Manager in de publieke en social profit sector


Maak een strategisch managementplan voor jouw organisatie
#220157
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Introductie

Het traject Manager in de publieke en social profit sector geeft je als manager praktische en toegepaste handvaten, en een helicopterview over je organisatie.

Essentiële thema’s als zelfmanagement en leiderschap, strategisch management, arbeidsorganisatie, inclusief handelen en stakeholdermanagement komen aan bod. De inhouden zijn uitgekiend en specifiek toegepast op de eigenheid van de publieke en social profit sector.

Tijdens het traject word je door ervaren docenten gecoacht, pas je de materie onmiddellijk toe op je eigen organisatie en werk je op deze manier aan een eigen strategisch managementplan.

NIEUWE FORMULE!

Opleiding op donderdagmiddag/avond van 13u00 tot 16u30 en van 17u tot 20u30

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich enerzijds naar medewerkers en leidinggevenden uit publieke en social profit organisaties en anderzijds naar pas afgestudeerden die wensen tewerkgesteld te worden in de zorg- en gezondheidszorg, het onderwijs, de openbare sector of de socio-culturele sector.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent een ondernemer of medewerker in een leidinggevende functie, die vertrouwd is met de basisaspecten van bedrijfsbeheer (financieel plan, contextanalyse, ondernemingsplan)

OF

 • Je hebt minstens 5 jaar relevante, aantoonbare praktijkervaring

OF

 • Je beschikt over het getuigschrift KMO-ondernemer (behaald bij Syntra)

Programma

1. Leidinggeven en zelfmanagement (28u)  

 • Leiderschapsstijlen
 • Participatief leidinggeven
 • Teamwerking
 • Evaluatie- en feedbackmethoden
 • (Zelf-)reflectie en zelfmanagement

2. Strategisch management (20u)

 • Businessmodellen voor social en public profit
 • Wet op openbaarheid van bestuur
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Sociaal agogische aspecten van verandermanagement  en participatief management
 • Sociale innovatie en transformatie

3. Arbeidsorganisatie en inclusief handelen (32u)

 • PDCA
 • Organisatiestructuren en -regelgevingen
 • Innovatieve arbeidsorganisatie
 • Basiskennis sociale wetgeving
 • Basiskennis vrijwilligerswerk
 • Regelgeving en het deontologisch kader in de sector
 • Integer handelen
 • De doelgroepen
 • Empowerment
 • Talentmanagement

4. Stakeholdermanagement (20u)

 • De principes van politieke besluitvorming
 • Netwerken
 • Authentiek communiceren
 • Co-creatie model
 • Brainstorm methodieken
 • Participatie
 • Lobbymechanismen
 • Opstellen communicatieplan
 • Fondsenwerving
 • Wet op openbare aanbesteding
 • Toegepast projectmanagement i.f.v. stakeholdermanagement

5. Eindwerkbegeleiding (4u)

6. Eindproef manager in de publieke en social profit sector (4u)

Je werkt verschillende toegepaste opdrachten uit in een strategisch plan, gelinkt aan het eigen functioneren en het eigen bedrijf of instelling. Je kan de case doorheen het traject vormgeven, of ervoor kiezen om een volledig andere case uit te werken voor deze eindproef.

Docent aan het woord

Door de intensieve samenwerking met andere deskundigen, kunnen deelnemers rekenen op hedendaagse en boeiende lesonderwerpen.

Marcus

See you on