#090417
#Opleiding #Vastgoed

Topic Landmeters-experten: erfdienstbaarheden


Belangen van het 'lijdend' en 'heersend' erf kunnen soms verschillen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je hebt een praktisch overzicht van wat erfdienstbaarheden inhouden. Je weet hoe je ze kunt herkennen en wat de aanpak is bij problemen door erfdienstbaarheden.

Omschrijving

Bij erfdienstbaarheden komen vaak burenruzies kijken. Het gegeven dat het 'lijdend' en 'heersend' erf soms verschillende belangen hebben bij het erf in kwestie is niet altijd even evident. Gelukkig komen deze kwesties niet vaak voor, maar in sommige gevallen kan het een probleem vormen voor concrete bouwplannen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar de landmeters - experten.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 1,5 punten BIV

Programma

 • inleiding: kadering en definitie
 • duiding van de problematiek van erfdienstbaarheden:
  • soorten erfdienstbaarheden
  • ontstaan door overeenkomst
  • rechten en plichten
  • rechtsmacht
  • tenietgaan
  • lokale besturen
  • enkele bijzondere erfdienstbaarheden
  • cases

Deze sessie wordt verzorgd door advocatenkantoor UNIQUM - Honoré en Partners.