Bedrijfsvastgoed - Verkoop en verhuur van kantoren


Een aan belang winnend item binnen de sector
#111134
#Opleiding #Vastgoed

Omschrijving

Binnen bedrijfsvastgoed maakt de kantoormarkt een steeds groter deel uit. Nieuwe kantorenparken en business parken maken deel uit van een stadsomgeving.

Als vastgoedkantoor met een focus op dit bedrijfsvastgoed is het daarom goed om zeker naar verhuur van kantoren de juiste kennis te hebben. Niet enkel de verhuur en verkoop van kantoren is belangrijk, maar ook de specifieke financiering, de praktische zaken in verband met de realisatie van gebouwen, etc. zijn van belang.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar vastgoedmakelaars, vastgoedpromotoren en de medewerkers in deze vastgoedkantoren.

Voorkennis

Je hebt voorkennis inzake verhuur en verkoop van onroerend goed.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: voor 3 punten BIV

Programma

 • Concrete doelstellingen
  • Kopen of huren van een kantoorgebouw
   • Algemeen
   • Specifieke bepalingen voor kantoorverhuur en -verkoop
   • Opzegging
   • Verbouwingen
   • Leegstand
   • Ter beschikking stelling
  • De financiering van kantoorgebouwen:
   • onroerende financiële leasing
   • vastgoedcertificaten
   • vastgoedbevaks
  • De overheid en kantoorgebouwen:
   • overheidsopdrachten en de publiek-private samenwerking
   • verschillende formules voor de ontwikkeling van kantoorgebouwen
  • Hierbij wordt ingegaan op:
   • de belangrijkste kenmerken
   • voor- en nadelen van de verschillende opties
   • Nieuwe wetgeving omtrent overheidsopdrachten: basisprincipes, gunningswijzen (aanbesteding, offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure)
   • PPS zoals voorzien in het Vlaamse Decreet: basisprincipes, kennismaken met PPS-contracten
   • ...

Alexander Deloof, Turner & Dewaele

Docent aan het woord

Door de samenvloeiing van theorie en praktijk kunnen deelnemers gerichter alle vakkennis verwerven om houten draagconstructies op te trekken.

Ronny

See you on