Vastgoedexpert


Wordt expert in vastgoed!
#090391
#Opleiding #Vastgoed

Introductie

In de opleiding vastgoedexpert  kan je op een praktijkgerichte manier de nodige beroepskennis verwerven met betrekking tot vastgoedexpertises.

Omschrijving

De vastgoedexpert  is de persoon die beroepshalve belast is met het uitvoeren van deskundige onderzoeken in de vastgoedsector en dit volgens de deontologische voorschriften. Dit vergt heel wat commerciële marktkennis, algemene technische bagage, juridische kennis met inbegrip van de wettelijke en administratieve regelgeving. 

Samengevat valt het beroep van vastgoedexpert uiteen in drie grote blokken:

 • De vastgoedexpert-taxateur maakt waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen, bevindingstaten en schaderegelingen op basis van professionele maatstaven en motiveringen. Taxatie is echter geen exacte wetenschap, maar is een gefundeerde waardebepaling op basis van de gehanteerde maatstaven, berekeningen, methoden en motiveringen.
  • waardebepalingen
  • plaatsbeschrijvingen
  • bevindingsstaten
  • schaderegeling- schadebeheer
 • De vastgoedexpert-syndicus is een deskundige inzake het administratief, bouwkundig en technisch beheer van onroerende goederen.
 • De vastgoedexpert-rentmeester is een deskundige inzake het beheer van private onroerende goederen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die bij voorkeur werken in de vastgoedsector of in een aanverwant beroep, die dienstverlenend willen optreden om waardebepalingen uit te voeren, plaatsbeschrijvingen en bevindingsstaten op te stellen of deskundigenadvies te geven inzake mede-eigendom en rentmeesterschap.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs (6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO of 7 jaar BSO).

OF

 • Je bent geslaagd voor een EVC/EVK-procedure. Deze procedure gaat na of je als kandidaat-cursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om het ondernemerschapstraject aan te vatten. Je dossier moet uiterlijk tegen eind augustus digitaal ingediend zijn. Meer info is te verkrijgen via 'inlichtingen'.

Bijkomende info

Werknemers die actief zijn in de vastgoedsector onder PC 323 kunnen hun opleiding laten terugbetalen door het Sociaal Fonds. Voor meer info, klik hier.

vastgoed-makelaar-1-1_2009-391.jpg
vastgoed-makelaar-1-2_2009-391.jpg

Programma

1ste jaar (totaal: 256 uur)

 • Basisbeginselen van de vastgoedexpertise (8 uur)
 • Basiskennis recht (48 uur)
 • Grondig recht (80 uur)
 • Basiskennis bouwkunde en technologie (40 uur)
 • Bouwkunde en technologie (40 uur)
 • Expert inzake vastgoedgerelateerde beroepen - rentmeester (40 uur)

2de jaar (totaal : 256 uur)

 • Expert-taxateur (68 uur)
 • Expert-plaatsbeschrijver (40 uur)
 • Expert inzake vastgoedgerelateerde beroepen - syndicus (52 uur)
 • Expert-schaderegelaar - schadebeheerder (64 uur)
 • Toegepaste managementvaardigheden (20 uur)
 • Eindwerkbegeleiding (12 uur)

Prijsinfo

Werknemers die actief zijn in de vastgoedsector onder PC 323 kunnen hun opleiding laten terugbetalen door het Sociaal Fonds. Voor meer info: http://www.sf323.be/werknemer/opleiding/opleiding-opleidingsbudget-voor-werknemers