#050590
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Omgaan met conflicten en lastig gedrag


Hoe stap je uit de vicieuze cirkel van actie-reactie in conflictsituaties?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze training zul je conflicten en lastig gedrag beter begrijpen, heb je meer duidelijkheid over de reacties van anderen en over je eigen reacties tijdens conflicten en kun je uit de vicieuze cirkel van actie-reactie stappen om vervolgens effectiever te reageren.

Omschrijving

Wie is niet doordrongen van het belang van werknemers die in staat zijn efficiënt om te gaan met allerlei soorten moeilijke mensen en situaties. Wat verstaan we onder moeilijke mensen en bestaan er effectieve technieken om met hen om te gaan? Bestaan er echt moelijke mensen of veroorzaakt hun gedrag moeilijke situaties?

Leren omgaan met moeilijke mensen houdt in dat je leert hoe jij er mee om gaat teneinde samen tot oplossingen te komen.

Veelal trappen we in de val en maken we het probleem erger door onze reacties.

Welke fundamentele communicatievaardigheden kunnen je helpen in de omgang met moeilijke mensen?

Beseffen we wel dat elke mens vanuit zijn eigen referentiekader werkt en reageert?

Wanneer loont het zich assertief op te stellen?

Zeggen we ook niet te snel dat we een conflict hebben? Kun je echt leren hoe je een conflict kunt aanpakken en bestaan er methodes om een conflict als een opportuniteit te zien? Welke conflicthanteringstijlen ken je en pas je toe? Hoe leer je flexibel zijn in conflicthantering?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers die open staan om aan zichzelf te werken om daar voordeel uit te halen in hun omgang met anderen.

Methodologie

Een beetje theorie per thema, enkele praktische oefeningen in een veilige omgeving waar je fungeert als speler dan wel als observator, teneinde met zelfvertrouwen aan de slag te gaan in je eigen werk- en leefomgeving.

Programma

Basiscommunicatie

 • Wat versta je onder communicatie?
 • Vanuit welk referentiekader denk, spreek en werk je?
 • Durf je in eigen naam spreken en kun je het woordje 'neen' gebruiken?
 • Kun je feedback geven en krijgen?
 • Ken je het verschil tussen sub-assertief, agressief en assertief gedrag?

Conflicthantering

 • Wat is een conflict, wat gebeurt er, is een conflict negatief of ook positief?
 • Welke conflicthanteringstijlen bestaan er en welke heb je onder de knie?

Moeilijke collega's

 • Wie zijn ze, wat willen ze, wat doen ze?
 • Wat doe je en hoe pak je dat aan?
 • Hoe stel je grenzen?
 • Hoe ga je efficiënt om met moeilijke collega's en hun gedrag?

Hoe zet je voornemens om in actie?

2005-590-2-OmschrijvingDocent-1.jpg

Filip De Craemer is van 1983 tot en met 2006 officier bij Defensie waar hij verschillende operationele taken uitvoert, afgewisseld met het geven van training en opleiding in binnen- en buitenland, binnen Defensie doch ook in het burgermilieu. In die periode voert hij ook verschillende missies uit in conflictgebieden. Van 2006 tot 2012 werkt hij in Italië en in Duitsland in NATO Hoofdkwartieren en is tevens docent aan de NATO school.

Van 2012 tot en met 2018 werkt hij als Senior Security Advisor bij een Internationale Organisatie in Nederland en is ook docent binnen de Verenigde Naties.

Beste Filip,

De 2 lesdagen zijn voorbijgevlogen en hebben voor boeiende inzichten gezorgd. Bedankt om je kennis en vaardigheden met ons te delen. Een boeiende en praktische cursus! TOP! Daar heb ik met plezier 400 km voor gereden!

Met vriendelijke groeten

Kristine MERTENS

Claims - Hoofdexpert VIVIUM Antwerpen