Vastgoedmakelaar - 3-jarige opleiding

De weg naar succes als vastgoedmakelaar begint hier
 • icon Vanaf 16-09-2024
 • icon Diverse locaties
 • icon 8 sessie(s)
 • icon 922,02 incl. BTW (1ste jaar)
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Schrijf in
 • icon Vanaf 16-09-2024
 • icon Diverse locaties
 • icon 8 sessie(s)
 • icon 922,02 incl. BTW (1ste jaar)

Introductie

 • Heb je interesse in een carrière in de vastgoedsector maar heb je nog niet de juiste vooropleiding?
 • Ben je op zoek naar een opleiding die je de nodige kennis en vaardigheden biedt om jouw droom als vastgoedmakelaar / syndicus waar te maken?
 • Hou je van een praktijkgerichte opleiding waarbij professionals je meteen inspireren met dagelijkse voorbeelden?

Onze driejarige opleiding Vastgoedmakelaar is volledig afgestemd op de vereisten en de uitdagingen van het beroep van vastgoedmakelaar-bemiddelaar of -syndicus.

Het ondernemerschapsdiploma Vastgoedmakelaar geeft toegang tot de BIV-stage.

Omschrijving

Binnen de vastgoedwereld kan je verschillende kanten op.

Als vastgoedmakelaar treed je op als bemiddelaar bij de verkoop, aankoop, verhuur, ruil of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen. Je brengt hierbij vraag en aanbod samen in de koop- en huurmarkt. Je begeleidt transacties van A tot Z en stelt de vereiste documenten en overeenkomsten correct op.

Als syndicus sta je niet alleen in voor het administratief, financieel en technisch beheer van appartementsgebouwen maar wordt er ook gerekend op je communicatieve en diplomatische vaardigheden. Je beheert onder andere de gemeenschappelijke ruimtes, bemiddelt bij conflicten en roept de algemene vergadering van mede-eigenaars samen.

Kortom een boeiende sector met heel wat mogelijkheden!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die aan de slag willen als professioneel vastgoedmakelaar of syndicus maar niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het BIV en hun stage willen aanvatten.
 • Personen die de vastgoedsector eerst grondig willen leren kennen vooraleer ze starten met hun BIV-stage of vastgoedcarrière.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma van het hoger secundair onderwijs (diploma 6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO of 7 jaar BSO).

OF

 • Je bent geslaagd voor een EVC/EVK procedure. Deze EVC/ECK-procedure gaat na of je als kandidaat-cursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om het ondernemerschapstraject aan te vatten.
  • Deze algemene voorwaarden zijn noodzakelijk voor de ontvankelijkheid van het dossier.
   • minimum 23 jaar zijn of worden tijdens het jaar van inschrijving;
   • minimum 5 jaar tussen beëindigen/stopzetten van het secundair onderwijs en het aanvatten van het ondernemerschapstraject.
  • Het dossier is eveneens onontvankelijk, als er geen bewijsstukken aangeleverd worden van voorafgaande opleidingen/vorming én tewerkstelling.Minimaal dient het bewijs geleverd te worden van wat de kandidaat afgewerkt heeft op het niveau van het secundair onderwijs. Indien deze bewijsstukken ontbreken is het dossier onontvankelijk.
  • Je stuurt je dossier tijdig digitaal door. Dossiers die te laat worden ingediend zijn niet geldig. Deadline = 31/08/2024.
  • Je bezorgt je dossier volledig. Alle gevraagde elementen moeten aanwezig zijn. Dossiers die niet volledig zijn, worden onontvankelijk verklaard. Uitzonderingen zijn niet mogelijk!
  • Klik op 'mail mij' om je aanvraagformulier te ontvangen.

Methodologie

Lessen:

Er zijn twee lesmomenten per week. Het startuur is afhankelijk van de groep waarvoor je inschrijft. 1 sessie houdt 4 lesuren in.

 • Campus Oostende
  • Lessen op dinsdag- en donderdagavond van 18u30 - 22u
  • Startdatum: 17 september 2024
 • Campus Roeselare:
  • Lessen op dinsdagnamiddag en avond van 14u - 17u30 en 18u30 - 22u
  • Startdatum: 17 september 2024
 • Campus Kortrijk
  • Lessen op maandag- en woensdagavond van 18u30 - 22u
  • Startdatum: 16 september 2024

De voorziene lesmomenten en campus gelden voor het eerste cursusjaar.

Afhankelijk van het keuzetraject kunnen de lesmomenten of campus wijzigen.

De lessen gaan klassikaal door.

Evaluaties:

De evaluaties vinden plaats tijdens het cursusjaar. Na iedere module wordt er een evaluatie afgenomen in de vorm van een examen en/of opdracht. Op deze manier hoef je nooit reuzegrote pakken te studeren in één periode.

