#170083
#Opleiding #Bakkerij en slagerij

Evenementencateraar NIEUW

Introductie

Als men denkt dat catering niet meer inhoudt dan het leveren van een paar belegde broodjes voor een bedrijfslunch, dan heeft men het helemaal mis. Vandaag brengt de cateraar een totaalconcept waarin de creativiteit en authenticiteit van de aangeboden cateringdiensten het succes bepalen. Ook op culinair gebied zijn er trends te zien en het is als cateraar de kunst om hier op een creatieve manier mee om te gaan. Er worden jaarlijks duizenden evenementen georganiseerd waarbij cateraars worden ingeschakeld. Als cateraar verzorg je de gerechten (en misschien dranken) bij speciale gelegenheden, variërend van feesten aan huis tot bruiloften en bedrijfsfeesten waar honderden gasten komen.

Omschrijving

Het beroepsprofiel

De evenementencateraar verzorgt de catering voor feesten en evenementen. Het houdt in dat de cateraar het eten voor een bedrijf of evenement bereidt en/of levert. Dit kan variëren van kleine hapjes bij een borrel tot een compleet buffet op een feest.

De evenementencateraar moet over een goede kennis van voeding beschikken en naar de wensen en behoeften van de klant goed eten kunnen leveren. De evenementencateraar moet de klant het werk uit handen nemen en zorgen dat de klant hier tevreden over is.

Elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Maar voor alle situaties geldt dat de cateraar smaakvol eten moet leveren.

De cateringmarkt

Er is voldoende vraag naar evenementencateraars. Veel bedrijven zijn op zoek naar cateraars die het eten voor evenementen kunnen verzorgen. Door klein te beginnen en zo een steeds grotere klantenkring en grotere opdrachten te krijgen, kan de evenementencateraar doorgroeien. Je kunt ervoor kiezen om dit op kleine schaal te doen en alle gerechten zelf klaar te maken.

Je kunt er echter ook voor kiezen om personeel of freelance medewerkers aan te nemen en op grotere schaal te gaan werken, waarbij je jouw mensen zelf opleidt. Je zult dan zelf wellicht minder bezig zijn met het daadwerkelijk klaarmaken van gerechten zodat je de nadruk kunt leggen op commerciële en organisatorische zaken.

Denk hierbij aan werkzaamheden als het onderhandelen met leveranciers en onderaannemers, het binnenhalen van nieuwe klanten of het bedenken en uitwerken van nieuwe originele catering-thema's. Je kunt ook als zelfstandig personal chef je diensten aanbieden.

De evenementencateraar werkt soms samen met andere cateraars of cateringmedewerkers. Verder heeft de evenementencateraar voornamelijk contact met klanten, maar ook met leveranciers van producten en eigenaren van locaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze gecertificeerde vakopleiding richt zich tot horecaprofessionals die hun beroepsactiviteiten in de cateringindustrie succesvol willen uitbreiden met kennis van zaken. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige.

Voorkennis

Voor deelname aan de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in de opleiding dien je aan minstens één van volgende voorwaarden te voldoen.

 • Aantoonbare ervaring: minimum 1 jaar professionele beroepservaring als zelfstandige traiteur, restauranthouder, werknemer in een restaurant of bij een traiteurzaak, binnen een periode van maximaal 3 jaar voorafgaand aan de toelatingsaanvraag, te bewijzen middels een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of duplicaat van één of meerdere arbeidsovereenkomst(en).
 • Kwalificatiebewijs:
 • Getuigschrift Bakker
 • Getuigschrift Banketbakker
 • Getuigschrift Bereider van visproducten
 • Getuigschrift Chocoladebewerker
 • Getuigschrift Ijsbereider
 • Getuigschrift Poelier
 • Getuigschrift Frituuruitbater
 • Getuigschrift Grootkeukenmanager
 • Getuigschrift Restauranthouder
 • Getuigschrift Traiteur-banketaannemer
 • Getuigschrift Kaasmeester
 • Getuigschrift Slager-spekslager

Bijkomende info

FLEXIBEL LEREN

Wil je graag starten met een zaak of groeien in jouw carrière? Of wil je een opleiding makkelijk combineren met je werk of gezinsleven? Onze flexibele opleidingen houden rekening met jouw reeds verworven competenties en kwalificaties om vrijstellingen van leermodules toe te kennen. Je kan met jouw competentiecoach binnen bepaalde kaders ook eigen keuzes maken van inhoud, tempo en vorm, zodat een sterk geïndividualiseerd leertraject aansluit bij jouw persoonlijke loopbaanambities en omstandigheden.

Gedifferentieerd leertempo

Het traject voorziet in een flexibel tempo waardoor de duurtijd van de opleiding per cursist kan verschillen. De variatie in de doorlooptijd zal afhankelijk zijn van enerzijds de eerder verworven competenties van de individuele lesdeelnemer, dat wordt opgevolgd door de projectbegeleider op basis van een competentieontwikkelingsplan. Anderzijds zal de aanbevolen doorlooptijd van iedere cursist afhankelijk zijn van de complexiteit en omvang van het afstudeerproject.

