#170086
#Opleiding #Bakkerij en slagerij

Voedingsproductontwikkelaar

Introductie

De productontwikkelaar in de voedingsnijverheid, kortweg voedingsproductontwikkelaar, is zowel verantwoordelijk voor het ontwikkelen, testen en analyseren van nieuwe producten en/of recepturen, als het aanpassen van bestaande. Het doel van de productontwikkelaar is bij te dragen aan het optimaliseren of vergroten van de marktpositie van de onderneming door het verbeteren van bestaande of creëren van nieuwe producten.

Omschrijving

HET BEROEPSPROFIEL

Na het volgen van dit traject kan de cursist een zelfstandige activiteit uitvoeren als producent of productontwikkelaar in de voedingsnijverheid. De specifieke aard van de functie is afhankelijk van de branche en de grootte van het bedrijf. Een productontwikkelaar kan bij een groot internationaal bedrijf terecht komen, maar ook ervoor kiezen om bij een klein of middelgroot ambachtelijk bedrijf aan het werk te gaan of op te starten. De focus van deze opleiding ligt voornamelijk op deze laatste doelgroep.

DE DIGITALE TECHNOLOGIE

Een sterke focus op het leren werken met digitale tools, nodig voor het managen van kwaliteit, allergenen en traceerbaarheid, is cruciaal voor de evolutie van de sector en de vorming van een productontwikkelaar in de voedingsnijverheid. De bediening en het inzetten van deze instrumenten komt aan bod tijdens het gebruik van het testlabo en de voedingsproductielijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze gecertificeerde vakopleiding richt zich tot verschillende beroepen binnen de voedingsnijverheid, waarbij de focus voornamelijk ligt op de productie van levensmiddelen, die hun beroepsactiviteiten in de voedingsindustrie succesvol willen uitbreiden met kennis van zaken. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige.

Voorkennis

Voor deelname aan de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in de opleiding dien je aan minstens één van volgende voorwaarden te voldoen.

 • Aantoonbare ervaring: minimum 1 jaar professionele beroepservaring als zelfstandige of werknemer in dienstverband in een bedrijf met NACE-code 1011-1089, 1101-1107 of 5510-5630 (zie website FOD economie) binnen een periode van maximaal 3 jaar voorafgaand aan de toelatingsaanvraag, te bewijzen middels een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of duplicaat van één of meerdere arbeidsovereenkomst(en).
 • Kwalificatiebewijs:
  • Getuigschrift Bakker
  • Getuigschrift Banketbakker
  • Getuigschrift Bereider van visproducten
  • Getuigschrift Chocoladebewerker
  • Getuigschrift Ijsbereider
  • Getuigschrift Poelier
  • Getuigschrift Frituuruitbater
  • Getuigschrift Grootkeukenmanager
  • Getuigschrift Restauranthouder
  • Getuigschrift Traiteur-banketaannemer
  • Getuigschrift Kaasmeester
  • Getuigschrift Slager-spekslager
  • Bachelordiploma Voedingsmiddelentechnologie

Bijkomende info

FLEXIBEL LEREN

Wil je graag starten met een zaak of groeien in jouw carrière? Of wil je een opleiding makkelijk combineren met je werk of gezinsleven? Onze flexibele opleidingen houden rekening met jouw reeds verworven competenties en kwalificaties om vrijstellingen van leermodules toe te kennen. Je kan met jouw competentiecoach binnen bepaalde kaders ook eigen keuzes maken van inhoud, tempo en vorm, zodat een sterk geïndividualiseerd leertraject aansluit bij jouw persoonlijke loopbaanambities en omstandigheden.

GEDIFFERENTIEERD LEERTEMPO

Het traject voorziet in een flexibel tempo waardoor de duurtijd van de opleiding per cursist kan verschillen. De variatie in de doorlooptijd zal afhankelijk zijn van enerzijds de eerder verworven competenties van de individuele lesdeelnemer, dat wordt opgevolgd door de projectbegeleider op basis van een competentieontwikkelingsplan. Anderzijds zal de aanbevolen doorlooptijd van iedere cursist afhankelijk zijn van de complexiteit en omvang van het afstudeerproject.