Als cursist heb je 2 examenkansen. Indien je niet slaagde of deelnam aan de eerste zittijd, heb je recht op een tweede zittijd.

Eindproef:

Je rondt de opleiding af met een eindproef.

Je kiest om een eindproef uit te werken gericht naar de vastgoedbemiddeling of het vastgoedbeheer afhankelijk van je keuzetraject.

Jouw eindproef verdedig je mondeling voor een jury bestaande uit interne en externe leden.

Vrijstellingen:

Bepaalde modules zijn vrijstelbaar. Vrijstellingen kunnen toegekend worden op basis van een aanvraagdossier binnen 1 maand na startdatum van de module. De cursist dient het aanvraagdossier volledig én op papier in op de campus. De cursist geeft aan voor welke module(s) hij een vrijstelling aanvraagt en staaft dit met de nodige bewijsstukken (diploma's, getuigschriften, creditbewijzen, ...).

Dossiers die na de deadline of onvolledig worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

Cursusmateriaal:

Het cursusmateriaal wordt aangeboden op het online leerplatform.

Handboeken worden apart aangekocht via de studentenwebshop. De kostprijs van de handboeken zit niet in het inschrijvingsrecht verrekend.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De opleiding Vastgoedmakelaar bestaat uit een algemeen vastgoedtraject gevolgd door een keuzetraject Vastgoedmakelaar-bemiddelaar of Vastgoedmakelaar-syndicus.

Na 3 cursusjaren rond je het volledige traject af.

Algemeen vastgoedtraject:

Module 1: Vastgoed fundamentals

 • Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar
 • Kennismaking met de vastgoedsector
 • Het gereglementeerd en erkend beroep van vastgoedmakelaar
 • Het ABC van de vastgoedsector
 • Kennismaking met de vastgoedmarkt
 • Evaluatie

Module 2: Vastgoeddossier

 • Samenstellen vastgoeddossier
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 3: Vastgoedtransactie: Juridische context

 • Gerechtelijke recht
 • Verbintenissenrecht
 • Goederenrecht
 • Practicum
 • Evaluatie

Module 4: Vastgoedtransactie: Huur

 • Algemeenheden
 • Soorten huur
 • Woningkwaliteitsnormering
 • Evaluatie

Module 5: Vastgoedtransactie: Koop

 • Algemeenheden en juridische beschrijving
 • Verkoop van het onroerend goed
 • Woningbouwwet
 • Evaluatie

 

Module 6: Bouwkunde

 • Bouwmaterialen en constructies
 • Basis planlezen
 • Duurzaam renoveren en duurzame technieken
 • Evaluatie

Module 7: Basis financieel management

 • Basis boekhouden
 • Evaluatie

Module 8: Vastgoedbeheer

 • Algemeenheden
 • Syndicus (wet mede-eigendom, taken, documenten)
 • Rentmeester (taken)
 • Evaluatie

Module 9: Rentmeester

 • Takenpakket van de rentmeester
 • Rentmeesterschapsovereenkomst
 • Duurzaamheid
 • Evaluatie

Keuzetraject 1: vastgoedmakelaar – bemiddelaar

Module 1: Vastgoed prospectie

 • Prospectie
 • Inkoopgesprek
 • Evaluatieopdracht

Module 2: Vastgoedopdracht

 • Vastgoedopdrachten
 • Evaluatie

Module 3: Verhuurdossier

 • Plaatsbeschrijving
 • Evaluatie

Module 4: Vastgoedwaardering

 • Vastgoedwaardering
 • Evaluatie

Module 5: Vastgoedcoaching

 • Portefeuilleanalyse
 • Beleggen in vastgoed
 • Rendementsberekening
 • Evaluatieopdracht

Module 6: Verhuurdossier

 • Patrimoniumdocumentatie verhuur
 • Evaluatie

Module 7: Verkoopdossier

 • Patrimoniumdocumentatie verkoop
 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu
 • Evaluatie

Module 8: Huurovereenkomst

 • Juridische aspecten van de huurovereenkomst
 • Gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pop-up
 • Evaluatie

Module 9: Verkoopovereenkomst

 • Juridische aspecten van de verkoopovereenkomst
 • Eigendomstitel
 • Aansprakelijkheid vastgoedmakelaar bij gebreken
 • Verkoop van panden met bouwovertreding
 • Verkoop op plan
 • Speciale vastgoedtransacties
 • Opvolg na verkoop
 • Evaluatie

Module 10: Vastgoedfiscaliteit

 • Verschillende vormen van fiscaliteit voor de vastgoedmakelaar
 • Teruggave, meeneembaarheid
 • Tontinebeding vs. beding van aanwas
 • Btw
 • Meerwaardebelasting
 • Erfbelasting en schenken
 • Verkooprechten
 • Evaluatie

