Opleidingskrediet

Voorwaarden tot opleidingskrediet

Werk je in de privésector en onderbreek je je loopbaan om een opleiding te volgen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet.

Je komt alleen in aanmerking als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je werkt in de Privésector
 • Je werkt in het Vlaams Gewest
 • Je krijgt een onderbrekingsuitkering van de RVA
 • Je hebt 12 maanden aaneensluitend een contract gehad
 • De opleiding voldoet aan de voorwaarden:
  • Hooggeschoolden kunnen alleen een Vlaams opleidingskrediet aanvragen als de gevolgde opleiding opgenomen is in het persoonlijk ontwikkelplan in het kader van loopbaanbegeleiding. De loopbaanbegeleiding moet gevolgd zijn voor de start van het schooljaar.
  • Als je kortgeschoold of middengeschoold bent moet de opleiding die je volgt, opgenomen zijn in de opleidingsdatabank met de vermelding opleidingskrediet. Als dit niet het geval is kunnen kort- en middengeschoolden toch nog opleidingskrediet krijgen als de gevolgde opleiding opgenomen is in het persoonlijk ontwikkelplan in het kader van loopbaanbegeleiding.

Hoe vraag je opleidingskrediet aan?

Je kan de aanmoedigingspremie online en schriftelijk aanvragen.

Online aanvragen heeft alleen voordelen:

 • Je krijgt meteen een ontvangstbevestiging
 • Je dossier wordt binnen de 4 weken behandeld
 • Je ontvangt het geld sneller

Deze formulieren heb je nodig bij de aanvraag:

 • De beslissingsbrief C62 van de RVA, waarin staat dat de RVA je tijdskrediet met onderbrekingsuitkering in het kader van opleiding goedkeurt.
 • Een digitale sleutel om aan te melden (eID, ITSME, federaal token,…)
 • Je rekeningnummer
 • De precieze periode van onderbreking
 • De effectieve plaats van tewerkstelling
 • Het aantal uren dat je volgens je arbeidscontract werkt
 • Het aantal uren dat je tijdens je onderbreking werkt
 • Attest van opleiding – dit laat je invullen door de opleidingsverstrekker. Hier kan je het attest downloaden.
 • Attest van loopbaanbegeleiding (indien van toepassing)
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan kan worden opgevraagd

Wens je de aanvraag schriftelijk in te dienen, dan kan jealle voorgaande formulieren en het aanvraagformulier opsturen naar:
Aanmoedigingspremies
Departement Werk & Sociale Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

(Als de aanvraag verwerkt is, krijg je een bericht via brief of mail)

Aanmoedigingspremie

Werk je in de privésector of in de socialprofetsector en onderbreek je je loopbaan om een opleiding te volgen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet. Dat is een aanvullende uitkering die je van de Vlaamse overheid krijgt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).