DIGITAAL KENNISPLATFORM

In deze opleiding wordt een online cursistenplatform aangeboden vanuit de doelstelling om maatgerichte en ondersteunende kennis beschikbaar te stellen. Oefencases, studiedossiers en werktools zullen zowel project- als cursistafhankelijk worden opgeladen door het docententeam. Op deze wijze kan je op jouw eigen tempo activerend, probleemgestuurd en onderzoekend bijleren.

WERKPLEKLEREN BIJ WERKGEVERS

Werkplekleren betekent dat je in praktijk gaat leren bij een werkgever. Wat je voor jouw gekozen opleiding moet kennen en kunnen, ga je dus ook leren van een praktijkopleider in een bedrijf. Natuurlijk gaan we jou hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij het eerste contact met jouw opleidingscoach. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna bekijken we samen welk type bedrijf het beste bij jou en jouw ambities past.

BEGELEIDING OP DE CAMPUS

Onze coaches zullen de cursisten tijdens de ingeplande begeleidingssessies, oefeningen en projectcases steeds individueel ondersteunen in de resultaatgerichtheid van hun leerproces. Deelnemers kunnen in samenspraak met de begeleiders ook beslissen om het opleidingstraject trager of intensiever te doorlopen dan andere cursisten. De kwaliteit van de opleiding en het resultaat van jouw eindproject blijven bij deze keuze steeds gegarandeerd door de geïntegreerde begeleidingsaanpak.

ONLINE LEREN

COMPETENTIETEST

Detecteren van de aanwezige competenties tegenover het competentieprofiel (referentiemodel) van de voedingsproductontwikkelaar in functie van het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan op maat van jouw ambities.

E-TOOLS

Web-based internettools waardoor de cursist via gebruiksvriendelijke webapplicaties en sjablonen zijn ondernemings- en projectconcept kan onderwerpen aan een zelfstudie.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding is gericht op verschillende beroepen binnen de voedingsnijverheid, waarbij de focus voornamelijk ligt op de productie van levensmiddelen. De cursist leert nieuwe of bestaande producten (of recepturen) ontwikkelen, testen en analyseren. Dit traject is dus afgestemd op zelfstandigen en KMO-medewerkers die:

 • een creatief idee gerealiseerd willen zien als commercieel product
 • productie wensen uit te breiden en/of optimaliseren
 • een ambachtelijke productie willen upgraden naar een (semi-)industrieel niveau
 • producten via retail of nieuwe kanalen/businessmodellen willen aanbieden
 • horecaproducten wensen te commercialiseren buiten de traditionele horecalocaties

Programma

MODULE 1: Introductie tot de voedingsproductontwikkeling

 • Productontwikkelingscontext
 • Roadmap
 • Partnerschappen
 • Projectmatig ontwikkelen
 • Tools
 • Industrieel denken
 • Examen

MODULE 2: Wettelijk kader en commercialisering

 • Autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht
 • Etikettering
 • Allergenen
 • Kwaliteitslabels en -systemen
 • Kostprijs en verkoopprijs
 • Marketing en consumentengedrag
 • Verkoop
 • Investering en financiering
 • Examen

MODULE 3: Grondstoffen en voedingsmiddelen

 • Inkoop
 • Receptontwikkeling
 • Bereidingstechnieken
 • Bewaringstechnieken en verpakking
 • Grondstoffen, ingrediënten en additieven
 • Eindproefbegeleiding

COACHING: Grondstoffen en voedingsmiddelen

 

WERKPLEK: Grondstoffen en voedingsmiddelen

 

MODULE 4: Voedingsproductontwikkeling

 • Marktvalidatie
 • Troubleshooting
 • Analyses en testen
 • Proefproducties maken
 • Eindproefbegeleiding

COACHING: Voedingsproductontwikkeling

 

WERKPLEK: Voedingsproductontwikkeling

 

EINDPROEF: Productontwikkelaar in de voedingsnijverheid