#080077
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Energiedeskundige type A - verkort NIEUW

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus richt zich tot toekomstige energiedeskundigen die het erkenningsnummer wil verkrijgen van de Vlaamse Gemeenschap (VEA - Vlaams energie-agentschap) om gemachtigd te zijn een energieadvies op te stellen voor woningen.

Voorkennis

Cursisten moeten beschikken over een federaal token. Deze is gratis aan te vragen via volgende website:

https://www.belgium.be/usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RegistrationIntro.do

Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen instappen in deze verkorte opleiding moet je voorafgaandelijk slagen in 3 instaptesten:

  • Introductie constructie, technieken en bouwfysica
  • Planlezen
  • Sketch up

Wil je deze instaptesten afleggen, stuur dan een mail naar heidi.vansevenant@syntrawest.be

Je kan er ook voor kiezen om meteen de lange versie te volgen, dan bent u zeker van een degelijke voorkennis:

https://www.syntrawest.be/opleidingen/bouw_en_techniek/cv_sanitair_en_energie/energiedeskundige_type_a.html

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Indien je na het volgen van deze opleiding slaagt in het examen, kan je een erkenningsnummer verkrijgen van de Vlaamse Gemeenschap (VEA - Vlaams energie-agentschap). Eenmaal in het bezit van een erkenningsnummer ben je gemachtigd om een energieadvies op te stellen voor woningen.

Programma

Energiedeskundige type A

  • Inleiding en wetgevend kader
  • IP Inspectieprotocol

Examen (voor het examen moet apart ingeschreven worden, dit kan pas na het volgen van de module Energiedeskundige type A)

https://www.syntrawest.be/opleidingen/bouw_en_techniek/cv_sanitair_en_energie/examen_energiedeskundige_type_a.html

  • Marc Despierre
  • Koen Denys
  • Koen Aerts