Eigendomsgrenzen en afpaling zowel met privé-terrein als met openbaar en privaat domein (Landm-exp.)


De juridische implicaties en waarde van het afpalen en opmeten van eigendomsgrenzen
#100208
#Opleiding #Vastgoed

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u een duidelijk overzicht van de juridische implicaties en waarde van het afpalen en opmeten van eigendomsgrenzen.

Introductie

Het opmeten en afpalen van eigendomsgrenzen is zeker een van de veel voorkomende taken van de landmeter-expert.

Het opmeten van deze eigendomsgrenzen gebeurt met uiterste precisie, door middel van hoogtechnologische apparatuur.

Wat echter ook meespeelt is de juridische waarde van deze opmetingen, en dan vooral de gevolgen bij gerechtelijke dossiers.

Omschrijving

Tijdens deze sessie krijgt u een praktisch overzicht van deze materie, met duiding waar u zeker in uw praktijk moet mee rekening houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar landmeters - experten.

Bijkomende info

Syntra West is erkend als opleidingsinstituut voor permanente vorming voor de landmeters-experten. Alle opleidingen zijn standaard erkend voor anderhalf aantal uren.

Deze opleiding wordt aangevraagd voor erkenning voor 1,5 opleidingsuren.

Programma

Inleiding

  • Eigendom: zijn beperkingen en zijn grenzen

Deel 1:

  • De afpaling tussen private eigendommen

Deel 2:

  • Eigendomsgrens met het publieke domein

Deel 3:

  • Bewijsrecht en procedures

Besluit:

  • Nood aan inventarisatie via planmatige verplichting

Mter Bert Devos, Expert - jurist, Advocatenkantoor Honoré-Gits