Onroerend goed: totaaltraject

Het totale fiscale aspect van het onroerend goed in de praktijk
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

De laatste jaren zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de fiscale facetten binnen het onroerend goed. In deze driedelige opleiding gaan we hier dieper op in zodat je correct professioneel advies kunt geven aan jouw klanten.

Je kunt de drie topics afzonderlijk volgen of je kunt inschrijven voor het totaaltraject aan een gunstige prijs.

Omschrijving

In het seminarie over de Fiscaliteit binnen het onroerend goed worden de fiscale aspecten van de prijs en belastbare grondslag onder de loep genomen. Eveneens bespreken we de diverse gunstregimes in de Gewesten.

In de opleiding over de successieplanning bekijken we welke planningstechnieken mogelijk zijn bij leven en overlijden. Welke acties je kunt ondernemen om zoveel mogelijk successierechten te vermijden. Door met praktijk-cases te werken, krijg je een volledig overzicht om aan een weloverwogen successieplanning te doen bij het onroerend goed.

De opleiding BTW en onroerend goed bespreekt de correcte toepassing van de btw-wetgeving in de praktijk. De btw is in vele gevallen een aftrekbare belasting, registratierechten niet. Het is dus van belang juiste en doordachte beslissingen te nemen

Aan vele praktijkvoorbeelden wordt uitvoerig aandacht geschonken. Tevens komen onderwerpen aan de orde die nog weinig zijn behandeld. Het gaat daarbij om o.a. de fiscaliteit binnen het  investeringsvastgoed in de praktijk, diverse uitzonderingen binnen de btw en minder courante planningstechnieken binnen de successierechten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Boekhouders
 • Notarissen
 • Fiscale adviseurs en estate planners

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Onroerend goed en successieplanning

 • Planningstechnieken bij leven
  • Bij aankoop van het onroerend goed
   • Schenking van een geldsom voor aankoop
   • Burgerrechtelijk
   • Fiscaal (o.a. welk registratierecht is van toepassing; kan er sprake zijn van fiscaal misbruik)
   • De gesplitste aankoop van een onroerend goed
   • Burgerrechtelijk
   • Fiscaal (o.a. aandachtspunten om de fictiebepaling bij overlijden van de vruchtgebruikers te vermijden
   • Aanwastechnieken
   • Burgerrechtelijk
   • Fiscaal (o.a. waaraan moet de aanwas voldoen om fiscaal aanvaard te worden)
   • Werken met een maatschap (interessant of niet)
  • Bij overdracht van het onroerend goed
   • Verkoop van een onroerend goed
   • Fiscaal
   • Schenking van een onroerend goed
   • Fiscaal (o.a. hoe kunnen we de schenkbelasting zo laag mogelijk houden)
   • Werken met een patrimoniumvennootschap
   • Vennootschapsrechtelijk
   • Fiscaal (o.a. wanneer biedt dit een oplossing)
 • Planningstechnieken bij overlijden
  • Vererving en bescherming van de gezinswoning (met o.a. de combinatie van een fidei commis de residuo)
  • Het doorschenken van geërfde goederen in het Vlaams Gewest

Onroerend goed en fiscaliteit

 • Verwerven van een onroerend goed
  • Privé of met de vennootschap
  • Volle eigendom, vruchtgebruik of opstal
   • Burgerrechtelijk
   • Fiscaal
  • Aandachtspunten artikel 49 WIB
  • (kort) waardering van onroerende goederen
  • Werken met een btw-eenheid.
  • De verschillen in Vlaams gewest
  • De verschillen in Brussels en Waals gewest
  • Meerwaarde al dan niet belast
  • Zijn er verminderingen mogelijk?
  • Vlaamse vrijstelling
  • Hoe wordt een tweede verblijf belast
  • Hoe wordt investeringsvastgoed belast

Onroerend goed en BTW

 • Wanneer is de aankoop/verkoop van een gebouw onderworpen aan de btw?
  • Nieuwe gebouwen
  • Nieuwtermijn
  • Begrippen
  • Beroepsmatige verkoper van nieuwe gebouwen
  • Toevallige verkoper van nieuwe gebouwen
  • Vestiging of overdracht van zakelijke rechten op gebouwen
  • Onroerende leasing
  • Gevolgen inzake btw en recht op aftrek van de btw
  • Praktijkvoorbeelden
 • Wanneer is de verhuur van een gebouw oncderworpen aan btw?
  • Principe : vrijstelling van btw
  • Wat is onroerende verhuur?
  • Diverse uitzonderingen - verplicht en optioneel
  • Verhuur van gebouwen in havengebieden
  • Korte termijnverhuur van niet meer dan 6 maanden
  • Optionele onroerende verhuur sinds 1 januari 2019
   • Voorwaarden voor de optie
   • Gevolgen van de optie
  • Verhuur van opslagruimten
  • Praktijkvoorbeelden inzake de verhuur van gebouwen
  • Alternatieven
   • BTW-eenheid
   • Bedrijvencentra
   • Winkelcentra
   • Actieve verhuurdiensten
 • Toepasselijke tarieven inzake btw
  • Tijdelijk verlaagd tarief voor afbraak en heropbouw in gans België
  • Onderscheid met bestaande regeling in de 32 steden
  • Voorwaarden
  • Tarieven bij verbouwingen en verbeteringswerken
  • Tarieven in de sociale huisvesting
  • Praktijkvoorbeelden
 • Andere aspecten
  • Infrastructuurwerken
  • Saneringswerken
  • Schoolgebouwen
  • ….
 • Q&A

Bijkomende info

Deze opleiding biedt jou:

 • 9 uur permanente vorming bij ITAA
 • Korting van 200 € bij intekening voor de volledige reeks: 'Onroerend goed: totaaltraject'
 • Je kunt ook apart intekenen voor de volgende modules:

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve jouw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Je kunt apart intekenen voor de volgende modules:

Wil je meer weten?

FotoElsy Verhelle
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Elsy Verhelle

Stel je vraag

Ook interessant voor jou

 • KMO-portefeuille
btw-optimalisatie van onroerend goed. Aankopen van onroerend goed is een belangrijke investering die hetzij onderworpen is aan de btw, hetzij aan registratierechten.
 • icon Nog niet gekend
 • icon Voorjaar 2025
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend