#120416
#Opleiding #Vastgoed

Bedrijfsvastgoed - Bodemproblematiek bedrijfsgebouwen


Bedrijfsvastgoed als specialisatie

Omschrijving

Verkoop en verhuur van bedrijfsgebouwen wordt een specialisatie binnen de vastgoedkantoren.  

Als vastgoedkantoor met een focus op bedrijfsvastgoed is het daarom goed om zeker naar verhuur vanbedrijfsgebouwen de correcte stappen te kunnen zetten en zicht te hebben op de specfieke elementen inzake bodemproblematiek. De daaraan gekoppelde reglementering, de praktische zaken in verband met de sanering van gronden en realisatie van gebouwen, etc. zijn van belang.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor de vastgoedprofessional: vastgoedmakelaars, vastgoedpromotoren en medewerkers uit hun kantoren.

Voorkennis

Je hebt praktijkervaring of vooropleiding in de vastgoedmaterie.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3 punten BIV

Programma

 • Bodemdecreet
  • OVAM
  • Reglementering en praktische werking
 • Aandachtspunten bij verhoop en verhuur
  • Wat is risicogrond?
   • Veel voorkomende risico-inrichtingen
  • Oriënterend bodemonderzoek: praktische benadering
  • Overdracht van risicogrond: wat bij verontreiniging
  • Waardebepaling: meerkosten en minwaardes
  • Saneringsplicht
  • Stookolietanks
 • Gerelateerde thema's
  • Asbest en sloopproblematiek

Stefaan De Vlieghere - projectleider GEOSAN