Vastgoedmakelaar - 3-jarige opleiding

De weg naar succes als vastgoedmakelaar begint hier
 • Opleidingscheques
Hou me op de hoogte
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Vastgoedmakelaar - 3-jarige opleiding

De weg naar succes als vastgoedmakelaar begint hier
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • Opleidingscheques

Vastgoedmakelaar - 3-jarige opleiding

De weg naar succes als vastgoedmakelaar begint hier
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • Opleidingscheques

Introductie

 • Heb je interesse in een carrière in de vastgoedsector maar heb je nog niet de juiste vooropleiding?
 • Ben je op zoek naar een opleiding die je de nodige kennis en vaardigheden biedt om jouw droom als vastgoedmakelaar / syndicus waar te maken?
 • Houd je van een praktijkgerichte opleiding waarbij professionals je meteen inspireren met dagdagelijkse voorbeelden?

Onze 3-jarige opleiding Vastgoedmakelaar is volledig afgestemd op de vereisten en de uitdagingen van het beroep van vastgoedmakelaar-bemiddelaar of -syndicus.

Het ondernemerschapsdiploma Vastgoedmakelaar geeft toegang tot de BIV-stage.

Omschrijving

Binnen de vastgoedwereld kan je verschillende kanten op.

Als vastgoedmakelaar treed je op als bemiddelaar bij de verkoop, aankoop, verhuur, ruil of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen. Je brengt hierbij vraag en aanbod samen in de koop- en huurmarkt. Je begeleidt transacties van A tot Z en stelt de vereiste documenten en overeenkomsten correct op.

Als syndicus sta je niet alleen in voor het administratief, financieel en technisch beheer van appartementsgebouwen maar wordt er ook gerekend op je communicatieve en diplomatische vaardigheden. Je beheert onder andere de gemeenschappelijke ruimtes, bemiddelt bij conflicten en roept de algemene vergadering van mede-eigenaars samen.

Kortom een boeiende sector met heel wat mogelijkheden!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die aan de slag willen als professioneel vastgoedmakelaar of syndicus maar niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het BIV en hun stage willen aanvatten.
 • Personen die de vastgoedsector eerst grondig willen leren kennen vooraleer ze starten met hun BIV-stage of vastgoedcarrière.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma van het hoger secundair onderwijs (diploma 6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO of 7 jaar BSO).

OF

 • Je bent geslaagd voor een EVC/EVK procedure. Deze EVC/ECK-procedure gaat na of je als kandidaat-cursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om het ondernemerschapstraject aan te vatten.
  • Deze algemene voorwaarden zijn noodzakelijk voor de ontvankelijkheid van het dossier.
   • minimum 23 jaar zijn of worden tijdens het jaar van inschrijving;
   • minimum 5 jaar tussen beëindigen/stopzetten van het secundair onderwijs en het aanvatten van het ondernemerschapstraject.
  • Het dossier is eveneens onontvankelijk, als er geen bewijsstukken aangeleverd worden van voorafgaande opleidingen/vorming én tewerkstelling.Minimaal dient het bewijs geleverd te worden van wat de kandidaat afgewerkt heeft op het niveau van het secundair onderwijs. Indien deze bewijsstukken ontbreken is het dossier onontvankelijk.
  • Je stuurt je dossier tijdig digitaal door. Dossiers die te laat worden ingediend zijn niet geldig. Deadline = 31/08/2023.
  • Je bezorgt je dossier volledig. Alle gevraagde elementen moeten aanwezig zijn. Dossiers die niet volledig zijn, worden onontvankelijk verklaard. Uitzonderingen zijn niet mogelijk!
  • Klik op 'mail mij' om je aanvraagformulier te ontvangen.

Methodologie

Lessen:

Er zijn twee lesmomenten per week. Het startuur is afhankelijk van de groep waarvoor je inschrijft. 1 sessie houdt 4 lesuren in.

 • Campus Kortrijk: op dinsdag- en donderdagavond van 18u30 - 22u
 • Campus Oostende: op dinsdag- en donderdagavond van 18u30 - 22u
 • Campus Roeselare: op dinsdagnamiddag en avond van 14u - 17u30 en 18u30 - 22u

De voorziene lesmomenten en campus gelden voor het eerste cursusjaar.

Afhankelijk van het keuzetraject kunnen de lesmomenten of campus wijzigen.

De lessen gaan klassikaal door.

Evaluaties:

De evaluaties vinden plaats tijdens het cursusjaar. Na iedere module wordt er een evaluatie afgenomen in de vorm van een examen en/of opdracht. Op deze manier hoef je nooit reuzegrote pakken te studeren in één periode.

Als cursist heb je 2 examenkansen. Indien je niet slaagde of deelnam aan de eerste zittijd, heb je recht op een tweede zittijd.

Eindproef:

Je rondt de opleiding af met een eindproef.

Je kiest om een eindproef uit te werken gericht naar de vastgoedbemiddeling of het vastgoedbeheer afhankelijk van je keuzetraject.

Jouw eindproef verdedig je mondeling voor een jury bestaande uit interne en externe leden.

Vrijstellingen:

Bepaalde modules zijn vrijstelbaar. Vrijstellingen kunnen toegekend worden op basis van een aanvraagdossier binnen 1 maand na startdatum van de module. De cursist dient het aanvraagdossier volledig én op papier in op de campus. De cursist geeft aan voor welke module(s) hij een vrijstelling aanvraagt en staaft dit met de nodige bewijsstukken (diploma's, getuigschriften, creditbewijzen, ...).

Dossiers die na de deadline of onvolledig worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

Cursusmateriaal:

Het cursusmateriaal wordt aangeboden op het online leerplatform.

Handboeken worden apart aangekocht via de studentenwebshop. De kostprijs zit niet in het inschrijvingsrecht verrekend.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De opleiding Vastgoedmakelaar bestaat uit een algemeen vastgoedtraject gevolgd door een keuzetraject Vastgoedmakelaar-bemiddelaar of Vastgoedmakelaar-syndicus.

Na 3 cursusjaren rond je het volledige traject af.

Het eerste cursusjaar omvat de eerste 8 modules.

Vastgoedtraject (13 modules):

CURSUSJAAR 1

Module 1: Vastgoed fundamentals

 • Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar - 4 sessies
  • Kennismaking met de vastgoedsector
  • Het gereglementeerd en erkend beroep van vastgoedmakelaar
 • Het ABC van de vastgoedsector - 1u e-learning
 • Kennismaking met de vastgoedmarkt - 1u e-learning
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 2: Vastgoedmakelaar als ondernemer

 • Zelfstandig vastgoedmakelaar - 1 sessies
 • Personeelsadministratie - 3 sessies
 • Interne organisatie vastgoedkantoor - 3 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie  

Module 3: Vastgoeddossier

 • Samenstellen vastgoeddossier - 7 sessies
 • Basis materialenkennis - 4 sessies
 • Basis planlezen - 2 sessies
 • Commerciële tekst - 1 sessie
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 4: Vastgoedtransactie: Juridische context

 • Gerechtelijke recht - 1u e-learning
 • Verbintenissenrecht - 1u e-learning
 • Goederenrecht- 1u e-learning
 • Practicum - 5 sessies
 • Evaluatie wordt afgenomen tijdens de sessies

Module 5: Vastgoedtransactie: Huur

 • Huur - 5 sessies
  • Algemeenheden
  • Soorten huur
  • Woningkwaliteitsnormering
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 6: Vastgoedtransactie: Koop

 • Koop - 6 sessies
  • Algemeenheden en juridische beschrijving
  • Verkoop van het onroerend goed
  • Woningbouwwet
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 7: Duurzaam innoveren in vastgoed

 • Duurzaam renoveren - 6 sessies
 • Duurzame technieken - 3 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 8: Vastgoed en digitalisering

 • Digitalisering in de vastgoedsector - 5 sessies
  • Digitalisering en automatisering in het vastgoedkantoor
  • Customer journey en digitalisering in de vastgoedsector
 • Evaluatieopdracht

CURSUSJAAR 2

Module 9: Vastgoedbeheer

 • Vastgoedbeheer - 6 sessies
  • Algemeenheden
  • Syndicus (wet mede-eigendom, taken, documenten)
  • Rentmeester (taken)
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 10: Marketing vastgoedkantoor

 • Marketing tools - 3 sessies
 • Opmaak marketing plan - 3 sessies
 • Evaluatieopdracht

Module 11: Financieel management vastgoedkantoor

 • Boekhouden - 5 sessies
 • Opmaak financieel plan - 8 sessies
 • Evaluatieopdracht

Module 12: Vastgoedmarkt en -waardering

 • Analyse en opvolg van de vastgoedmarkt - 2 sessies
 • Vastgoedwaardering - 4 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 13: Vastgoedcoaching

 • Portefeuilleanalyse - 2 sessies
 • Beleggen in vastgoed - 3 sessies
 • Rendementsberekening - 3 sessies
 • Evaluatieopdracht

Keuzetraject: Vastgoedmakelaar-bemiddelaar (11 modules)

CURSUSJAAR 2

Module 1: Vastgoed prospectie

 • Prospectie - 2 sessies
 • Inkoopgesprek - 2 sessies
 • Waardebepaling - 3 sessies
 • Evaluatieopdracht inkooptechnieken
 • Evaluatie waardebepaling - 1 sessie

Module 2: Vastgoedopdracht

 • Vastgoedopdrachten - 7 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 3: Verhuurdossier - deel 1

 • Plaatsbeschrijving - 4 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

CURSUSJAAR 3

Module 3: Verhuurdossier - deel 2

 • Patrimoniumdocumentatie verhuur - 3 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 4: Verkoopdossier

 • Patrimoniumdocumentatie verkoop - 4 sessies
 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu - 6 sessies
 • Evaluatie - 2 sessies

Module 5: Huurovereenkomst

 • Juridische aspecten van de huurovereenkomst - 7 sessies
  • Gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pop-up
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 6: Verkoopovereenkomst

