The impact of global warming on wine styles - a comprehensive approach


Masterclass (in het Engels)
#180126
#Opleiding #Wijn en dranken

Introductie

Climate change has a severe impact on the wine industry. It causes a switch in the way wine makers produce wine: Growing temperatures demand new methods. But the changing climate also has an impact on consumers and sommeliers ...
De klimaatverandering heeft een enorme impact op de wijnbouw. Ze zorgt voor een switch in de manier waarop wijnmakers wijn produceren: De groeiende temperaturen eisen nieuwe werkmethodes. Maar de veranderingen in het klimaat hebben ook hun effect op de consument en op sommeliers ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Sommeliers, wine merchants
Sommeliers, wijnhandelaren

Bijkomende info

This is a tasting. Please bring 6 tasting glasses.
Dit is een degustatie, gelieve 6 degustatie glazen mee te nemen.

Attention: this master class is taught in English.
Opgelet: deze master class wordt in het Engels gedoceerd.

This course is organised in collaboration with Eigentijds Vlaams Wijn- en drankeninstituut (EVW).
Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het Eigentijds Vlaams Wijn- en drankeninstituut (EVW).

wijn-1-2_2018-126.jpg
wijn-1-1_2018-126.jpg

Programma

 • Introduction
  • What is climate change and what are its (general) impacts on wine ?
  • What are wine makers doing to cope with a warmer climate?
  • Wat are the impacts for the consumer? - food matching
  • How does this translate in wine styles?
 • Practical tasting
  • We observe and discuss stylistic changes. We look at how different regions and wine makers react to climate change.
 • Inleiding
  • Wat is klimaatverandering en wat zijn de (algemene) effecten op wijn?
  • Wat doen wijnmakers om de opwarming van de aarde op te vangen?
  • Wat is de impact voor de consument? - food matching
  • Hoe reflecteert dit alles zich in de wijnstijlen?
 • Praktische tasting
  • We ontdekken en bespreken stijlveranderingen. We kijken hoe verschillende regio's en wijnmakers reageren op klimaatverandering.
2018-126-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Christophe Heynen

 • DipWSET
 • owner Gustoworld
 • Master of Wine student
 • wine enthusiast
 • guest speaker at EVW