Percelen en gebouwen stedenbouwkundig inschatten via internet

#160072
#Opleiding #Vastgoed

Omschrijving

Via het gebruik van diverse websites een eerste stedenbouwkundige inschatting maken omtrent het potentieel van een gebouw of perceel. Welk soort bebouwing is toegelaten? Zijn uitbreidingen mogelijk? Welke positieve of negatieve factoren beïnvloeden het stedenbouwkundig potentieel en dus ook de waarde van het onroerend goed.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vastgoedmakelaars, schatters en vastgoedpromotoren

Voorkennis

Enige stedenbouwkundige kennis is vereist.

Programma

1. Opfrissing

 • Stedenbouwkundige voorschriften en gebruiken
 • Gewestplan
 • Watertoets
 • Onroerend erfgoed
 • Buurtwegen
 • Waterbeleid DWA & RWA
 • OVAM

2. Geopunt -  Grootschalig referentiebestand

 • Hoe gebruiken en gegevens opzoeken
 • Factoren: inplantig, perceelsgrens, bouwdiepte, rooilijn, achteruitbouwstrook, lichten en zichten, vergund, niet-vergund, geacht vergund, bouwovertreding
 • Gegevens interpreteren
 • Beperkingen: nauwkeurigheid

3. Geopunt - Gewestplan

 • Hoe gebruiken en gegevens opzoeken
 • Factoren: meest voorkomende gebieden en zone's
 • Interpreteren van gegevens
 • Beperkingen: aanvullende stedenbouwkundige voorschriften

4. Geopunt of CIW - Watertoets

 • Hoe gebruiken en gegevens opzoeken
 • Factoren: mogelijk & effectief overstromingsgevoelig
 • Interpreteren van gegevens

5. Google Street view & Bing maps bird's eye

 • Hoe gebruiken en gegevens opzoeken
 • Factoren: gabarit, afstand tot buren, vergund, niet-vergund, geacht vergund, bouwovertreding
 • Interpreteren van gegevens
 • Beperkingen: datering foto's

6. GIS - Onroerend erfgoed

 • Hoe gebruiken en gegevens opzoeken
 • Factoren: landschappen, stads-en dorpszichten, archeologische zones, monumenten
 • Interpreteren van gegevens
 • Beperkingen: datering fotomateriaal

7. GIS - Atlas der buurtwegen

 • Hoe gebruiken en gegevens opzoeken
 • Factoren: bezwaring met buurtweg
 • Interpreteren van gegevens

8. Geoloket VMM - Waterbeleid

 • Hoe gebruiken en gegevens opzoeken
 • Factoren: waterbeleid - optimalisatie van gebieden DWA & RWA
 • Interpreteren van gegevens

9. Geoloket OVAM - Bodemverontreiniging

 • Hoe gebruiken en gegevens opzoeken
 • Factoren: bodenomderzoek en bodemverontreiniging
 • Interpreteren van gegevens

10. Enkele oefeningen