Module 11: Vastgoedfinanciering

 • Financiering onroerend goed
 • Evaluatie

Module 12: Overnames

 • Overdracht van handelsfondsen
 • Evaluatie

Module 13: Verkoop van vastgoed

 • Ethisch handelen bij verkoop van vastgoed
 • Verkooptechnieken
 • Evaluatieopdracht

Module 14: Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-bemiddelaar

 • Begeleiding in groep
 • Individuele eindwerkbegeleiding

Module 15: Vastgoedmakelaar als ondernemer

 • Zelfstandig vastgoedmakelaar
 • Personeelsadministratie
 • Interne organisatie vastgoedkantoor
 • Evaluatie

Module 16: Financieel management:

 • Opmaak financieel plan vastgoedkantoor
 • Evaluatie

Eindproef Vastgoedmakelaar-bemiddelaar

De opleiding rond je af met een eindproef per keuzetraject. De eindproef omvat een naslagwerk gevolgd door een mondelinge verdediging voor een jury.

Keuzetraject 2: Vastgoedmakelaar-syndicus   

Module 1: Juridisch beheer en verzekeringen

 • Juridisch beheer
 • Rechtspraak en beroepsgerelateerde wetgeving
 • Interpretatie basisakte en reglementen
 • Oplevering gemene delen
 • Verzekeringen in mede-eigendom
 • Evaluatie

Module 2: Administratief beheer

 • Administratief beheer van de mede-eigendom
 • Basisakte
 • Gebouwdossier
 • De syndicusovereenkomst
 • De algemene vergadering
 • Opmaak contracten leveranciers en aannemers
 • Overdracht kavel
 • Evaluatie

Module 3: Bouwkundig en technisch beheer

 • Bouwkunde
 • Technisch beheer
 • Evaluatie

Module 4: Financieel beheer

 • Financieel beheer
 • Evaluatie

Module 5: Conditiemeting en Life Cycle Cost van een gebouw

 • Conditiemeting gebouw
 • Onderhoudsplanning
 • Evaluatie

Module 6: Professioneel handelen voor de syndicus

 • Ethisch handelen in het syndicuskantoor
 • Vergadertechnieken
 • Communicatietechnieken
 • Evaluatieopdracht

Module 7: Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-syndicus

 • Begeleiding in groep
 • Individuele eindwerkbegeleiding

Eindproef Vastgoedmakelaar-syndicus

De opleiding rond je af met een eindproef per keuzetraject. De eindproef omvat een naslagwerk gevolgd door een mondelinge verdediging voor een jury.

Bijkomende info

Knelpuntberoep

Het beroep van (medewerker) syndicus is geregisteerd als een knelpuntberoep. Werk is dus zeker verzekerd in deze boeiende sector!

Korte verdiepingscursus vastgoed

Beschik je reeds over een diploma die de rechtstreekse toegang biedt tot de BIV-stage (www.biv.be)? Bij Syntra West kan je ter voorbereiding de korte Verdiepingscursus vastgoed volgen. Vraag gerust meer info!

Opleidingsbudget FONDS 323

Werknemers die actief zijn in de vastgoedsector onder PC 323 kunnen gebruik maken van het voorziene opleidingsbudget. Klik hier voor meer info.

Vorming

Deze opleiding is jaarlijks erkend voor 20 BIV vormingsuren.

Getuigschrift

Wanneer je de opleiding Vastgoedmakelaar met succes beëindigt, ontvang je een officieel diploma ondernemersopleiding Vastgoedmakelaar erkend door de Vlaamse Overheid (Vlaio).

Dit diploma wordt erkend door het BIV en geeft toegang tot de BIV-stage. Hiermee start je de procedure tot erkend zelfstandig vastgoedmakelaar / syndicus bij het BIV.

www.biv.be

Locaties en data


Vanaf 16-09-2024
8 sessie(s)
Schrijf in

€ 922,02 incl. BTW (1ste jaar)

Avond

ADRES


Vanaf 17-09-2024
8 sessie(s)
Schrijf in

€ 922,02 incl. BTW (1ste jaar)

Avond

ADRES


Vanaf 17-09-2024
8 sessie(s)
Schrijf in

€ 922,02 incl. BTW (1ste jaar)

Avond

ADRES


Wil je meer weten?

FotoKelly Bultynck
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Kelly Bultynck

Stel je vraag

Ook interessant voor jou

 • KMO-portefeuille
Jouw skills voor vastgoedschattingen versterken? Volg de opleiding Vastgoeddeskundige - schatter.
 • icon 453,75 incl. BTW
 • icon Vanaf 10-09-2024
 • icon Brugge
 • icon 23 sessie(s)
 • Knelpuntopleiding
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Een carrière in de vastgoedsector? Word de gewilde expert in vastgoedbeheer met onze opleiding syndicus.
 • icon 1070,85 incl. BTW
 • icon Vanaf 10-03-2025
 • icon Oostende
 • icon 1 jaar