Zorgkrediet

Wilt u meer tijd om voor uw kind(eren) te zorgen, voor een zieke te zorgen of een opleiding te volgen? Als u in de Vlaamse openbare sector werkt, kunt u daar via het Vlaams zorgkrediet verlof voor nemen en er tegelijk een uitkering voor krijgen.

De voorwaarden tot zorgkrediet

Je komt alleen in aanmerking als je in de Vlaamse openbare sector werkt en de vrijgekomen tijd gebruikt voor een welbepaald doel:

 • Je zorgt voor je kinderen tot en met 12 jaar
 • Je zorgt voor je kind met een handicap
 • Je zorgt voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
 • Je verleent palliatieve zorg
 • Je volgt een erkende opleiding:
  • De opleiding moet in elk geval minimaal 120 contacturen op jaarbasis bevatten.
  • De opleiding moet georganiseerd worden door een opleidingsverstrekker die erkend is in de Kwaliteitsdatabank. Syntra West is een erkende opleidingsverstrekker.
  • Als je Vlaams Zorgkrediet met motief opleiding opneemt, moet je daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens de lessen waarvoor je zorgkrediet opneemt. Je mag per kwartaal max. een tiende van de duur van de opleiding ongewettigd afwezig zijn.
  • De Vlaamse Overheid controleert of je de lessen daadwerkelijk bijwoont. Je moet na afloop van elke goedgekeurde opleidingsperiode van drie maanden een attest van regelmatige aanwezigheid afleveren. Je kan het attest hier downloaden. Dit attest dien je aan de opleidingsinstelling te bezorgen om hun deel in te vullen.
  • Het ingevulde attest mag je opladen in je dossier via het WSE loket of mailen naar vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be .

De zorgkrediet simulator

Wil je snel weten of je in aanmerking komt voor het Vlaams Zorgkrediet en zo ja, welke uitkering je daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijg je snel een indicatie of je al dan niet in aanmerking komt.