agenda van ons gedreven en ervaren projectteam. Voortdurend werken wij aan interne en externe projecten omtrent Talent, Levenslang Leren, Innovatie en Ondernemerschap. Europese subsidies helpen ons daarbij. Samen met onze partners in binnen- en buitenland ontwikkelen we oplossingen (nieuwe concepten, inhouden en methodieken) voor concrete vragen van de eigen en gelijkaardige organisaties.
Heeft u een innovatief idee rond sociale of technologische innovatie?
Contacteer ons! Samen maken we er een succesvol project van!

UPSKILL

Logo EFRO  POM

2020-2024

UPSKILL helpt opleidingsactoren om de competentiekloof te dichten door te investeren in toekomstgerichte, open opleidingsinfrastructuur waar maximaal de kaart van digitalisering en digitale toepassingen wordt getrokken. Daarnaast informeert UPSKILL werkgevers, werknemers en werkzoekenden over het belang van digitale skills en levenslang leren om zo een grootschalige digitale mobilisatie op de West-Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren. Met de financiële steun van EFRO.

Veilig werken op virtuele hoogte

Logo IMEC

2020-2021

'Veilig werken op virtuele hoogte' is een kwalitatief hoogstaande VR-opleidingsmodule, waarmee leerlingen en cursisten in het secundair en volwassenenonderwijs veilig leren werken op hoogte in de steigerbouw. In 2021 gaan we op roadtrip met ons demoteam. Met de financiële steun van het IMEC-programma Smart Education at Schools.

DigiFrame

Logo Erasmus+

2021-2022

Het Erasmus+ project 'DigiFrame: Teachers' Framework on Digitalisation & Innovation' brengt de digitale skills van docenten in kaart. Er wordt ook een persoonlijk traject voor docenten ontwikkeld waar hun digitale skills centraal staan én innovatie wordt aangewakkerd.

Jumpstarters

Logo Jumpstarters

2020-2022

Persoonlijke begeleiding en maatwerk richting zelfstandig ondernemerschap voor doelgroepen met een specifiek profiel.

Klasactiviteiten

2020-2022

Binnen Klasactiviteiten krijgen leerkrachten secundair onderwijs de kans om een bedrijfsstage te volgen. Ondertussen worden hun leerlingen ondergedompeld in het ondernemerschap door een docent van Syntra.

SIMILAR

Logo Interreg France Wallonie Vlaanderen

2019-2022

Taal- en cultuurbeleid als sleutel tot het internationaal concurrentievermogen van kmo's.

Westhoekverhalen

Logo Westhoekverhalen

2020-2022

Westhoekverhalen ontwikkelt een vernieuwend aanbod aan toeristische producten binnen de verhaallijnen van de Westhoek. Storytelling wordt in al zijn facetten het instrument bij uitstek.

Shop@TheBlock

Erasmus + logoShop@theblock logo

Ten gevolgde van de Corona pandemie kregen heel wat lokale handelaars het hard te verduren. De overstap naar het digitaal aanbieden van producten en diensten werd een must. 

Daarom zet Syntra West samen met 4 buitenlandse partners haar schouders onder het Erasmus+ project Shop@TheBlock. Het project S@TB helpt lokale handelaars om zich te verenigen en samen te bouwen aan een gemeenschappelijk online verkoopplatform. Het platform wordt gebouwd binnen het partnerschap op basis van een uitgebreide onderzoeksfase bij steden en gemeenten, lokale handelaars, handelaarsverengingen en vertegenwoordigers van ondernemersbelangen

Lerende Euregio Scheldemond

Logo Interreg Vlaanderen - Nederland

2020-2022

Aan de slag met de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de sectoren techniek en zorg. Onderwijsactoren uit Nederland en Vlaanderen wisselen inspiratie en expertise uit en komen zo tot nieuwe inzichten en succesverhalen rond hybride leren en werkplekleren. Met de financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland.

TRICO

Logo Erasmus+

2020-2022

Binnen het uitwisselingsproject TRICO gaan docenten en medewerkers op buitenlands innovatiebezoek. De thema’s co-creatie, co-opleiderschap en co-ondernemerschap staan tijdens de bezoeken centraal. Met de financiële steun van Erasmus+.

