Vlaams opleidingsverlof

Ben je werknemer in de privésector én wil je jouw job combineren met een opleiding? Dan heb je mogelijk recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV)! 

Vlaams opleidingsverlof (vroeger ‘betaald educatief verlof’) is het recht van werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De werkgever kan VOV niet weigeren, maar moet de planning van het verlof wel goedkeuren. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering. 

  • Opleidingsverlof is het recht van iedere werknemer in de privésector om vanaf september 2019 per schooljaar 125 uur afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen met behoud van loon. 
  • Arbeidsmarktgerichte opleidingen komen in aanmerking voor het opleidingsverlof. 

Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Meer informatie vind je op de site van de Vlaamse overheid.Via de opleidingsdatabank kan je nagaan of jouw opleiding in aanmerking komt of neem contact op met het Departement Werk en Sociale Economie.

Let op:

  • Een aanvraag tot Vlaams Opleidingsverlof (VOV) kan enkel en alleen wanneer je een attest van inschrijving aanvraagt bij het onthaal of aan je cursusbegeleider en dit attest bezorgt aan jouw werkgever. 
  • Op het einde van de opleiding kan je het aanwezigheidsattest pas ontvangen na bevestiging van de aanwezigheden via ons platform. 
  • Betaald educatief verlof kan zeker nog aangevraagd worden voor wie werkt in het Brussels Gewest of Wallonië. Voor meer info, surf hier verder.