Ruimtelijke ordening: omgevingsvergunning en het instrumentendecreet

Wijzigingen in het Omgevingsrecht: welke gevolgen in de praktijk?
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Omschrijving

Deze webinar splitsen we op in twee delen. Allereerst leer je de details over de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, beter gekend als de vroegere sociaal-economische machtiging. Ook de vergunning voor ingrepen in de natuur, de vroegere natuurvergunning, komt uitgebreid aan bod. De toelichting is specifiek gericht op de praktijk:

 • Wanneer is een omgevingsvergunning verplicht?
 • Waar moet u op letten bij de indiening van het dossier op het Omgevingsloket?
 • Wat zegt de rechtsspraak hier over?

In deel twee licht de docent de aankomende wijzigingen in de regelgeving in de ruimtelijke ordening toe. Met name de krachtlijnen van het Verzameldecreet.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Notarissen en medewerkers
 • Projectontwikkelaars en medewerkers
 • Vastgoedmakelaars en medewerkers

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Deel 1: omgevingsvergunning

 • kleinhandelsactiviteiten
 • wijzigen van kleine landschapselementen/vegetatie

Deel 2: nieuwe regelgeving in ruimtelijke ordening

 • de verplichting tot planologische compensatie ingevoerd voor de lokale overheden
 • verstrenging van de afwerkingsregel
 • een grotere openbaarheid van gegevens en documenten tijdens het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag
 • de regularisatieaanvraag in te dienen voor een zonevreemde functiewijziging bij reeds gerealiseerde functiewijzigingen

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor 2 uur permanente vorming BIV.

Docent

Wil je meer weten?

FotoElsy Verhelle
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Elsy Verhelle

Stel je vraag