#110810
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Medisch secretariaat


De administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidscentra en medische laboratoria!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je bent in staat om de taken van een medisch secrtaresse (m/v) uit te voeren:

 • Patiënten ontvangen, ze informeren over het verloop van het onderzoek, de behandeling en ze oriënteren
 • Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie
 • De planning van de organisatie en de agenda van de arts bijhouden
 • Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren, de lay-out verzorgen en ze doorsturen naar patiënten, artsen, ...
 • De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling dossier, invullen van formulieren, ...)
 • De facturatie en de inning van de medische handelingen realiseren en er aangifte van doen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen, ...
 • Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren. Het beheer en bijhouden van documentatie
 • Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen, bestellingen plaatsen

Introductie

De opleiding duurt 2 cursusjaren met telkens 1 lesmoment per week van 18u30 tot 22u. In het eerste jaar is er bijkomend regelmatig les op zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 12u.

 • Kortrijk: dinsdagavond + zaterdagvoormiddag
 • Brugge: woensdagavond + zaterdagvoormiddag

Omschrijving

In het medisch secretariaat ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidscentra of een medisch laboratorium. Je speelt ook op sociaal vlak een belangrijke rol: patiënten onthalen, vertegenwoordigers ontvangen, enz.
In deze opleiding krijg je een secretariaatsopleiding, krijg je inzicht in het beroep en leer je de beroepsgebonden medische terminologie kennen. Zeker ook de broodnodige sociale vaardigheden en wetgeving komen aan bod. Daarnaast is er ook voldoende aandacht voor de talenkennis, toegepast op het medisch secretariaat.

Stage is heel belangrijk in deze opleiding. Zo ondervind je ook in de praktijk wat in de lessen werd gezien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich zowel naar mensen die een extra opleiding wensen te volgen na hun secundair onderwijs als degene die zich wensen om te scholen. Kortom, voor iedereen die een job ambieert in de medische sector.

Bijkomende info

Vrijstellingen

 • De vakken anatomie, fysiologie en pathologie zijn vrijstelbaar op basis van behaalde credits in een medische of paramedische opleiding, op voorwaarde dat het diploma niet ouder is dan 5 jaar OF via een vrijstellingsproef indien je actief bent binnen de (para)medische sector.
 • Het vak EHBO is vrijstelbaar middels een attest van het Rode Kruis of van een opleiding met vergelijkbare inhouden.
 • De vakken Frans en Engels zijn vrijstelbaar op basis van een vrijstellingsproef. De vrijstellingsproeven worden afgenomen gedurende het cursusjaar.

Vrijstellingen worden via officiële documenten bij de start of gedurende de opleiding aangevraagd, kan tot de 4de lesweek van het vak. De aanvraag dient onderbouwd te zijn met de nodige documenten (diploma, ECTS-fiches en creditbewijzen, leerinhouden, ...).

secretariaat-ziekenhuis-zieken-1-2_2011-810.jpg
secretariaat-ziekenhuis-zieken-1-1_2011-810.jpg

Programma

1e jaar

 • Inleiding + organisatie van het medisch secretariaat (44u)
 • Medische terminologie + instrumentarium (32u)
 • Anatomie, fysiologie, pathologie, hygiëne (32u)
 • Toegepaste sociale vaardigheden en humane vorming (16u)
 • Deontologie (8u)
 • Zakelijke Nederlands (32u)
 • Zakelijke Frans (32u)
 • Informatica (Afstandsleren)

2e jaar

 • Anatomie, fysiologie, pathologie (32u)
 • Zakelijk Nederlands (8u)
 • Zakelijk Frans (28u)
 • Zakelijk Engels (16u)
 • RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie (32u)
 • EHBO (20u)
 • Eindwerkbegeleiding (6u)
 • Werkplekleren (160u)

Eindproef

In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt.