Corona en huurovereenkomsten (woninghuur en handelshuur)


Deze opleiding wil een antwoord bieden op een reeks praktische vragen rond huur en corona
#210126
#Webinar #Vastgoed

Introductie

Het hoeft niet gezegd te worden dat de coronacrisis een impact heeft op lopende overeenkomsten. Vooral de impact op lopende en nieuwe huurovereenkomsten doen veel vragen rijzen. De hamvraag hierbij is of de huurder tijdens Covid-19 en de lockdown als gevolg daarvan al dan niet gehouden is tot betaling van de huur. Hierover bestaat op vandaag nog heel wat (rechts)onzekerheid. In het licht van deze problematiek is de overmachtsleer actueler dan ooit. Kan men zich als huurder daadwerkelijk op overmacht beroepen om kwijtschelding van huurgelden of huurvermindering te bekomen? Zijn er andere rechtsfiguren die kunnen worden ingeroepen?

Als niet-jurist is het op vandaag moeilijk het bos door de bomen te zien, vooral door de uiteenlopende standpunten in rechtspraak en rechtsleer. Daarenboven reikt de impact van het coronavirus verder dan de betaalverplichting van de huurder. Denk maar aan de implicaties van de coronamaatregelen op plaatsbezoeken en -beschrijvingen, verhuizing en uithuiszetting.

Omschrijving

Deze opleiding wil een antwoord bieden op een reeks praktische vragen rond huur en corona.

In de eerste plaats zullen de belangrijkste wijzigingen alsook enkele wetgevende initiatieven t.g.v. Covid-19 aangaande woninghuur aan bod komen. Ook de impact op en gevolgen voor handelshuurovereenkomsten zullen worden besproken. De docent zal een overzicht geven van op heden tussengekomen uitspraken van Vrederechters in dit verband. Tevens wordt stil gestaan bij enkele steunmaatregelen en hun toepassingsvoorwaarden.

Aandacht gaat uit naar de concrete juridische gronden die huurder en verhuurder kunnen inroepen, zoals overmacht en het juridisch tenietgaan van het gehuurde goed (artikel 1722 (oud) BW), bv. om huurkwijtschelding en/of huurvermindering te bekomen.

Ten slotte geeft de docent enkele tips mee om proactief mee te nemen bij de redactie en het sluiten van huurovereenkomsten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit webinar geeft meerwaarde aan de vastgoedsector in al zijn geledingen.

Maar ook andere private geïnteresseerden zijn uiteraard welkom.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor 1,5u BIV.

Methodologie

Dit webinar is een mix van kennisoverdracht omtrent de regels, de rechtsleer, de rechtspraktijk en cases.

Daarnaast wordt er ook voldoende tijd voorzien voor vraag en antwoord.

vastgoed-1-1_2021-126.jpg

Programma

De opleiding is als volgt ingedeeld:

 • Introductie: de coronacrisis en haar gevolgen
 • Drie regimes in het huurrecht:
  • Woninghuur:
   Welke wetgevende initiatieven zijn er voorhanden? Wat zijn de implicaties van het coronavirus voor nieuwe contracten? Wat zijn de implicaties van het coronavirus voor lopende contracten? Apart onderdeel over sociale huur waarbij tijdelijk afwijkende maatregelen worden overlopen.
  • Handelshuur:
   Wat is handelshuur? Toetsen van (handels)huurovereenkomsten aan diverse rechtsfiguren op basis van de recente rechtspraak. Case studies – voorbeelden.
  • Gemene huur:
   Welke huurovereenkomsten vallen onder het gemeenrechtelijk regime? Wat zijn de implicaties van het coronavirus voor dergelijke overeenkomsten?
 • Concluderende beschouwingen
 • Q&A

De docent is Mr. Pauline Singelée, advocaat bij Portelio Advocaten (Gent).

 

Pauline Singelée is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en meer specifiek in commerciële contracten, handelstussenpersonen, intellectuele eigendomsrechten en privacy.