Sectorfondsen

Syntra West werkt nauw samen met deze sectorfondsen die jouw opleidingen mogelijks ondersteunen

Alimento

Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220).

Bevo

Als officieel erkende beroepsvereniging door de FOD Economie, verdedigt BeVo reflexologie als een volwaardig beroep.
 

Cevora

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC200) overkoepelt 55.000 bedrijven. Dee 404.000 bedienden uit bedrijven kunnen gratis opleiding volgen bij Cevora.

Co-valent

Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences.

 

Cobot

Cobot vzw en Cobot-Bedienden vzw zijn de sectorale opleidingscentra voor respectievelijk de arbeiders en de bedienden van de textielsector.

 

Constructiv

 Wanneer arbeiders van het PC 124 tussen 1 december en 31 maart een opleiding volgen, kan de werkgever beroep doen op het systeem van "winteropleidingen". 
 

Edu+

EDU-plus vzw biedt reguliere arbeiders, tewerkgesteld binnen tuinbouw (P.C. 145), tuinaanleg (P.C. 145.04), landbouw (P.C. 144) of loonwerk (P.C. 132) de mogelijkheid om opleidingen te volgen.

Educam

EDUCAM verleent gratis advies aan alle werkgevers uit het Paritaire comité 112 (Garagebedrijf) of de Paritaire subcomités 149.2 (Koetswerk), 149.4 (Metaalhandel) en 142.1 (Terugwinning van metalen).

Febelgra

Febelgra is de representatieve beroepsvereniging van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingsbranches.

Grafoc

GRAFOC is het opleidings- en kenniscentrum van en voor de Printmedia industrie in Vlaanderen, waar werknemers en werkgevers van paritair comité 130 terecht kunnen voor advies, kennis en informatie.
 

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen is de vorming- sector- en opleidingsorganisatie van en voor de horeca voor werknemers in de horecasector onder pc 302.


 

Nelectra

Nelectra is de beroepsfederatie voor wie actief is in de elektrosector. Leden van Nelectra krijgen 10% korting op het inschrijvingsgeld bij een Syntra West opleiding (vul hiervoor je lidnummer bij Nelectra in het opmerkingsveld tijdens je inschrijving).