Efficiënter werken, op kantoor en thuis

#200307
#Webinar #Secretariaat en organisatie

Introductie

Efficiënt werken in tijden van Corona is voor velen onder ons niet evident. Of je nu van thuis uit werkt, of toch op kantoor bent, het is sowieso een aanpassing waar niemand onderuit kan. Ongebruikelijke problemen en de hoogdringendheid van bepaalde situaties vragen soms een out of the box oplossing.

Omschrijving

Dit webinar van 2 sessies bekijkt deze nieuwe aanpak vanuit het oogpunt van de medewerker om dan ook eens te ontdekken wat er gebeurt op het vlak van communicatie, de onderlinge relaties tussen medewerkers enerzijds en de manier van leidinggeven anderzijds.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit webinar is voor zowel leidinggevenden als medewerkers.

Programma

Avond 1 - Voor- en nadelen van thuiswerk

 • Kan ik me thuis beter concentreren dan op kantoor? Wat doe ik zelf om geconcentreerd te zijn? Wat doe ik opdat ook anderen geconcentreerd kunnen zijn?
 • Anders vergaderen, gerichter en korter
 • Hoe ga ik om met autonomie? Hoe goed ben ik in het bepalen van prioriteiten, hoeveel discipline leg ik aan de dag? Bereik ik meer resultaat wanneer ik meer autonomie heb?
 • Een andere kijk op belangrijkheid en dringendheid
 • Ongebruikelijke problemen vragen om ongebruikelijke oplossingen, hoe denk ik buiten het kadertje?
 • Heb ik thuis ook een agenda en een plan nodig, en hoe zit dat met die werkuren?
 • Zijn er ook valkuilen en hoe zorg ik dat ik die vermijd?

Avond 2 – Resultaatgericht werken

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers resultaatgericht werken, durf ik delegeren en hoe gaan zij om met die vrijheid?
 • Leidinggeven vanop afstand, is dat moeilijk?
 • Hoe ga ik om met mijn collega’s en mijn leidinggevende die op afstand zitten?
 • Doelstellingen moeten 'SMART proof' zijn
 • Hoe zinvol zijn informele contacten en hoe doet u dat 'op afstand'?
 • Feedback geven vanop afstand, kan dat wel?
2020-307-3-OmschrijvingDocent-1.jpg

Filip De Craemer is van 1983 tot en met 2006 officier bij Defensie waar hij verschillende operationele taken uitvoert, afgewisseld met het geven van training en opleiding in binnen- en buitenland, binnen Defensie doch ook in het burgermilieu. In die periode voert hij ook verschillende missies uit in conflictgebieden. Van 2006 tot 2012 werkt hij in Italië en in Duitsland in NATO Hoofdkwartieren en is tevens docent aan de NATO school.