#180705
#Opleiding #Vastgoed

Bemiddeling in appartementsgebouwen


Een alternatieve oplossingsgerichte aanpak

Omschrijving

Bemiddeling is een alternatieve oplossingsgerichte aanpak.

Met de vele wetswijzigingen doorheen onder andere het burgerlijk- en gerechtelijk wetboek, werd deze mogelijkheid sterk naar voor geschoven.

Maar ... hoe werkt het? Welk geschil is vatbaar voor bemiddeling? Hoe herkennen we dit? Kunnen we zelf tools aanleren om een opkomend of gerezen conflict niet verder te doen escaleren, intussen voor zoveel als nodig doorverwijzen naar een erkend bemiddelaar?

En hoe zit dat dan met de vertegenwoordiging van maar liefst een hele VME? Zeker indien "slechts" een delegatie van eigenaren het bemiddelingsgesprek bijwoont?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot syndici en andere vastgoedprofessionals.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3u BIV.

bemiddeling-appartementsgebouw-1-1_2018-705.jpg

Programma

Tijdens deze twee sessies krijgt u als vastgoedprofessional volgende basisnoties mee:

  • wettelijk kader bemiddeling
  • korte theoretische duiding bemiddeling
  • mogelijke rol van bemiddeling in het appartementsgebouw, situering
  • beoefenen van rollenspelen om de techniek "aan te voelen" en het verschil met de klassieke, veelal juridische, benadering van geschillen te ervaren

Deze sessies zijn specifiek gericht op appartementsmede-eigendom.

Astrid Clabots is advocaat bij CLABOTS Advocaten CVBA - Advocaten & Bemiddelaars,

gespecialiseerd inzake vastgoedrecht met bijzondere aandacht voor vraagstukken inzake appartementsgebouwen en een oplossingsgerichte aanpak via bemiddeling.