Opstellen van een successieaangifte - practicum


Verplichte en facultatieve elementen van de successieaangifte
#111135
#Opleiding #Vastgoed

Omschrijving

Als medewerker op het notariaat zijn successieaangiften een belangrijk onderdeel van de dossiers. Bij het opstellen zelf van die aangifte is het van belang dat je met verschillende belangrijke aspecten rekening houdt, zodat alle verplichte en facultatieve elementen geduid zijn.

Bovendien zit hier de meerwaarde om telkens ook na te kijken wat het belang is van deze elementen in het kader van de successieplanning zelf. De beoogde successieplanning moet immers in het gewenste fiscale effect resulteren als de aangifte van nalatenschap, bij een al dan niet onverwacht overlijden, van de planner moet worden ingediend.

Is er bovendien de nodige flexibiliteit voorzien in de successieplanning, wat zijn de fiscale gevolgen en moet de administratie akkoord gaan, ...?

Tijdens deze korte opleiding krijg je een antwoord op deze en andere vragen en een duidelijk overzicht van het belang van al deze elementen in de successieaangifte.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht naar medewerkers in het notariaat die instaan voor de opmaak van successieaangiftes.

Voorkennis

Je hebt een basiskennis van successierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht en je weet wat er in een successie-aangifte voorkomt, gekaderd in het fiscaal landschap.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor punten permanente vorming: 3u BIV

Programma

De opleiding wordt op een praktische manier opgevat, waarbij de verschillende onderdelen van de aangifte van nalatenschap worden overlopen.

 • Welke informatie heb ik nodig om de aangifte volledig en correct te kunnen opstellen en hoe deze informatie op een efficiënte manier bekomen?
  • het gesprek met de klant
  • door derden verstrekte informatie
  • de registratie als bron van informatie
 • Beknopte besprekingen van de verplichte en niet-verplichte vermeldingen
 • Interpreteren en verwoorden van
  • de wettelijke verdeling
  • het huwelijkscontract
  • een testament
  • een schenking, al dan niet geregistreerd
  • verzekeringen
 • Inventaris, indeling en waardering van de activa
 • Inventaris, indeling en waardering van de passiva
 • De aanwezigheid van een familiale onderneming: quid?
 • De berekening van de successierechten op een ingevulde aangifte
 • Verwoording van de mogelijkheden bij successieplanning van
  • huwelijkscontract (aanpassing stelsel, keuzebeding, sterfhuisclausule, ...)
  • testament
  • schenkingen
  • verzekeringen

Dirk Knockaert

45 jaar ervaring als eerstaanwezend inspecteur van de Registratie

Docent aan Syntra en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Gastspreker voor de boekhoudsector (BAB, BIBF, IAB) en de vastgoedsector (CIB)