Het vernieuwde Vlaams Woninghuurdecreet


Praktische toepassing
#180706
#Opleiding #Vastgoed

Omschrijving

Op 1 januari 2019 trad het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op huurcontracten die sedert 1 januari 2019 schriftelijk werden afgesloten alsook op bestaande mondelinge contracten. Tijdens deze opleiding worden de nieuwe spelregels en hun praktische toepassing uitvoerig toegelicht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vastgoedmakelaars en diegenen die hun kennis over de nieuwe Vlaamse spelregels inzake woninghuurwetgeving willen updaten.

Voorkennis

Basiskennis huurwetgeving is vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 6u BIV.

woninghuurdecreet-1-1_2018-706.jpg

Programma

Sessie 1:

 • Krachtlijnen van het Vlaams Huurdecreet
 • Wanneer en op welke contracten is het Vlaams Huurdecreet van toepassing?
 • Toepassingsgebied van het Vlaams Huurdecreet
  • Welk huurcontract moet ik kiezen
  • Praktische problemen en toepassingen
 • Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats:
  • Duur van de huurovereenkomst – welke keuze moet ik maken?
 • De huur van korte duur
 • De standaard huur
 • De huur van lange duur
 • De levenslange huur
  • Welke opzegmogelijkheden bestaan er voor huurder en verhuurder
  • Overdracht van de huur en einde huur
  • Verkoop van het onroerend goed
  • Toepassen en praktische documenten

Sessie 2:

 • Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats
  • Verplichtingen van de huurder en verhuurder:
 • Woonkwaliteit: kan de huurovereenkomst nog nietig verklaard worden
 • Huurwaarborg: naar 3 maanden?
 • Huurprijs
 • Verplichte verzekering
 • registratie
 • Huurovereenkomst voor huisvesting van studenten
  • Specifieke regelgeving
  • Opzeg en einde van de huur: wat moet de student doen?
 • Verplichtingen van de vastgoedmakelaar bij de verhuring voor derden
  • Publiciteit
  • Verantwoordelijkheid
 • Woonkwaliteit
 • Registratie
 • Commissie

Guy Baelde, Advocaat bij Baelde Advocaten

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on