Vastgoedmakelaar - Voltijdse dagopleiding

De weg naar een carrière als vastgoedmakelaar
 • Opleidingscheques
Hou me op de hoogte
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Vastgoedmakelaar - Voltijdse dagopleiding

De weg naar een carrière als vastgoedmakelaar
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • Opleidingscheques

Vastgoedmakelaar - Voltijdse dagopleiding

De weg naar een carrière als vastgoedmakelaar
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • Opleidingscheques
vastgoedmakelaar-Content.jpg

Introductie

 • Heb je een passie voor vastgoed?
 • Ben je juridisch en commercieel sterk?
 • Kan je makkelijk omgaan met mensen?

Dan is het beroep van vastgoedmakelaar iets voor jou!

Tijdens deze voltijdse dagopleiding vastgoedmakelaar ontdek je alle boeiende facetten die dit beroep te bieden heeft.

Omschrijving

Het beroep van vastgoedmakelaar bestaat uit meer dan enkel panden verkopen. Je bent de vertrouwenspersoon van je klant bij de verkoop of verhuur van een pand (vastgoedmakelaar-bemiddelaar) of bij het beheer van zijn mede-eigendom (vastgoedmakelaar-syndicus). Als vastgoedmakelaar heb je dan ook een stevige juridische en technische kennis nodig om dit alles in goede banen te leiden. Tijdens deze vastgoedopleiding leer je hoe je vastgoeddossiers correct samenstelt, je klant juridisch, administratief en technisch adviseert, het beheer van mede-eigendom opvolgt en dit op een professionele en klantvriendelijke manier.

Het beroep van vastgoedmakelaar biedt de perfecte combinatie van bureau en veldwerk aan. Ook tijdens de opleiding maak je kennis met de praktijk. In de eerste plaats via je praktijkdocenten die je tijdens de lessen meteen inspireren met dagdagelijkse voorbeelden van op de werkvloer en daarnaast ook via een stevige brok praktijkstage.

Indien je slaagt voor deze tweejarige opleiding vastgoedmakelaar kan je aankloppen met je diploma bij het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) om je erkenningsnummer als zelfstandig vastgoedmakelaar te behalen of je kan als medewerker binnen een vastgoedkantoor aan de slag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor iedereen die een carrière ambieert in de vastgoedsector als vastgoedmakelaar-bemiddelaar, vastgoedmakelaar-syndicus of medewerker in een vastgoedkantoor.

Wens je meer je administratieve skills uit te spelen binnen een vastgoedkantoor? Dan is de opleiding vastgoedbediende wel iets voor jou.  

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs (6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO of 7 jaar BSO).

OF

 • Indien je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs kan je de procedure van EVC/EVK (eerder verworven competenties / kwalificaties) aanvatten. Deze procedure gaat na of ja als kandidaat-cursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om het ondernemerschapstraject aan te vatten.
  • Deze algemene voorwaarden zijn noodzakelijk voor de ontvankelijkheid van het dossier:
   • Je bent minimum 20 jaar of je wordt 20 jaar tijdens het jaar van inschrijving.
   • Er is minimum 2 jaar tussen het beëindigen / stopzetten van het secundair onderwijs en het aanvatten van het ondernemerschapstraject.
  • Andere voorwaarden:
   • Het dossier is eveneens onontvankelijk als er geen bewijsstukken aangeleverd worden van voorafgaande opleidingen, vorming én tewerkstelling.
   • Minimaal dient het bewijs geleverd te orden van wat de kandidaat afgewerkt heeft op het niveau van het secundair onderwijs. Indien dit bewijs ontbreekt, is het dossier onontvankelijk.
   • Je stuurt je dossier tijdig digitaal door. Dossiers die te laat worden ingediend zijn niet geldig.
    • Deadline: 31 augustus van het jaar waarin je je aanvraag indient.
   • Je dossier is volledig. Alle gevraagde elementen moeten aanwezig zijn.
   • Klik op 'mail mij' om je aanvraagformulier te ontvangen.

Methodologie

Lessen:

Je hebt les van maandag tot en met vrijdag telkens van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u30. Op vrijdag van 8u30 tot 12u en vanaf 12u30 tot 16u.

