Praktijkschatting woningen & appartementen voor vastgoedsector


Prijsschattingen met de natte vinger zijn uit den boze
#110133
#Opleiding #Vastgoed

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je kan op een praktische en toch sterk technisch onderbouwde manier een woning of appartement naar waarde schatten.

Omschrijving

Een juiste waardebepaling van een woning of appartement is van het grootste belang. Over- en onderwaardering zijn een spijtige zaak. Prijsschattingen met de natte vinger zijn uit den boze.

In deze lessenreeks wordt de nadruk gelegd op de juiste interpretatie van de diverse schattingselementen.

Als inleiding worden een aantal veelgebruikte schattingsmethodes toegelicht. Je krijgt inzicht in de verschillende factoren die de waarde van een vastgoed beïnvloeden en leert ook een degelijk schattingsverslag samenstellen en motiveren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vastgoedmakelaars en hun directe medewerkers die in hun functie geconfronteerd worden met ramingen en schattingen van woningen.

Voorkennis

Je bent actief in de vastgoedsector.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 12u BIV

praktijkschatting-1-1_2011-133.jpg

Programma

Algemene doelstellingen

  • de verschillende waarden kunnen bepalen
  • inzicht verkrijgen in de marktwaarde van het vastgoed
  • schadeposten van eigendommen kunnen herkennen

Leerinhouden

  • soorten waarden: waardefactoren
  • schade, sleet en verval van huizen en appartementen bepalen
  • waardebepaling van huizen en appartementen
  • verschillende schattingsmethodes
  • schattingsverslagen correct samenstellen en interpreteren

Filip Blaton

Zaakvoerder Blaton Expertises

Schatterexpert hypothecaire kredieten ING