 • Juridische aspecten van de verkoopovereenkomst - 11 sessies
  • Eigendomstitel
  • Aansprakelijkheid vastgoedmakelaar bij gebreken
  • Verkoop van panden met bouwovertreding
  • Verkoop op plan
  • Speciale vastgoedtransacties
  • Opvolg na verkoop
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 7: Vastgoedfiscaliteit

 • Verschillende vormen van fiscaliteit voor de vastgoedmakelaar - 5 sessies
  • Teruggave, meeneembaarheid
  • Tontinebeding vs. beding van aanwas
  • Btw
  • Meerwaardebelasting
  • Erfbelasting en schenken
 • Verkooprechten - 3 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 8: Vastgoedfinanciering

 • Financiering onroerend goed - 4 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 9: Overnames

 • Overdracht van handelsfondsen - 5 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 10: Verkoop van vastgoed

 • Ethisch handelen bij verkoop van vastgoed - 1 sessie
 • Verkooptechnieken - 4 sessies
 • Evaluatieopdracht

Module 11: Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-bemiddelaar

 • Begeleiding in groep - 3 sessies
 • Individuele eindwerkbegeleiding

Eindproef Vastgoedmakelaar-bemiddelaar

 • De opleiding rond je af met een eindproef per keuzetraject. De eindproef omvat een naslagwerk gevolgd door een mondelinge verdediging voor een jury.

Keuzetraject: Vastgoedmakelaar-syndicus (8 modules)

CURSUSJAAR 2

Module 1: Vastgoedbeheer en mede-eigendom

 • Wet op de mede-eigendom - 7 sessies
 • Inleiding vastgoedbeheer - 2 sessies
 • De syndicus - 2 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 2: Juridisch beheer en verzekeringen

 • Juridisch beheer - 5 sessies
  • Rechtspraak en beroepsgerelateerde wetgeving
  • Interpretatie basisakte en reglementen
  • Oplevering gemene delen
 • Verzekeringen in mede-eigendom - 5 sessies
 • Evaluatie - 2 sessies

Module 3: Administratief beheer

 • Administratief beheer van de mede-eigendom - 9 sessies
  • Basisakte
  • Gebouwdossier
  • De syndicusovereenkomst
  • De algemene vergadering
  • Opmaak contracten leveranciers en aannemers
  • Overdracht kavel
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 4: Bouwkundig en technisch beheer

 • Bouwkunde - 2 sessies
 • Technisch beheer - 6 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 5: Financieel beheer

 • Boekhoudkunde - 4 sessies
 • Financieel beheer - 6 sessies (start cursusjaar 3)
 • Evaluatie - 2 sessies

CURSUSJAAR 3

Module 6: Conditiemeting en Life Cycle Cost van een gebouw

 • Conditiemeting gebouw - 2 sessies
 • Onderhoudsplanning - 3 sessies
 • Evaluatie - 1 sessie

Module 7: Professioneel handelen voor de syndicus

 • Ethisch handelen in het syndicuskantoor - 1 sessie
 • Vergadertechnieken - 5 sessies
 • Communicatietechnieken - 6 sessies
 • Evaluatieopdracht

Module 8: Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-syndicus

 • Begeleiding in groep - 3 sessies
 • Individuele eindwerkbegeleiding

Eindproef Vastgoedmakelaar-syndicus

 • De opleiding rond je af met een eindproef per keuzetraject. De eindproef omvat een naslagwerk gevolgd door een mondelinge verdediging voor een jury.

Bijkomende info

Knelpuntberoep

Het beroep van (medewerker) syndicus is geregisteerd als een knelpuntberoep. Werk is dus zeker verzekerd in deze boeiende sector!

Korte verdiepingscursus vastgoed

Beschik je reeds over een diploma die de rechtstreekse toegang biedt tot de BIV-stage (www.biv.be)? Bij Syntra West kan je ter voorbereiding de korte Verdiepingscursus vastgoed volgen. Vraag gerust meer info!

Opleidingsbudget FONDS 323

Werknemers die actief zijn in de vastgoedsector onder PC 323 kunnen gebruik maken van het voorziene opleidingsbudget. Klik hier voor meer info.

Vorming

Deze opleiding is jaarlijks erkend voor 20 BIV vormingsuren.

Getuigschrift

Wanneer je de opleiding Vastgoedmakelaar met succes beëindigt, ontvang je een officieel diploma ondernemersopleiding Vastgoedmakelaar erkend door de Vlaamse Overheid (Vlaio).

Dit diploma wordt erkend door het BIV en geeft toegang tot de BIV-stage. Hiermee start je de procedure tot erkend zelfstandig vastgoedmakelaar / syndicus bij het BIV.

www.biv.be

Wil je meer weten?

FotoElke Uyttenhove
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Elke Uyttenhove

Stel je vraag

Ook interessant voor jou

 • KMO-portefeuille
Jouw skills voor vastgoedschattingen versterken? Volg de opleiding Vastgoeddeskundige - schatter.
 • icon Nog niet gekend
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • Knelpuntopleiding
 • Opleidingscheques
Een carrière in de vastgoedsector? Word de gewilde expert in vastgoedbeheer met onze opleiding syndicus.
 • icon 998,25 incl. BTW
 • icon Vanaf 11-03-2024
 • icon Roeselare
 • icon 1 jaar