#050862
#Opleiding #Vastgoed

Vastgoedpromotor


Juridische en bouwkundige kennis aangevuld met de diverse technische en praktische aspecten van het beroep

Introductie

 

Omschrijving

Als vastgoedpromotor kan je niet anders dan op heel wat terreinen thuis te zijn. Niet alleen moet je het wettelijke kader kennen, weten welke administratieve formaliteiten te vervullen, maar ook is het belangrijk een project te beoordelen en binnen te halen. Deze materie vormt het onderwerp van de opleiding vastgoedpromotor. Het is een multidisciplinaire opleiding met een stevige juridische en bouwkundige kennis aangevuld met de diverse technische en praktische aspecten van het beroep en deelberoepen: verkavelaar, sleutel-op-de-deur, projectontwikkelaar, ... Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de praktijk van de vastgoedpromotie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor al wie - bij voorkeur - al werkt in de vastgoedsector of in een aanverwant beroep, die dienstverlenend wil optreden voor het verkavelen van gronden, het bouwen van sleutel-op-de-deur woningen of het ontwikkelen van projecten.

Voorkennis

Diploma van het hoger secundair onderwijs (6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO en 7 jaar BSO) en affiniteit in de sector of geslaagd zijn in een EVC/EVK-procedure. Deze procedure gaat na of de kandidaat-cursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Je dossier moet uiterlijk tegen eind augustus digitaal ingediend zijn. Meer info is te verkrijgen op de lescampus.

Bijkomende info

Deze opleiding wordt afwisselend in Kortrijk of Oostende georganiseerd. De lessen gaan door op dinsdag en donderdag.

vastgoed-1-1_2005-862.jpg
vastgoed-1-2_2005-862.jpg

Programma

EERSTE JAAR:

 • Basisbeginselen van de vastgoedpromotie (12u)
 • Basiskennis recht (48u)
 • Bouwbegrippen, planlezen en terminologie (24u)
 • Rendementsberekening, risicoanalyse en projectoptimalisatie (24u)
 • Bouwkunde en technologie (44u)
 • Vergunningen (48u)

TWEEDE JAAR:

 • Grondig recht (56u)
 • Financiering en kredietvormen (20u)
 • Bouwproces (16u)
 • Projectontwikkeling (32u)
 • Aansprakelijkheid en verzekeringen (28u)
 • Fiscaliteit en BTW (16u)
 • Toegepaste managementsvaardigheden (20u)
 • Begeleiding eindwerk (12u)

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift Vastgoedpromotor erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Wie tevens de cursus 'succesvol ondernemen' volgt bij Syntra West en slaagt in het examen (of hiervan al een getuigschrift op zak heeft), ontvangt een ondernemersdiploma.

Prijsinfo

Werknemers die actief zijn in de vastgoedsector onder PC 323 kunnen hun opleiding laten terugbetalen door het Sociaal Fonds. Voor meer info: http://www.sf323.be/werknemer/opleiding/opleiding-opleidingsbudget-voor-werknemers