1 sessie (voormiddag of namiddag) houdt 4 lesuren in.

De lessen gaan klassikaal door.

Vrijstellingen:

Bepaalde modules zijn vrijstelbaar. Vrijstellingen kunnen toegekend worden op basis van een aanvraagdossier binnen 1 maand na startdatum van de module. De cursist dient het aanvraagdossier volledig én op papier in op de campus. De cursist geeft aan voor welke module(s) hij een vrijstelling aanvraagt en staaft dit met de nodige bewijsstukken (diploma's, getuigschriften, creditbewijzen, ...).

Dossiers die na de deadline of onvolledig worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

Evaluaties:

De evaluaties vinden plaats tijdens het cursusjaar. Na iedere module wordt er een evaluatie afgenomen in de vorm van een examen en/of opdracht. Op deze manier hoef je nooit reuzegrote pakken te studeren in één periode.

Als cursist heb je 2 examenkansen. Indien je niet slaagde of deelnam aan de eerste zittijd, heb je recht op een tweede zittijd.

Eindproef:

Je rondt de opleiding af met een eindproef.

Jouw eindproef verdedig je mondeling voor een jury bestaande uit interne en externe leden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Module 1: Vastgoed fundamentals

 • Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar - 16 lesuren
  • Kennismaking met de vastgoedsector
  • het gereglementeerd en erkend beroep van vastgoedmakelaar
 • Het ABC van de vastgoedsector - 1u e-learning
 • Kennismaking met de vastgoedmarkt - 1u e-learning
 • Evaluatie

Module 2: Vastgoedmakelaar als ondernemer

 • Zelfstandig vastgoedmakelaar - 12 lesuren
 • Personeelsadministratie - 8 lesuren
 • Interne organisatie vastgoedkantoor - 12 lesuren
 • Evaluatie

Module 3: Vastgoeddossier

 • Samenstellen vastgoeddossier - 28 lesuren
 • Basis materialenkennis - 16 lesuren
 • Basis planlezen - 8 lesuren
 • Commerciële tekst - 4 lesuren
 • Evaluatie

Module 4: Vastgoedtransactie: Juridische context

 • Gerechtelijk recht - 1u e-learning
 • Verbintenissenrecht - 1u e-learning
 • Goederenrecht - 1u e-learning
 • Practicum - 20 lesuren
 • Evaluatie wordt afgenomen tijdens de lessen

Module 5: Vastgoedtransactie: Huur

 • Huur - 20 lesuren
  • Algemeenheden
  • Soorten huur
  • Woningkwaliteitsnormering
 • Evaluatie

Module 6: Vastgoedtransactie: Koop

 • Koop - 24 lesuren
  • Algemeenheden en juridische beschrijving
  • Verkoop van het onroerend goed
  • Woningbouwwet
 • Evaluatie

Module 7: Duurzaam innoveren in vastgoed

 • Duurzaam renoveren en duurzame technieken - 36 lesuren
 • Evaluatie

Module 8: Vastgoed en digitalisering

 • Digitalisering in de vastgoedsector - 20 lesuren
  • Digitalisering en automatisering in het vastgoedkantoor
  • Customer journey en digitalisering in de vastgoedsector
 • Evaluatieopdracht

Module 9: Vastgoedbeheer

 • Vastgoedbeheer - 24 lesuren
  • Algemeenheden
  • Syndicus (wet mede-eigendom, taken, documenten)
  • Rentmeester (taken)
 • Evaluatie

Module 10: Marketing vastgoedkantoor

 • Marketing tools - 12 lesuren
 • Opmaak marketing plan - 12 lesuren
 • Evaluatie

Module 11: Financieel management vastgoedkantoor

 • Boekhouden - 20 lesuren
 • Opmaak financieel plan - 32 lesuren
 • Evaluatieopdracht

Module 12: Vastgoedmarkt en -waardering

 • Analyse en opvolg van de vastgoedmarkt - 8 lesuren
 • Vastgoedwaardering - 16 lesuren
 • Evaluatie

Module 13: Vastgoedcoaching

 • Portefeuilleanalyse - 8 lesuren
 • Beleggen in vastgoed - 12 lesuren
 • Rendementsberekening - 12 lesuren
 • Evaluatieopdracht

Na deze modules volg je een observatiestage van 2 dagen waarvan 1 in een kantoor voor vastgoedbemiddeling en 1 in een kantoor voor vastgoedbeheer.

