De drukte de baas!


Beter omgaan met "druk"
#190115
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Introductie

Druk, druk, druk. Ja, en dan? Waarop heeft u invloed? Beter is zich af te vragen: hoe ga ik er mee om?

Doorheen deze opleiding bieden we u praktische tips en tools aan om “druk” toe te laten in uw leven en er beter mee om te gaan. De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat enkel praktische tips voor ons niet voldoende zijn. We willen u dan ook doorheen de opleiding uitdagen om net dat stapje dieper/verder te gaan. We reflecteren over ons werk en ons leven en leren ook uit de ervaringen van de andere deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • voor professionals die beter willen leren omgaan met drukte en stress
 • voor professionals die meer inzicht willen in de oorzaken van stress en drukte
 • voor professionals die manieren willen leren om hun leven sterk in handen te nemen

Methodologie

 • Praktijk- en ervaringsgericht leren
 • Ervaringsuitwisseling en dialoog: leren van elkaar
 • Groepsgrootte: minstens 6 deelnemers, maximaal 16 deelnemers
 • Wekelijkse avondsessies

Leer- en werkmethodes:
Kernwoorden: interactief leren, ervaringsgericht, oplossingsgericht, gegrond, met een focus op bewustwording, keuzevrijheid en gedragsverandering

Vooraf:
Intakevragenlijst: elke deelnemer vult voorafgaand aan de opleidingssessie een vragenlijst in waarin de eigen leervragen en professionele uitdagingen geëxpliciteerd worden. Op die manier starten we het leerproces bij dedeelnemers al vóór de opleidingssessies. Bovendien gebruiken we deze input om oefeningen en cases te ontwikkelen.

Sessies zelf:

 • Reflectie-oefeningen over de eigen situatie (persoon, context, relaties)
 • Korte meditatie en bewegingsoefening
 • Korte filmpjes (van max. 5 min) als inspiratie en duiding
 • Simuleren van real life cases (zogenaamde SIM-SIM’s)
 • Nabespreking en dialoog in kleinere groepjes met plenaire duiding
 • ...

Tussen de sessies:

 • Bekijken van voorbereidende korte filmpjes
 • Lezen van relevante artikels en andere teksten
 • Bijhouden van een kalender ‘omgaan met drukte’

Programma

Sessie 1: aandachtmanagement!

We leren te pauzeren en ruimte te maken. We krijgen aandacht voor wat drukte met ons doet zowel in ons lichaam als in onze geest. We leren dat het de kwaliteit van aandacht is die maakt dat we productief en gelukkig zijn.

 • Van acute en chronische stress tot burn-out
 • Waarom we het eigenlijk druk hebben
 • Belang van stress-signalen
 • Wat gebeurt in ons brein?
 • Aandachtmanagement ipv time management
 • Stoppen, herkennen en erkennen

Sessie 2: beter grenzen stellen

We leren onszelf te tonen en grenzen aan te geven. Op een verbindende manier.

 • Drukte als patroon in een team en organisatie
 • Assertief omgaan met drukte
 • Uw omgeving beïnvloeden
 • Belang van actief en empathisch luisteren
 • Verbindend omgaan met drukte en stress

Sessie 3 Ga voor output!

We leren antwoorden op wat de situatie vraagt i.p.v. automatisch te reageren. We leren dat de output van ons werk veel en veel belangrijker is dan het proberen beheersen van de constante stroom aan inputs.

 • Dringende versus belangrijke taken
 • Oplossingsgericht omgaan met drukte
 • Belang van plannen
 • Veerkracht in praktijk omzetten
 • Tips, tricks en tools
 • Uw eigen actieplan

Tom Dewettinck

Heeft ervaring binnen een breed pallet aan organisaties: private ondernemingen, overheden (lokaal, provinciaal en gewestelijk), overheidsdiensten (OVAM, VLAIO, CAW, OCMW, ...), academische instellingen en andere organisaties.

Naast veel ervaring heeft hem dit het inzicht gegeven dat hij gedreven word door het begeleiden van duurzame veranderingen én het verwerven van zelfkennis. Ook heeft hij ontdekt hoezeer beide thema's (duurzaamheid en zelfkennis) met elkaar verweven zijn. "The way out is in", is een kalligrafie van één van zijn leraren. "Door naar binnen te gaan leren we welke acties we best ondernemen. Met de juiste intentie en het juiste inzicht kunnen we ons gedrag wel degelijk duurzaam veranderen."

Diploma's en attesten: bio-ingenieur (UGent, 1995), doctor in de toegepaste biologische wetenschappen (UGent, 2002), Oplossingsgericht coachen (2017), mindfulness- en compassietrainer (resp. 2011 en 2018), verbindend communiceren (2018), Mindful Self-Compassion Core Skills training (2018), ea.

 

Ellen Eeckhaut

Gedurende bijna 10 jaar zocht ze als projectmanager naar manieren om regionaal en in Europees verband duurzaamheid en economie hand in hand te laten gaan. Dit deed ze samen met partners zoals private ondernemingen, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Gaandeweg raakte ze ook gebiologeerd door de menselijke factor in maatschappelijke en persoonlijke veranderprocessen. "Door ruimte te geven aan onze dromen, onze angsten en onze kwetsbaarheid kunnen we de kracht vinden om de wereld in en om onszelf écht te veranderen. Ook dat is natuurkracht. Ik hoop dat ik vanuit deze visie mensen en organisaties kan blijven bijstaan."

Diploma's en attesten: bio-ingenieur (UGent, 2005), Postgraduaat Inspirerend Coachen (Artevelde Hogeschool, in opleiding), introductie tot NLP (2015), verbindend communiceren (2018), Mindful Self-Compassion Core Skills training (2018), ea.