RSL4KIDS

Logo ESF - Europese Unie - Vlaanderen is werk

2021-2022

In het ESF-project RSL4KIDS worden zorgvuldig gescreende kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de regio Roeselare begeleid en opleiding tot het beroep van kinderbegeleider. In het opleidingstraject gaat bijzondere aandacht naar de individuele begeleiding van cursisten doorheen de opleiding, kwaliteitsvol en resultaatgericht werkplekleren en het vinden van een job.

G.R.A.M.

Logo Interreg Vlaanderen - Nederland

2021-2022

Regioleren over grenzen heen. Authentieke bedrijfsopdrachten uit Zeeland en West-Vlaanderen krijgen een plek in challenges en bootcamps voor multidisciplinaire teams van cursisten en docenten. Thema's? Energietransitie, digitalisering en circulair ondernemen. Als kers op de taart krijgt dit innovatief opleidingsconcept een neerslag in een interactief competentiepaspoort. Met de financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Dualogistiek

Logo ESF Howest Syntra West Portilog

2021-2022

Samen met Howest onderzoeken Syntra West en Portilog hoe duaal leren kwaliteitsvol ingang kan vinden in de logistieke wereld. Met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

PROchef

Terwijl het wereldwijde gastronomische landschap zich ontwikkelt, neemt de druk toe om te voorzien in gezonde, duurzame maaltijden met een betere verhouding tussen dier en plant.
Traditionele culinaire opleidingen hebben zich echter maar langzaam aangepast aan deze nieuwe behoeften en mogelijkheden. De nadruk ligt nog te vaak op vlees en zuivel, met weinig aandacht voor duurzaamheid. Het is daarom cruciaal om de standaardopleiding voor chef-koks om ervoor te zorgen dat ze de juiste vaardigheden hebben voor de toekomst van voedsel. 

Het PROchef-project onderzoekt het belang van de vernieuwing van gastronomisch onderwijs om een verschuiving in proteïnen te bevorderen en zo bij te dragen aan duurzaamheid en gezondheid op de lange termijn, terwijl het ook een milieuvriendelijkere en gezondere toekomst.
Institutionele keukens, zoals die van restaurants, scholen en zorginstellingen, spelen een cruciale rol in de manier waarop mensen eten. Door de culinaire opleiding te verbeteren, zullen chef-koks en keukenpersoneel
beter voorbereid zijn om een eiwitverschuiving in deze instellingen te implementeren, door meer plantaardige opties aan te bieden en en de ecologische voetafdruk van traditionele vleesrijke menu's te verkleinen.
PROchef richt zich op :

  • Verbeterde training voor chef-koks en keukenpersoneel
  • Verbeterd vermogen om een eiwitverschuiving te implementeren in institutionele keukens
  • Verbeterde training voor trainers met nieuwe leermaterialen en -methoden
  • Integratie van het onderwerp in bestaande leerplannen
  • Duurzaamheid op lange termijn van het onderwerp in onderwijsagenda's
  • Milieuvoordelen van het implementeren van een eiwitverschuiving
  • Positief effect op de gezondheid
  • Verhoogd consumentenbewustzijn

 

Het consortium bestaat uit partnerlanden uit diverse partners: Katholieke Hogeschool Vives (BE), Syntra West (BE), Accion Laboral (ES), Mosquito in the room (BE), CARDET (CY), Mentortec Serviços de apoio a projetos tecnológicos (PT) en Eurotraining (GR). 

 

In de steeds veranderende voedselindustrie is het belangrijk om koks en keukenpersoneel uit te rusten met de kennis
en vaardigheden die nodig zijn om duurzame, plantaardige maaltijden te bereiden. Een update van de standaardtraining is
essentieel om te voldoen aan de eisen van de toekomst van voeding, met de nadruk op duurzaamheid en plantaardige
eiwitbronnen. Blijf op de hoogte van de komende evenementen en het nieuws van het PROchef project!