Digitaal kennisplatform

In deze opleiding wordt een online cursistenplatform aangeboden vanuit de doelstelling om maatgerichte en ondersteunende kennis beschikbaar te stellen. Oefencases, studiedossiers en werktools zullen zowel project- als cursistafhankelijk worden opgeladen door het docententeam. Op deze wijze kan je op jouw eigen tempo activerend, probleemgestuurd en onderzoekend bijleren.

Werkplekleren bij werkgevers

Werkplekleren betekent dat je in praktijk gaat leren bij een werkgever. Wat je voor jouw gekozen opleiding moet kennen en kunnen, ga je dus ook leren van een praktijkopleider in een bedrijf. Natuurlijk gaan we jou hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij het eerste contact met jouw opleidingscoach. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna bekijken we samen welk type bedrijf het beste bij jou en jouw ambities past.

Begeleiding op de campus

Onze coaches zullen de cursisten tijdens de ingeplande begeleidingssessies, oefeningen en projectcases steeds individueel ondersteunen in de resultaatgerichtheid van hun leerproces. Deelnemers kunnen in samenspraak met de begeleiders ook beslissen om het opleidingstraject trager of intensiever te doorlopen dan andere cursisten. De kwaliteit van de opleiding en het resultaat van jouw eindproject blijven bij deze keuze steeds gegarandeerd door de geïntegreerde begeleidingsaanpak.

ONLINE LEREN

Competentietest

Detecteren van de aanwezige competenties tegenover het competentieprofiel (referentiemodel) van de evenementencateraar in functie van het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan op maat van jouw ambities.

E-Tools

Web-based internettools waardoor de cursist via gebruiksvriendelijke webapplicaties en sjablonen zijn ondernemings- en projectconcept kan onderwerpen aan een zelfstudie.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding bouwt verder op het traject van restauranthouder of traiteur-banketaannemer, die voldoen aan de eisen voor de gereglementeerde beroepen restauranthouder/traiteur-banketaannemer. Deze eisen zijn ook van toepassing voor de evenementencateraar indien de activiteit wordt uitgeoefend als zelfstandig ondernemer. In de opleiding evenementencateraar is de praktische bereiding en bediening niet van toepassing. We beogen een coördinerende- en leidinggevende functie naar analogie met het ondernemerschapstraject Grootkeukenmanager, met de specifieke focus op de catering in het kader van evenementen en los van de traditionele horeca-uitbatingen en slagers-traiteurs.

Door deelname aan dit opleidingstraject verrijkt de cursist zijn of haar competenties met toegepaste kennis uit zowel de evenementeneconomie als publieke cateringindustrie. Het leertraject implementeert conceptueel denken, promotie voeren, plannen en organiseren van publieke eetfestiviteiten en laat een traditionele horecabedrijf toe om, vanuit de eigen specialisatie, succesvol toe te treden tot de recreatieve economie. Hierbij wordt de evenementencateraar in staat geacht om een vernieuwende dienstverlening aan te kunnen bieden aan zowel bestaande en nieuwe klanten.

walkingdinner-1-1_2017-83.jpg
walkingdinner-1-2_2017-83.jpg

Programma

MODULE 1: Cateringdiensten in voeding en drank

 • Wat is een event en foodconcept?
 • Externe cateringpartners
 • Outsourcing
 • Coördineren van verschillende diensten binnen het cateringbedrijf
 • Examen

MODULE 2: Administratieve taken en coördinatie

 • Verzekeringen
 • Veiligheid en risico's
 • Voedselveiligheid
 • Stockbeheer en logistiek
 • Opmaken checklists
 • Sociale wetgeving
 • Personeelsbeheer
 • Examen

MODULE 3: Een zaak runnen als evenementencateraar

 • Kostencalculatie en -controle
 • Commerciële aspecten: promotie en marketing, social media en visibiliteit
 • Financieel management en de goodwill van banken
 • Materialen aankopen of huren?
 • Personeel in de horeca
 • Offertes maken en klanten binden
 • Eindproefbegeleiding

COACHING: Een zaak runnen als evenementencateraar

WERKPLEK: Administratieve taken

MODULE 4: Organisatie van zakelijke- en publieksevenementen

 • Praktische uitwerking buffetten
 • Opbouw en afbraak
 • Service
 • Afwas en opkuis van een evenement
 • Organisatie van in-house evenementen
 • Organisatie van evenementen ter plaatse
 • Eindproefbegeleiding

COACHING: Organisatie van zakelijke- en publieksevenementen

WERKPLEK: Organisatievaardigheden

EINDPROEF: Evenementencateraar