#090391
#Opleiding #Vastgoed

Vastgoedexpert

Introductie

Deze opleiding wordt afwisselend in Kortrijk of Oostende georganiseerd.

2 lesdagen per week, dinsdag en donderdagavond.

Omschrijving

De vastgoedexpert is beroepshalve belast met het uitvoeren van deskundige onderzoeken in de vastgoedsector, volgens de deontologische voorschriften. Het uitoefenen van dit beroep vergt heel wat algemene technische bagage in functie van beschrijvingen en schadegevallen, juridische kennis in functie van gerechtelijke expertises, huurgeschillen, attesten, ... en commerciële marktkennis in functie van waardebepalingen en waarderamingen van handelszaken.

In deze opleiding worden alle activiteiten van het beroep vastgoedexpert behandeld:

 • Waardebepalingen van onroerende goederen en rechten uitvoeren;
 • Plaatsbeschrijvingen en inventarissen opstellen;
 • Bevindingsstaten opmaken;
 • Optreden als deskundige op het gebied van het beheer van een appartementsmede-eigendom en van private onroerende goederen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die bij voorkeur werken in de vastgoedsector of in een aanverwant beroep, die dienstverlenend willen optreden om waardebepalingen uit te voeren, plaatsbeschrijvingen en bevindingsstaten op te stellen of deskundigenadvies te geven inzake mede-eigendom en rentmeesterschap.

Voorkennis

 • Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs (6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO of 7 jaar BSO).

OF

 • Je bent geslaagd voor een EVC/EVK-procedure. Deze procedure gaat na of je als kandidaat-cursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om het ondernemerschapstraject aan te vatten. Je dossier moet uiterlijk tegen eind augustus digitaal ingediend zijn. Meer info is te verkrijgen via 'inlichtingen'.

Bijkomende info

Werknemers die actief zijn in de vastgoedsector onder PC 323 kunnen hun opleiding laten terugbetalen door het Sociaal Fonds. Voor meer info: http://www.sf323.be/werknemer/opleiding/opleiding-opleidingsbudget-voor-werknemers

Programma

1ste jaar

 • Basisbeginselen van de vastgoedexpertise (8 uur)
 • Basiskennis recht (48 uur)
 • Grondig recht (80 uur)
 • Basiskennis bouwkunde en technologie (40 uur)
 • Bouwkunde en technologie (40 uur)
 • Expert inzake vastgoedgerelateerde beroepen - rentmeester (40 uur)

Totaal: 256 uur

2de jaar

 • Expert-taxateur (68 uur)
 • Expert-plaatsbeschrijver (40 uur)
 • Expert inzake vastgoedgerelateerde beroepen - syndicus (52 uur)
 • Expert-schaderegelaar - schadebeheerder (64 uur)
 • Toegepaste managementvaardigheden (20 uur)
 • Eindwerkbegeleiding (12 uur)

Totaal: 256 uur