Module 14: Vastgoed prospectie

 • Prospectie - 8 lesuren
 • Inkoopgesprek - 8 lesuren
 • Waardebepaling - 12 lesuren
 • Evaluatie inkooptechnieken
 • Evaluatie waardebepaling

Module 15: Vastgoedopdracht

 • De vastgoedopdrachten - 28 lesuren
 • Evaluatie

Module 16: Verhuurdossier

 • Patrimoniumdocumentatie verhuur - 12 lesuren
 • Plaatsbeschrijving - 20 lesuren
 • Evaluatie patrimoniumdocumentatie
 • Evaluatie plaatsbeschrijving

Module 17: Verkoopdossier

 • Patrimoniumdocumentatie verkoop - 16 lesuren
 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu - 24 lesuren
 • Evaluatie patrimoniumdocumentatie
 • Evaluatie ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu

Module 18: Vastgoedfiscaliteit

 • Verschillende vormen van fiscaliteit voor de vastgoedmakelaar - 20 lesuren
  • Teruggave, meeneembaarheid
  • Tontinebeding - beding van aanwas
  • Btw
  • Meerwaardebelasting
  • Erfbelasting en schenken
 • Verkooprechten - 12 lesuren
 • Evaluatie

Module 19: Vastgoedfinanciering

 • Financiering onroerend goed - 16 lesuren
 • Evaluatie

 

Module 20: Huurovereenkomst

 • Juridische aspecten van de huurovereenkomst - 28 lesuren
  • Gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pop-up
 • Evaluatie

Module 21: Verkoopovereenkomst

 • Juridische aspecten van de verkoopovereenkomst - 44 lesuren
  • Eigendomstitel
  • Aansprakelijkheid vastgoedmakelaar
  • Verkoop van panden met bouwovertreding
  • Verkoop op plan
  • Speciale vastgoedtransacties
  • Opvolg na verkoop
 • Evaluatie

 

Module 22: Overnames

 • Overdracht van handelsfondsen - 20 lesuren
 • Evaluatie

Module 23: Verkoop van vastgoed

 • Ethisch handelen - 4 lesuren
 • Verkooptechnieken - 16 lesuren
 • Evaluatie

Eindproef

Je rondt de opleiding af met een eindproef.

Tijdens het traject worden 3 klassikale momenten voorzien voor eindwerkbegeleiding alsook individuele coaching door de eindwerkbegeleider.

Bijkomende info

Knelpuntberoep:

Het beroep van syndicus of medewerker van een syndicus staat geregistreerd als knelpuntberoep. Werk is dus verzekerd in deze boeiende sector.

Opleidingsbudget Fonds 323:

Werknemers die actief zijn in de vastgoedsector onder PC 323 kunnen gebruik maken van het voorziene opleidingsbudget. Klik hier voor meer info.

Avondopleiding Vastgoedmakelaar:

Indien je de opleiding met werken wil combineren, bieden wij deze opleiding ook in een avondtraject aan.  

Het inschrijvingsrecht bedraagt het eerste cursusjaar en bijhorend digitaal cursusmateriaal.

Handboeken worden apart via de studentenwebshop aangekocht.

Het cursusmateriaal wordt aangeboden op het online leerplatform. Handboeken kunnen via de studentenwebshop aangekocht worden.

Getuigschrift

Je ontvangt een ondernemerschapsdiploma Vastgoedmakelaar erkend door de Vlaamse Overheid (Vlaio) indien je voor alle modules en bijhorende eindproef slaagt.

Dit diploma wordt erkend door het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) en geeft toegang tot de BIV-stage.

Wil je meer weten?

FotoElke Uyttenhove
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Elke Uyttenhove

Stel je vraag

Ook interessant voor jou